Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Korintusz 12:1–31

12  A szellemi ajándékokra+ nézve pedig, testvérek, nem akarom, hogy tudatlanok legyetek.  Tudjátok, hogy amikor nemzetekből valók voltatok,+ úgy vezettek el titeket azokhoz a néma+ bálványokhoz+, ahogy éppen vezettek.  Szeretném tehát tudtotokra adni: Isten szelleme által szólva senki sem mondja, hogy „Jézus átkozott!”;+ és senki sem mondhatja, hogy „Jézus Úr!”, csakis szent szellem által.+  Az ajándékoknak pedig különböző fajtái vannak,+ de ugyanaz a szellem;+  és különböző fajtái vannak a szolgálatoknak,+ mégis ugyanaz az Úr;+  és különböző fajtái vannak a munkálkodásoknak,+ mégis ugyanaz az Isten+ viszi véghez valamennyi munkálkodást mindenkiben.+  De a szellem megnyilvánulása kinek-kinek hasznos célra adatik.+  Az egyiknek például bölcsesség beszéde adatik a szellem által,+ a másiknak ismeret+ beszéde ugyanazon szellem szerint,  másvalakinek hit+ ugyanazon szellem által, másvalakinek gyógyítások ajándékai+ az által az e g y szellem által, 10  megint másnak hatalmas cselekedetek munkálkodásai,+ másvalakinek prófétálás,+ másvalakinek ihletett kijelentések+ tisztán látása+, másvalakinek különböző nyelvek,+ másvalakinek pedig nyelvek értelmezése.+ 11  De mindezeket a munkálkodásokat egy és ugyanaz a szellem viszi véghez,+ úgy osztva részt+ külön-külön mindenkinek, ahogy akarja.+ 12  Mert mint ahogy a test e g y, de sok tagja van, és e test valamennyi tagja, noha sokan vannak, e g y test,+ úgy a Krisztus is.+ 13  Mert bizony e g y szellem által mindnyájan e g y testté keresztelkedtünk meg,+ akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan e g y szellemmel itattattunk meg.+ 14  Mert a test valójában nem e g y tag, hanem sok.+ 15  Ha a láb azt mondaná: „Mivelhogy nem vagyok kéz, nem vagyok része a testnek”, ettől még nem lesz nem része a testnek.+ 16  És ha a fül azt mondaná: „Mivelhogy nem vagyok szem, nem vagyok része a testnek”, ettől még nem lesz nem része a testnek.+ 17  Ha az egész test szem volna, hol lenne a hallóérzék? Ha teljes egészében hallás volna, hol lenne a szaglás? 18  Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, mindegyiküket, ahogy kedvére volt.+ 19  Ha mindnyájan e g y tag volnának,+ hol lenne a test? 20  Most azonban ők sok tag,+ mégis e g y test. 21  Nem mondhatja a szem a kéznek: „Nincs rád szükségem”; vagy a fej sem mondhatja a lábaknak: „Nincs rátok szükségem.” 22  Hanem sokkal inkább az a helyzet, hogy a test gyöngébbnek+ látszó tagjai szükségesek, 23  és a testnek azokat a részeit, amelyeket kevésbé tiszteletreméltónak gondolunk, bőségesebb tisztelettel+ vesszük körül, és így az ékesség nélküli részeinknek annál bőségesebb az ékességük, 24  míg ékes részeinknek semmire sincs szükségük. Az Isten mindamellett úgy szerkesztette egybe a testet, hogy a hiányt szenvedő résznek bőségesebb tisztességet adott, 25  hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem egyformán törődjenek egymással a tagjai.+ 26  És ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved+ az összes többi tag is, vagy ha dicsőséget kap egy tag,+ vele együtt örvendezik az összes többi tag is.+ 27  Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyénenként annak tagjai.+ 28  És az Isten elhelyezte a különböző tagokat a gyülekezetben:+ először apostolokat,+ másodszor prófétákat,+ harmadszor tanítókat,+ azután hatalmas cselekedeteket,+ azután gyógyítások ajándékait,+ segítségnyújtó szolgálatokat,+ irányítási képességeket,+ különböző nyelveket.+ 29  Talán mindenki apostol? Talán mindenki próféta? Talán mindenki tanító? Talán mindenki hatalmas cselekedeteket visz véghez? 30  Talán mindenki gyógyítások ajándékait kapta? Talán mindenki nyelveken szól?+ Talán mindenki fordító?+ 31  Buzgón keressétek pedig a nagyobb ajándékokat.+ És még mutatok nektek egy kimagasló utat.+

Lábjegyzetek