Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 23:1–21

23  A hetedik évben aztán Jójada+ felbátorodott, és szövetségre lépett a százak+ vezetőivel, név szerint Azáriával, Jerohám fiával, Ismáellel, Johanán fiával, Azáriával, Obed fiával, Maáséjával, Adája fiával, és Elisáfáttal, Zikri fiával.  Ezek után bejárták Júdát, és összegyűjtötték a lévitákat+ Júda minden városából, meg Izrael atyai házainak+ főit+. Így eljöttek Jeruzsálembe.  Aztán az egész gyülekezet szövetséget+ kötött a királlyal az igaz Isten házában+, ő pedig így szólt hozzájuk: „Íme, a király fia+ fog uralkodni+, úgy, ahogy Jehova megígérte Dávid fiai felől.+  Ezt tegyétek: Egyharmad rész közületek, azok, akik bejönnek sabbaton+ a papok+ és a léviták+ közül, ajtónállók+ legyenek,  egyharmad rész a király házánál+, egyharmad rész pedig az Alap kapunál+ legyen; és az egész nép Jehova házának az udvaraiban+ legyen.  Senkit se engedjetek bemenni Jehova házába,+ csak a papokat és a szolgálatot végző lévitákat.+ Ezek menjenek be, mert szent csoport ők,+ és az egész nép tegyen eleget Jehova iránti kötelezettségének.  A léviták vegyék körül a királyt minden oldalról, ki-ki fegyvereivel a kezében. Aki pedig bemegy a házba, azt meg kell ölni. Maradjatok a királlyal, amikor bemegy, és amikor kijön.”+  A léviták pedig, és egész Júda mindenben aszerint cselekedett, ahogy Jójada+ pap megparancsolta.+ Mindegyik maga mellé vette hát az embereit, a sabbaton bevonulókat a sabbaton kivonulókkal együtt,+ mert Jójada pap nem mentette fel az osztályokat+ a szolgálat alól.  Jójada pap továbbá odaadta a százak+ vezetőinek Dávid király lándzsáit, pajzsait és kerek pajzsait,+ amelyek az igaz Isten házában voltak.+ 10  Aztán fölállította az egész népet,+ igen, úgy, hogy ki-ki a kezében tartotta hajítófegyverét, a ház jobb oldalától egészen a ház bal oldaláig, az oltárnál és a háznál, körülfogva a királyt. 11  Ezután kihozták a király fiát+, és rátették a diadémot+ meg a Bizonyságot+, és királlyá tették őt. Jójada és a fiai tehát felkenték+ őt, és ezt mondták: „Éljen a király!”+ 12  Amikor Atália meghallotta a futkosó nép hangját, és hogy dicsérik a királyt, rögtön odament a néphez Jehova házához.+ 13  Akkor látta, és íme, a király az oszlopánál+ állt a bejáratnál, a fejedelmek+ és a trombitások+ pedig a király mellett, és az ország egész népe örvendezett+, és fújta+ a trombitákat; ott voltak az énekesek+ is az éneket kísérő hangszerekkel, és akik jelt adtak a dicsérésre. Atália erre megszaggatta ruháit, és ezt mondta: „Összeesküvés! Összeesküvés!”+ 14  Jójada pap azonban kivezette a százak vezetőit, a hadsereg kinevezett személyeit, és ezt mondta nekik: „Vigyétek ki őt a sorok közül, és aki utánamegy, azt kard ölje meg!” A pap ugyanis megmondta: „Ne Jehova házában öljétek meg.”+ 15  Erre rávetették kezüket. Amikor aztán a lovak kapujának bejáratához ért, amely a királyi házhoz tartozott, ott rögtön megölték.+ 16  Akkor Jójada szövetséget kötött maga között, az egész nép között és a király között, hogy továbbra is Jehova népe+ lesznek. 17  Ezután az egész nép bement Baál házába, és lerombolta azt.+ Oltárait+ meg képmásait összetörték+, és Mattánt+, Baál papját megölték+ az oltárok előtt. 18  Jójada pedig Jehova házának a tisztségeit a papok és a léviták kezébe adta, akiket Dávid osztályokba sorolt Jehova háza fölé,+ hogy bemutassák Jehova égő áldozatait a Mózes törvényében leírtak szerint,+ örvendezve és énekszóval, ahogy Dávid keze elrendelte. 19  Fölállította a kapuőröket+ Jehova házának kapuihoz, hogy senki be ne lépjen, aki valamiért tisztátalan. 20  Ekkor maga mellé vette a százak+ vezetőit meg a méltóságokat, és azokat, akik uralkodtak a nép felett, és az ország egész népét, és levezette a királyt Jehova házából.+ Aztán egyenesen a felső kapun át bementek a király házába, és leültették a királyt a királyság trónjára+. 21  Továbbra is örvendezett+ az ország egész népe, és a városban nem volt háborúság. Atáliát pedig megölték karddal.+

Lábjegyzetek