Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Korintusz 14:1–40

14  Törekedjetek a szeretetre, de azért buzgón keressétek a szellemi ajándékokat,+ még inkább pedig azt, hogy prófétáljatok.+  Mert aki más nyelven szól, nem emberekhez szól, hanem Istenhez, mert senki sem figyel,+ hanem szent titkokat+ szól ő a szellem által.  Aki azonban prófétál, az embereket épít,+ bátorít és vigasztal beszédével.  Aki más nyelven szól, önmagát építi, aki ellenben prófétál, a gyülekezetet építi.  Szeretném én, ha mindnyájan szólnátok nyelveken,+ de jobbnak vélem, ha prófétáltok.+ Igen, nagyobb az, aki prófétál, mint aki nyelveken szól,+ hacsak nem fordít is, hogy a gyülekezet épüljön.  Ha pedig most, testvérek, elmennék, és nyelveken szólnék hozzátok, mi jót tennék veletek, ha nem szólnék hozzátok vagy kinyilatkoztatással+, vagy ismerettel+, vagy próféciával, vagy tanítással?  Az élettelen dolgok is adnak ki hangot,+ legyen szó akár fuvoláról, akár hárfáról; ha nem ad ki különböző magasságú hangokat, honnan fogják tudni, mit játszanak a fuvolán vagy a hárfán?  Mert bizony, ha a trombita bizonytalan hívójelet hallat, ki fog csatára készülődni?+  Ugyanígy ti is, ha nyelvetekkel nem szóltok könnyen érthető beszédet,+ honnan fogják tudni, mi hangzik el? Hiszen a levegőbe fogtok beszélni.+ 10  Olyan sokfajta beszédhang lehet a világon, és e g y sincs, amelynek ne lenne jelentése. 11  Ha tehát nem értem a beszéd értelmét, idegen leszek annak, aki beszél, és a beszélő is idegen+ lesz nekem. 12  Így ti magatok is, mivel buzgón kívánjátok a szellem ajándékait,+ igyekezzetek a gyülekezet épülésére+ bővelkedni azokban. 13  Aki tehát más nyelven szól, imádkozzon, hogy fordítani is tudjon.+ 14  Mert ha más nyelven imádkozom, a szellem nekem adott ajándéka az, ami imádkozik,+ az értelmem pedig gyümölcstelen. 15  Mi tehát a teendő? Imádkozni fogok a szellem ajándékával, de imádkozom az értelmemmel is. Dicséretet fogok énekelni+ a szellem ajándékával, de dicséretet énekelek az értelmemmel+ is. 16  Különben, ha dicséretet ajánlasz fel a szellem valamely ajándékával, hogyan fog az átlagember helyét elfoglaló személy „áment”+ mondani a hálaadásodra, mikor nem is tudja, mit mondasz? 17  Igaz, te jól adsz hálát, de a másik nem épül.+ 18  Hálát adok az Istennek, hogy több nyelven szólok, mint ti mindnyájan.+ 19  A gyülekezetben mindamellett inkább szólnék öt szót az értelmemmel, hogy oktathassak is másokat szóban, semmint tízezer szót más nyelven.+ 20  Testvérek, ne legyetek kisgyermekek a felfogóképességben,+ hanem a rosszaságra nézve legyetek kisgyermekek;+ a felfogóképességben azonban felnőtté legyetek.+ 21  A Törvényben meg van írva: „»Idegen ország fiainak nyelvével és idegenek+ ajkával fogok szólni e néphez,+ és még akkor sem fognak hallgatni rám« — ezt mondja Jehova.”+ 22  A nyelvek következésképpen jelül vannak,+ de nem a hívőknek, hanem a nem hívőknek,+ míg a prófétálás nem a nem hívők, hanem a hívők számára van.+ 23  Ha tehát az egész gyülekezet összegyűlik e g y helyre, és mindnyájan nyelveken szólnak,+ és bejönnek átlagemberek vagy nem hívők, vajon nem azt fogják mondani, hogy őrültek vagytok? 24  De ha mindannyian prófétáltok, és bejön egy nem hívő vagy egy átlagember, azt mindnyájan megfeddik,+ mindenki gondosan megvizsgálja; 25  szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek,+ úgyhogy arcra borul, és imádja az Istent, és kijelenti: „Valóban köztetek van az Isten.”+ 26  Mi tehát a teendő, testvérek? Amikor összegyűltök, az egyiknek zsoltára van, a másiknak tanítása, másvalakinek kinyilatkoztatása, másvalakinek nyelve, megint másnak értelmezése.+ Minden épülésre történjék.+ 27  Ha pedig valaki más nyelven szól, ez kettőre vagy legfeljebb háromra korlátozódjon, és felváltva; valaki pedig fordítson.+ 28  Ha azonban nem lenne fordító, akkor hallgasson a gyülekezetben, és önmagához+ szóljon, és az Istenhez. 29  Próféta+ továbbá kettő vagy három beszéljen, a többiek pedig derítsék ki a jelentést.+ 30  De ha egy másiknak, mialatt ott ül, kinyilatkoztatása van,+ az első hallgasson. 31  Mert egyenként mindnyájan prófétálhattok,+ hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon.+ 32  És a prófétáknak ellenőrzés alatt kell tartaniuk az ajándékokat, amelyeket a szellem a prófétáknak adott. 33  Az Isten ugyanis nem a zűrzavar+ Istene, hanem a békéé.+ Miként a szentek összes gyülekezetében, 34  az asszonyok hallgassanak+ a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy szóljanak, hanem legyenek alárendeltségben,+ ahogy a Törvény+ is mondja. 35  Ha aztán tanulni akarnak valamit, kérdezzék meg otthon a férjüket, mert gyalázatos dolog+ asszonynak szólnia a gyülekezetben. 36  Micsoda?! Talán tőletek indult ki az Isten szava,+ vagy csak hozzátok jutott el? 37  Ha valaki azt gondolja, hogy próféta, vagy hogy megajándékozták a szellemmel, ismerje el, amit írok nektek, mivel az az Úr parancsolata.+ 38  Ha pedig valaki tudatlan, tudatlan is marad. 39  Következésképpen, testvéreim, buzgón keressétek a prófétálást,+ de azért a nyelveken szólást se tiltsátok.+ 40  Csak minden illendően és elrendezés szerint történjék.+

Lábjegyzetek