Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 22:1–23

22  Dávid tehát elment onnan,+ és elmenekült+ Adullám+ barlangjába+. A testvérei és apjának egész háza meghallotta ezt, és lementek oda hozzá.  Őhozzá gyülekeztek+ mind a szorongatott helyzetben levők,+ mindenki, akinek hitelezője volt,+ és minden megkeseredett lelkű+ ember, ő pedig a vezérük lett.+ Végül mintegy négyszáz ember volt vele.  Dávid később elment onnan a moábi Micpébe, és így szólt Moáb királyához:+ „Kérlek, hadd lakjon nálatok apám és anyám,+ míg meg nem tudom, mit tesz velem Isten.”  Letelepítette hát őket Moáb királya előtt, és ott maradtak nála mindazokon a napokon, amelyeken Dávid a megközelíthetetlen helyen tartózkodott.+  Idővel Gád+ próféta így szólt Dávidhoz: „Ne maradj a megközelíthetetlen helyen. Eredj, menj el Júda földjére.”+ Dávid tehát elment és eljutott a hereti erdőségbe.  Saul pedig meghallotta, hogy rátaláltak Dávidra és a vele levő emberekre. Saul ekkor Gibeában a tamariszkuszfa+ alatt ült a magaslaton, lándzsájával+ a kezében, és a szolgái mind ott álltak körülötte.  Akkor ezt mondta Saul a körülötte álló szolgáinak: „Figyeljetek csak, benjáminiták! Hát Isai fia+ majd nektek is, mindnyájatoknak földeket és szőlőket ad?+ Vajon ezrek+ meg százak parancsnokává nevezi ki mindegyikőtöket?  Mert bizony mind összeesküdtetek ellenem. Senki sincs, aki fülembe juttatná,+ hogy a fiam szövetséget köt+ Isai fiával. Senki sincs közöttetek, aki együtt érezne velem, és fülembe juttatná, hogy a saját fiam lesbe állította ellenem a szolgámat, amint a mai napon van.”  Akkor megszólalt az edomita Doég+, aki ott állt mint Saul szolgáinak a felettese, és ezt mondta: „Én láttam, amikor Isai fia Nóbba érkezett Ahimélekhez+, Ahitub fiához+. 10  Az megkérdezte+ felőle Jehovát, és ellátta őt élelemmel+. A filiszteus Góliát kardját+ is odaadta neki.” 11  A király erre tüstént hívatta Ahimélek papot, Ahitub fiát, és apjának egész házát, a nóbi+ papokat. Meg is jelentek mindnyájan a király előtt. 12  Saul ekkor így szólt: „Figyelj csak, Ahitub fia!”, mire ő ezt mondta: „Itt vagyok, uram.” 13  Saul aztán így szólt hozzá: „Miért esküdtetek össze ellenem,+ te meg Isai fia? Kenyeret és kardot adtál neki, és megkérdezted felőle Istent, hogy lesbe álljon ellenem, amint a mai napon van.”+ 14  Ahimélek erre így válaszolt a királynak: „Összes szolgád közül kicsoda olyan, mint Dávid?+ Hűséges+, a király veje+, testőrséged parancsnoka, és tisztelet övezi házadban.+ 15  Talán bizony ma kérdeztem meg+ először felőle Istent? Távol legyen tőlem! Ne tulajdonítson semmi ilyet a király az ő szolgájának, se apám egész házának, mert nem tudott a te szolgád minderről sem keveset, sem sokat.”+ 16  A király azonban így szólt: „Halállal kell lakolnod,+ Ahimélek! Neked és apád egész házának!”+ 17  Azzal a király odaszólt a körülötte álló kengyelfutóknak+: „Forduljatok, és öljétek meg Jehova papjait, mert az ő kezük is Dáviddal van, és mert tudták, hogy szökésben van, de nem mondták el fülembe!”+ A király szolgái azonban nem akarták kinyújtani a kezüket, hogy Jehova papjaira támadjanak.+ 18  A király végül így szólt Doéghoz+: „Fordulj, és támadj rá te a papokra!” Az edomita+ Doég már fordult is, rátámadott a papokra, és megölt+ azon a napon nyolcvanöt embert, akik lenvászon efódot+ viseltek. 19  Nóbot+, a papok városát is kardélre hányta, kard élével vágott le férfit és nőt, gyermeket és csecsemőt, bikát, szamarat és juhot. 20  Mindamellett Ahitub fiának, Ahiméleknek az egyik fia, név szerint Abjátár,+ megmenekült, és elfutott, hogy Dávidot kövesse. 21  Abjátár akkor elmondta Dávidnak: „Saul megölte Jehova papjait.” 22  Dávid erre így szólt Abjátárhoz: „Jól tudtam én azon a napon,+ mert az edomita Doég ott volt, hogy megmondja Saulnak.+ Én hoztam bajt apád házának minden lelkére. 23  Maradj csak nálam. Ne félj, hiszen aki az én lelkemet keresi, az a te lelkedet is keresi, mert bizony védelemre van szükséged nálam.”+

Lábjegyzetek