Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 29:1–11

29  És a filiszteusok+ egybegyűjtötték valamennyi táborukat Aféknál, az izraeliták pedig a jezréeli+ forrásnál táboroztak.  A filiszteusok szövetséges fejedelmei+ felvonultak százasával és ezresével, és Dávid meg az emberei utánuk vonultak Ákissal+.  Akkor azt mondták a filiszteusok fejedelmei: „Mit jelentsenek ezek a héberek+?” Ákis erre így szólt a filiszteusok fejedelmeihez: „Hát nem Dávid ez, Izrael királyának, Saulnak a szolgája, aki már egy vagy két éve itt van nálam?+ Nem találtam+ benne semmit attól a naptól fogva, hogy átpártolt hozzám, mind a mai napig.”  Erre megharagudtak rá a filiszteusok fejedelmei. Ezt mondták neki a filiszteusok fejedelmei: „Küldd vissza ezt az embert!+ Menjen vissza a helyére, ahova rendelted. Ne vonuljon le velünk a csatába, nehogy ellenünk forduljon+ a csatában. Hisz mivel is tehetné ez kedvessé magát uránál, ha nem a mi embereink fejeivel?  Nemde Dávid ez, akinek táncolva felelgettek, és ezt mondták: »Megverte Saul az ezreit, és Dávid is a tízezreit.«”+  Ákis+ tehát hívatta Dávidot, és így szólt hozzá: „Él Jehova,+ hogy becsületes vagy, és az én szememben jó volt,+ hogy ki- és bevonultál+ velem a táborban. Semmi rosszat nem találtam benned attól a naptól fogva, hogy hozzám jöttél, mind a mai napig.+ A szövetséges fejedelmek+ szemében azonban nem vagy kedves.  Térj hát vissza, és menj békével, hogy semmi olyat ne tégy, ami rossz a filiszteusok szövetséges fejedelmeinek szemében.”  Dávid azonban így szólt Ákishoz: „Miért, mit tettem,+ és mit találtál szolgádban attól a naptól fogva, hogy színed elé jutottam, mind a mai napig,+ hogy nem mehetek és nem is harcolhatok uram királyom ellenségei ellen?”  Ákis erre ezt válaszolta Dávidnak: „Tudom, hogy te kedves vagy szememben, mint Isten angyala.+ Csakhogy a filiszteusok fejedelmei azt mondták: »Ne jöjjön fel velünk a csatába.« 10  Most azért kelj föl korán reggel urad szolgáival együtt, akik veled jöttek. Keljetek föl korán reggel, amikor reátok virrad, és menjetek.”+ 11  Dávid tehát korán fölkelt az embereivel, hogy még reggel elmenjen,+ és visszatérjen a filiszteusok földjére. A filiszteusok pedig felvonultak Jezréelbe+.

Lábjegyzetek