Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 12:1–25

12  Sámuel végül így szólt az egész Izraelhez: „Íme, hallgattam szavatokra mindenben, amit mondtatok nekem,+ hogy királyt adjak nektek, hogy az uralkodjon fölöttetek.+  Most tehát itt a király, aki előttetek jár!+ Én már megöregedtem+ és megőszültem+. A fiaim, íme, veletek vannak,+ én pedig előttetek jártam fiatalkoromtól fogva mind a mai napig.+  Itt vagyok. Tegyetek bizonyságot ellenem Jehova előtt és az ő felkentje+ előtt: Kinek a bikáját vagy kinek a szamarát vettem el?+ Kit károsítottam meg vagy kit nyomtam el? Kinek a kezéből fogadtam el pénzt, hogy hallgassak, és bekössem vele a szememet?+ Megtérítem nektek.”+  Erre ezt mondták: „Nem károsítottál meg, nem nyomtál el bennünket, és senkinek a kezéből sem fogadtál el semmit.”+  Ezért ő így szólt: „Tanú ellenetek Jehova, és tanú a felkentje+ e mai napon, hogy semmit sem találtatok a kezemben.”+ Erre ezt mondták: „Ő a tanú!”  Sámuel aztán ezt mondta a népnek: „Jehova a tanú, aki felhasználta Mózest és Áront, és aki felhozta ősatyáitokat Egyiptom földjéről.+  Most pedig álljatok elő. Megítéllek benneteket Jehova előtt. Elbeszélem nektek Jehova minden igazságos tettét,+ amelyet veletek és ősatyáitokkal cselekedett.  Amikor Jákob bement Egyiptomba,+ és ősatyáitok segítségért kiáltottak Jehovához,+ Jehova elküldte Mózest+ és Áront, hogy kivezessék ősatyáitokat Egyiptomból, és letelepítsék őket ezen a helyen.+  Ők azonban elfelejtették Jehova Istenüket,+ ezért eladta+ őket Siserának+, Hácor hadvezérének a kezébe, a filiszteusok+ kezébe és Moáb királyának+ kezébe, és ezek állandóan harcoltak ellenük. 10  Akkor segítségért kiáltottak Jehovához,+ és ezt mondták: »Vétkeztünk,+ mert elhagytuk Jehovát, hogy a Baáloknak+ és az Astóret-képmásoknak+ szolgáljunk. Szabadíts meg+ most bennünket ellenségeink kezéből, hogy téged szolgálhassunk!« 11  Jehova erre elküldte Jerubbaált+, Bedánt, Jeftét+ és Sámuelt+, és megszabadított benneteket a körös-körül élő ellenségeitek kezéből, hogy biztonságban lakhassatok.+ 12  Amikor láttátok, hogy Náhás+, Ammon fiainak királya felvonult ellenetek, ezt hajtogattátok nekem: »Nem! Király uralkodjon felettünk!«+, holott Jehova, a ti Istenetek a Királyotok.+ 13  Most pedig itt van a király, akit választottatok, akit kértetek.+ Íme, Jehova királyt rendelt fölétek.+ 14  Ha félitek Jehovát,+ és őt szolgáljátok,+ ha hallgattok a szavára,+ és nem lázadtok fel+ Jehova parancsa ellen, akkor ti is, és a felettetek uralkodó király is követői lesztek Jehova Isteneteknek. 15  Ha azonban nem hallgattok Jehova szavára,+ és fellázadtok Jehova parancsa ellen,+ akkor ellenetek és atyáitok ellen lesz Jehova keze.+ 16  És most álljatok ide, és lássátok azt a nagy dolgot, amelyet Jehova cselekszik a szemetek előtt. 17  Nemde búzaaratás+ van ma? Jehovához fogok kiáltani,+ hogy támasszon mennydörgést és esőt.+ Ti pedig tudjátok meg és lássátok, hogy nagy a ti gonoszságotok,+ melyet Jehova szemei előtt cselekedtetek, amikor királyt kértetek magatoknak.” 18  Sámuel ezután Jehovához kiáltott,+ és Jehova mennydörgést és esőt támasztott azon a napon,+ úgyhogy az egész nép nagyon félt Jehovától és Sámueltől. 19  Így szólt Sámuelhez az egész nép: „Imádkozz+ a szolgáidért Jehovához, a te Istenedhez, hisz nem akarunk meghalni. Mert bizony csak tetéztük minden bűnünket azzal a gonoszsággal, hogy királyt kértünk magunknak.” 20  Sámuel erre ezt mondta a népnek: „Ne féljetek!+ Ti most már elkövettétek mindezt a gonoszságot. Csak el ne térjetek Jehova követésétől.+ Egész szívetekkel szolgáljátok Jehovát.+ 21  Ne térjetek el, hogy a hiábavalóságokat+ kövessétek, amelyek nem használnak+ és nem szabadítanak meg, mert hiábavalóságok azok. 22  Jehova ugyanis nem hagyja el+ népét az ő nagy nevéért+, mert Jehova elhatározta, hogy népévé tesz titeket.+ 23  Számomra pedig elképzelhetetlen, hogy vétkezzek Jehova ellen, felhagyva az értetek való imádkozással.+ Oktatnom+ kell benneteket a jó+ és helyes útra. 24  Csak féljétek+ Jehovát, és szolgáljátok őt igazságban, egész szívetekkel!+ Hiszen lássátok meg, mily nagy dolgokat cselekedett értetek!+ 25  Ha azonban arcátlanul a rosszat teszitek, el lesztek söpörve+ a királyotokkal együtt.”+

Lábjegyzetek