Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Korintusz 7:1–40

7  Azokra vonatkozóan pedig, amikről írtatok: jó az embernek asszonyt nem érinteni;+  ámde a paráznaság+ elterjedtsége miatt mindenkinek legyen meg a maga felesége,+ és minden asszonynak legyen meg a maga férje.  A férj adja meg a feleségének, ami megilleti őt,+ de hasonlóképpen a feleség is a férjének.+  A feleség nem gyakorol hatalmat a saját teste fölött, hanem a férje;+ hasonlóképpen a férj sem gyakorol hatalmat a saját teste fölött, hanem a felesége.+  Ne fosszátok meg egymást attól,+ csak kölcsönös megegyezésből egy meghatározott időre;+ hogy időt szentelhessetek az imának, és ismét egymáshoz térhessetek, hogy ne kísértsen+ benneteket folyton Sátán az önfegyelmetek hiánya miatt.+  Ezt azonban engedményképpen+ mondom, nem parancsként.+  Szeretném pedig, ha minden ember úgy lenne, ahogy én magam vagyok.+ No de mindenkinek megvan a maga ajándéka+ Istentől: az egyiknek így, a másiknak úgy.  Azoknak pedig, akiknek nincsen házastársuk,+ és az özvegyeknek azt mondom, hogy jó nekik, ha úgy maradnak, ahogy én is vagyok.+  De ha nincs önuralmuk,+ kössenek házasságot, mert jobb házasságot kötni,+ mint szenvedélytől lángolni.+ 10  Azoknak, akiknek van házastársuk, utasítást adok, de nem én, hanem az Úr,+ hogy a feleség ne menjen el a férjétől;+ 11  de ha elmenne is, maradjon házasság nélkül, vagy pedig béküljön ki a férjével; és a férj ne hagyja el a feleségét. 12  A többieknek pedig azt mondom, igen, én, nem az Úr:+ ha valamelyik testvérnek nem hívő felesége van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el őt; 13  és az az asszony, akinek nem hívő férje van, de ez hajlandó vele lakni, ne hagyja el a férjét. 14  Mert meg van szentelve a nem hívő férj a felesége révén, és meg van szentelve a nem hívő feleség a testvér révén; máskülönben a gyermekeitek bizony tisztátalanok volnának,+ most pedig szentek.+ 15  Ha azonban a nem hívő fogja magát és elmegy,+ hadd menjen; a testvér vagy a testvérnő ilyen körülmények között nincsen szolgaságra vetve, hanem békére hívott benneteket az Isten.+ 16  Mert honnan tudod, te feleség, hogy nem fogod-e megmenteni a férjedet?+ Vagy honnan tudod, te férj, hogy nem fogod-e megmenteni a feleségedet?+ 17  Csak mindenki úgy járjon, ahogy részt adott neki Jehova,+ ahogy elhívta őt az Isten.+ És minden gyülekezetben így rendelkezem.+ 18  Körülmetélten hívatott el valaki?+ Ne legyen körülmetéletlenné. Körülmetéletlenségben hívatott el valaki?+ Ne metélkedjen körül.+ 19  A körülmetéltség+ nem jelent semmit, és a körülmetéletlenség+ sem jelent semmit, hanem Isten parancsolatainak a megtartása.+ 20  Ki milyen helyzetben hívatott el,+ abban maradjon.+ 21  Rabszolgaként hívattál el? Ne aggasszon;+ de ha szabaddá is lehetsz, akkor inkább ragadd meg az alkalmat. 22  Mert az Úrban mindenki, aki rabszolgaként hívatott el, az Úr felszabadítottja;+ hasonlóképpen, aki szabadként+ hívatott el, Krisztus rabszolgája+. 23  Áron vettek meg titeket;+ ne legyetek többé emberek rabszolgái.+ 24  Ki milyen állapotban hívatott el,+ testvérek, abban maradjon az Istennel való kapcsolatában. 25  A szüzek felől pedig nincsen parancsom az Úrtól, de úgy közlöm véleményemet+, mint aki iránt az Úr irgalmasságot tanúsított,+ hogy hű+ legyen. 26  Úgy gondolom tehát, hogy jó ez a jelenvaló szükséget tekintve, hogy jó az embernek úgy maradni, ahogy van.+ 27  Feleséghez vagy kötve?+ Ne keress tovább szabadulást.+ Fel vagy oldva a feleségtől? Ne keress tovább feleséget. 28  De még ha házasságot kötnél is, nem követnél el bűnt.+ És ha egy szűz személy házasságot kötne, nem követne el bűnt az ilyen. Akik azonban így tesznek, azoknak nyomorúságuk lesz a testükben.+ Én pedig kíméllek benneteket. 29  Ezenfelül ezt mondom, testvérek: a hátralevő idő rövidre van szabva.+ Ezentúl, akiknek van feleségük, úgy legyenek, mintha nem volna,+ 30  és úgyszintén, akik sírnak, olyanok legyenek, mint akik nem sírnak, és akik örvendeznek, mint akik nem örvendeznek, és akik vesznek, mint akiknek nincs, 31  és akik élnek a világgal+, mint akik nem élnek vele teljesen; mert változik e világ színtere.+ 32  Igen, azt akarom, hogy mentesek legyetek az aggodalomtól.+ A nőtlen ember az Úr dolgaiért aggódik: hogyan nyerje el az Úr helyeslését. 33  A nős ember viszont a világ dolgaiért aggódik+: hogyan nyerje el a felesége helyeslését,+ 34  és meg van osztva. Továbbá a nem férjes asszony, meg a szűz, az Úr dolgaiért aggódik,+ hogy szent legyen mind testében, mind szellemében. A férjes asszony azonban a világ dolgaiért aggódik: hogyan nyerje el a férje helyeslését.+ 35  Ezt pedig személyes hasznotokra mondom, nem azért, hogy hurkot vessek nektek, hanem hogy arra indítsalak benneteket, ami illő,+ és arra, hogy álljatok mindig szolgálatára az Úrnak, figyelemelterelődés nélkül.+ 36  De ha valaki úgy gondolja, hogy helytelenül jár el a szüzességével+ szemben — ha az túl van már a fiatalkor virágzásán, és így kell történnie —, tegye meg, amit akar, nem vétkezik. Kössenek házasságot.+ 37  Ám ha valaki biztosan áll szívében, és nem érez szükséget, hanem van hatalma a saját akarata fölött, és azt a döntést hozta szívében, hogy megőrzi a maga szüzességét, jól fogja tenni.+ 38  Következésképpen, aki házasságra adja szüzességét, az is jól teszi,+ de aki nem adja házasságra, még jobban fogja tenni.+ 39  A feleség kötve van mindaddig, amíg a férje él.+ Ha azonban a férje halálalvásba merülne, szabad arra, hogy házasságot kössön, akivel akar, de csak az Úrban.+ 40  De boldogabb, ha úgy marad, ahogy van,+ az én véleményem szerint. Márpedig úgy gondolom, hogy bennem is Isten szelleme van.+

Lábjegyzetek