Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 26:1–23

26  Akkor Júda egész népe+ fogta a tizenhat éves Uzziást+, és királlyá tették+ őt apja, Amácija helyett.+  Ő építette újjá Elótot+, majd visszacsatolta Júdához, miután a király nyugodni tért ősatyáihoz.+  Tizenhat éves volt Uzziás+, amikor uralkodni kezdett, és ötvenkét évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját, aki Jeruzsálemből való volt, Jekóliának hívták.+  Uzziás azt tette, ami helyes Jehova szemében,+ mindenben úgy, ahogy apja, Amácija cselekedett.+  Mindig is igyekezett keresni+ az Istent Zakariás napjaiban, aki az igaz Isten félelmére oktatta őt;+ és azokban a napokban, amikor Jehovát kereste, sikeressé tette őt az igaz Isten.+  Kivonult, harcolt a filiszteusok+ ellen, és áttörte Gát+ falát, Jabne+ falát meg Asdód+ falát, aztán városokat épített Asdód+ vidékén és a filiszteusok között.  Megsegítette+ őt az igaz Isten a filiszteusok ellen, a Gúr-Baálban lakó arabok+ ellen és a meunik+ ellen.  Az ammoniták+ ezután sarcot+ fizettek Uzziásnak, és híre+ végül eljutott egészen Egyiptomig, mert rendkívül erősnek bizonyult.  Uzziás ezenkívül tornyokat+ épített Jeruzsálemben a Szeglet kapunál+, a Völgy kapunál+ meg a Támpillérnél, és megerősítette azokat. 10  A pusztában is épített tornyokat+, és sok víztárolót ásott (mert sok jószága volt); ugyanezt tette a Sefélán+ és a fennsíkon is. Földművesek és vincellérek voltak a hegyekben és a Kármelen, mert szerette a földművelést. 11  Uzziásnak hadakozó serege is volt, amely csapatokban+ vonult ki a katonai szolgálatra, aszerint, ahogy számukat jegyzékbe+ vette Jeiél, a titkár+, és Maáséja, a tisztviselő Hanánia felügyelete+ alatt, aki a király egyik fejedelme+ volt. 12  Az atyai házak főinek+, a bátor és vitéz+ embereknek az összlétszáma kétezer-hatszáz volt. 13  Az irányításuk alá tartozó hadsereg háromszázhétezer-ötszáz harcosból állt, és ezek hatalmas katonai erővel segítették a királyt az ellenséggel szemben.+ 14  Uzziás fölszerelte őket, az egész sereget, pajzsokkal+, lándzsákkal+, sisakokkal+, páncélingekkel+, íjakkal+ és parittyakövekkel+. 15  Készített Jeruzsálemben hadigépeket is, mérnökök találmányait, hogy ott legyenek a tornyokon+ meg a sarkokon nyilak és nagy kövek kilövésére. El is terjedt a híre+ igen messzire, mert csodálatos segítséget kapott, míg erős nem lett. 16  Ámde amint megerősödött, felfuvalkodott+ a szíve, egészen a megromlásig,+ ezért hűtlenül cselekedett Jehovával, az ő Istenével szemben, és bement Jehova templomába, hogy füstölőszert égessen a füstölőoltáron.+ 17  Azária pap rögtön bement utána és vele együtt Jehova papjai, nyolcvan bátor ember. 18  Akkor odaálltak Uzziás király elé,+ és ezt mondták: „Nem a te dolgod,+ ó, Uzziás, hogy füstölőszert égess Jehovának, hanem a papoké, Áron+ fiaié, a megszentelteké. Menj ki a szentélyből, mert hűtlenül cselekedtél, és ez nem válik dicsőségedre Jehova Istennél!”+ 19  De Uzziás dühbe gurult+, a kezében pedig ott volt a füstölő+ a füstölőszer égetéséhez, és amíg ő dühöngött a papokra, lepra+ ütött ki+ a homlokán a papok előtt Jehova házában, a füstölőoltár mellett. 20  Amikor Azária, a papi elöljáró, meg az összes pap feléje fordult, íme, ő leprás volt a homlokán!+ Ki is űzték onnan felindultan, sőt maga is sietett kimenni, mert Jehova megverte őt.+ 21  Uzziás király a halála napjáig leprás maradt. Egy házban tartózkodott, felmentve teendői alól, leprásként+, mert el volt különítve Jehova házától, és közben Jótám, a fia volt a király házának feje, ő ítélte az ország népét.+ 22  Uzziás egyéb dolgait+ pedig, mind az elsőket, mind az utolsókat, megírta Ézsaiás+ próféta, Ámóc fia+. 23  Végül Uzziás nyugodni tért ősatyáihoz; el is temették ősatyái mellé, de a királyok temetési mezején,+ mert ezt mondták: „Leprás ő.” A fia, Jótám+ kezdett uralkodni helyette.

Lábjegyzetek