Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 32:1–33

32  Ezek után, és e hűséges+ cselekedetek után eljött Szanhérib+, Asszíria+ királya, behatolt Júdába, és táborba szállt a megerősített városok+ ellen, és az volt a szándéka, hogy áttöréssel elfoglalja azokat magának.  Amikor Ezékiás látta, hogy Szanhérib eljött, és arca+ a Jeruzsálem elleni harcra irányul,  úgy határozott a fejedelmeivel+ és vitézeivel, hogy betömik a városon kívül levő vízforrásokat;+ azok tehát segítettek neki.  Sok ember gyűlt össze, és betömték az összes forrást meg a patakot+, amely annak a földnek a közepén folyt, ezt mondva: „Miért találjanak sok vizet Asszíria királyai, ha idejönnek?”  Azonkívül felbátorodott, és megépítette a lerombolt falat+ mindenhol, tornyokat+ emelt rá, kívül pedig emelt egy másik falat,+ és helyreállította Dávid városának a Dombját+, és rengeteg hajítófegyvert+ készített, meg pajzsokat+.  Hadvezéreket+ állított a nép fölé, összegyűjtötte őket magához a város kapujának közterére+, és a szívükhöz szólva+ ezt mondta:  „Legyetek bátrak és erősek!+ Ne féljetek,+ és ne rettegjetek+ Asszíria+ királyától, se a vele levő egész sokaságtól,+ mert többen vannak mivelünk, mint ővele.  Ővele hús-vér kar van,+ de mivelünk Jehova Istenünk,+ hogy segítsen nekünk, és megvívja csatáinkat.”+ A nép pedig bátorságot merített Ezékiásnak, Júda királyának a szavaiból.+  Ezután történt, hogy Szanhérib+, Asszíria királya, amikor királysága egész haderejével+ Lákisnál+ volt, elküldte a szolgáit Jeruzsálembe Ezékiáshoz, Júda királyához, és az összes júdabelihez, aki Jeruzsálemben volt, ezekkel a szavakkal: 10  „Ezt mondja Szanhérib, Asszíria királya:+ »Miben bíztok, hogy ostrom idején nyugton ültök Jeruzsálemben?+ 11  Nemde Ezékiás+ hiteget+ titeket, hogy halálra adjon benneteket éhínséggel és szomjúsággal, mondván: ,Jehova Istenünk kiszabadít minket Asszíria királyának markából!’+ 12  Nemde maga Ezékiás távolította el a magaslatait+ meg az oltárait+, és aztán azt mondta Júdának és Jeruzsálemnek: ,Egyetlen oltár+ előtt hajoljatok meg,+ és azon füstölögtessetek áldozati füstöt!’+ 13  Hát nem tudjátok, mit tettem én és ősatyáim az országok összes népével?+ Ugyan ki tudták-e szabadítani az országok nemzeteinek istenei+ országukat a kezemből? 14  Az ősatyáim által pusztulásra adott nemzetek összes istene közül melyik tudta kiszabadítani népét a kezemből, hogy a ti Istenetek képes volna kiszabadítani titeket a kezemből?+ 15  Most azért ne hagyjátok, hogy Ezékiás rászedjen+ vagy elhitessen+ titeket ily módon! Ne higgyetek neki, mert egyetlen nemzet vagy királyság istene sem volt képes kiszabadítani a népét kezemből és ősatyáim kezéből. Mennyivel kevésbé fog kiszabadítani titeket a kezemből a ti Istenetek!«”+ 16  Szolgái még egyebeket is mondtak Jehova, az igaz Isten ellen,+ és az ő szolgája, Ezékiás ellen. 17  Sőt, leveleket+ is írt, hogy gyalázza Jehovát, Izrael Istenét,+ és ellene beszéljen, ilyeneket mondva: „Az országok nemzeteinek isteneihez+ hasonlóan, akik nem szabadították ki népüket a kezemből,+ Ezékiás Istene sem fogja kiszabadítani népét a kezemből.” 18  És harsányan kiabáltak a zsidók nyelvén+ Jeruzsálem népének,+ amely a falon volt, hogy megfélemlítsék+ és megrémítsék őket, hogy elfoglalhassák a várost. 19  Ezután is ugyanúgy beszéltek Jeruzsálem+ Istene ellen,+ mint a föld népeinek istenei ellen, amelyek emberi kezek művei.+ 20  De Ezékiás+ király és Ézsaiás+ próféta, Ámóc+ fia,+ kitartóan imádkoztak emiatt,+ segítségért kiáltva az egek felé.+ 21  Jehova pedig kiküldött egy angyalt+, és megsemmisített minden bátor vitézt+ és vezetőt meg vezért Asszíria királyának a táborában,+ így az megszégyenült arccal tért vissza földjére. Később bement istenének a házába, és az őbelőle származók közül lesújtottak rá karddal.+ 22  Jehova tehát megmentette Ezékiást és Jeruzsálem lakosait Szanhéribnak, Asszíria királyának a kezéből, és mindenki más kezéből,+ és nyugalmat adott nekik mindenfelől.+ 23  Sokan hoztak ajándékokat+ Jehovának Jeruzsálembe, meg értékes dolgokat Ezékiásnak, Júda királyának,+ és ő ezután felmagasztaltatott+ az összes nemzet szemében. 24  Azokban a napokban Ezékiás halálosan megbetegedett,+ és imádkozni+ kezdett Jehovához. Erre Ő szólt hozzá,+ és előjelet+ adott neki. 25  Ezékiás azonban nem viszonozta a kapott jótéteményt,+ mert a szíve felfuvalkodott,+ és harag támadt ellene,+ és Júda meg Jeruzsálem ellen. 26  De Ezékiás megalázta+ magát szívének gőgje miatt Jeruzsálem lakóival együtt, és Jehova haragja nem jött el rájuk Ezékiás napjaiban.+ 27  Ezékiás igen nagy gazdagságot és dicsőséget szerzett;+ tárházakat készített magának az ezüst, az arany+, az értékes kövek+, a balzsamolaj+, a pajzsok+ és minden kívánatos dolog+ számára; 28  raktárakat+ is a gabonatermésnek, az újbornak+ és az olajnak, továbbá istállóállásokat+ mindenféle állatnak, és aklokat a nyájaknak. 29  Városokat szerzett magának, és nyájban+ meg csordában+ élő jószágokat is bőséggel, mert igen nagy vagyont adott neki Isten.+ 30  Ezékiás volt az, aki betömte+ a Gihon+ vizeinek+ felső forrását, és levezette azokat egyenesen nyugatra, Dávid városába+; Ezékiás továbbra is sikerrel járt minden munkájában.+ 31  Így történt, hogy amikor Babilon+ fejedelmei elküldték hozzá a szószólóikat,+ hogy az országban végbement előjel+ felől kérdezősködjenek, az igaz Isten elhagyta őt,+ hogy próbára tegye,+ és megtudja mindazt, ami a szívében van.+ 32  Ami Ezékiás egyéb dolgait illeti,+ és szerető-kedvességből fakadó tetteit,+ íme, meg vannak írva Ézsaiás prófétának, Ámóc fiának a látomásában,+ Júda és Izrael királyainak könyvében.+ 33  Végül Ezékiás nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették őt a Dávid fiainak sírhelyeihez vivő emelkedőn;+ tisztelettel adózott neki egész Júda és Jeruzsálem lakossága, amikor meghalt.+ A fia, Manassé+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek