Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

2Krónikák 1:1–17

1  Salamon, Dávid fia pedig egyre jobban megerősödött királyságában.+ Jehova, az ő Istene vele volt,+ és felettébb naggyá tette őt.+  És szólt Salamon az egész Izraelnek, az ezrek+ és a százak+ vezetőinek, a bíráknak+ és az egész Izrael összes fejedelmének+, az atyai házak főinek+.  Azután Salamon és vele együtt az egész gyülekezet elment a gibeoni+ magaslatra, mert ott volt a találkozás sátra+, az igaz Isten sátra, amelyet Mózes, Jehova szolgája+ készített a pusztában.  Az igaz Isten ládáját+ azonban Dávid már fölvitte Kirját-Jeárimból+ arra a helyre, amelyet előkészített annak Dávid,+ mert sátrat állított fel neki Jeruzsálemben.+  A rézoltár+ pedig, melyet Bécalel+, Húr+ fiának, Urinak a fia készített, Jehova hajléka előtt volt elhelyezve, és Salamon meg a gyülekezet a szokáshoz híven ez elé járult.  Ekkor Salamon felajánlásokat mutatott be ott Jehova előtt a rézoltáron, amely a találkozás sátrához tartozott; ezer égő felajánlást mutatott be rajta.+  Azon az éjszakán Isten megjelent Salamonnak, majd így szólt hozzá: „Kérj, mit adjak neked?”+  Salamon erre ezt mondta Istennek: „Te vagy az, aki nagy szerető-kedvességgel bántál apámmal, Dáviddal,+ és aki királlyá tettél engem helyébe.+  Most azért, ó, Jehova Isten, legyen megbízható az apámnak, Dávidnak tett ígéreted,+ mert te tettél engem királlyá a nép fölött,+ amely oly sok, mint a föld pora.+ 10  Adj hát nekem bölcsességet és ismeretet,+ hogy kimehessek és bejöhessek e nép előtt,+ hiszen ki tudná ítélni ezt a te nagy népedet?”+ 11  Isten akkor így szólt Salamonhoz: „Mivel ez volt a szíved+ vágya, és nem kértél vagyont, gazdagságot és tiszteletet, sem gyűlölőid lelkét, és sok napot sem kértél,+ hanem bölcsességet és ismeretet kérsz magadnak, hogy ítélni tudd népemet, amelynek királyává tettelek,+ 12  megadatik neked a bölcsesség és az ismeret;+ sőt olyan vagyont, gazdagságot és tiszteletet is adok neked, amilyen egyetlen előtted levő királynak sem volt,+ és amilyen senkinek sem lesz utánad.”+ 13  Salamon ezután eljött a gibeoni+ magaslatról, a találkozás sátra+ elől Jeruzsálembe, és uralkodott Izrael felett.+ 14  És Salamon egyre több szekeret és csatalovat gyűjtött, úgyhogy ezernégyszáz szekere és tizenkétezer csatalova+ lett. Ezeket a szekerek városaiban+ és közel a királyhoz, Jeruzsálemben tartotta. 15  Olyanná tette a király az ezüstöt meg az aranyat Jeruzsálemben, mintha kő lenne,+ és oly sok lett a cédrus, mint amennyi a szikomorfa a Sefélán.+ 16  És Salamonnak Egyiptomból vittek lovakat.+ A király kereskedőinek csoportja szerezte be a ménest szabott áron.+ 17  Egy szekeret általában hatszáz ezüstért vittek ki és szállítottak föl Egyiptomból, egy lovat pedig százötvenért. Így volt ez a hettiták összes királyának, és Szíria királyainak esetében is. A kereskedők által intézték a kivitelt.+

Lábjegyzetek