Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 11:1–15

11  Az ammonita+ Náhás pedig felvonult, és tábort ütött a gileádi Jábessel+ szemben. Erre a jábesi emberek valamennyien ezt mondták Náhásnak: „Köss velünk szövetséget, hogy neked szolgáljunk.”+  Az ammonita Náhás erre így szólt hozzájuk: „Csak azzal a feltétellel kötök veletek szövetséget, ha kiszúrhatom+ mindegyikőtöknek a jobb szemét, és így gyalázatot hozhatok egész Izraelre.”+  A jábesi vének akkor ezt mondták neki: „Adj nekünk hét napot, mi pedig követeket küldünk Izrael egész területére, és ha nem akad megmentőnk+, akkor kénytelenek leszünk kimenni hozzád.”  Idővel a követek eljutottak Saul Gibeájába+, és elmondták e szavakat a nép füle hallatára. És az egész nép felemelte a hangját és sírt.+  De íme, Saul épp jött a mezőről a csorda után. És így szólt Saul: „Mi történt a néppel, hogy sír?” Erre elbeszélték neki a jábesi emberek szavait.  És Isten szelleme+ működni kezdett Saulon, amint meghallotta ezeket a szavakat, és nagyon felgerjedt a haragja.+  Fogott hát egy pár bikát, majd földarabolta és szétküldte őket Izrael egész területére+ a követek keze által, ezt mondva: „Így fognak bánni annak a jószágával is, aki nem vonul ki közülünk, hogy Sault és Sámuelt kövesse!”+ A népet ekkor elfogta Jehova miatt a rettegés+, úgyhogy egy emberként kivonultak.+  Aztán megszámlálta+ őket Bézekben: Izrael fiai háromszázezren, Júda emberei pedig harmincezren voltak.  Az odaérkezett követeknek akkor ezt mondták: „Így szóljatok a gileádi Jábes lakóihoz: »Holnap, mire forrón süt a nap, eljön a megmentés számotokra.«”+ El is mentek a követek, beszámoltak a jábesieknek, és azok megörültek. 10  Így szóltak tehát a jábesiek: „Holnap kimegyünk hozzátok, és egészen úgy bánjatok velünk, ahogy jónak látszik szemetekben.”+ 11  Másnap Saul+ három csapatra osztotta a népet.+ A reggeli őrszolgálatkor+ behatoltak a tábor közepébe, és megverték az ammonitákat+, míg a nap forró nem lett. Voltak némelyek, akik megmaradtak, de ők is úgy szétszóródtak, hogy kettő sem maradt közülük együtt.+ 12  A nép ekkor így szólt Sámuelhez: „Ki az, aki azt mondja: »Talán bizony Saul lesz a király fölöttünk?«+ Adjátok ki azokat az embereket, hogy megöljük őket!”+ 13  Saul azonban ezt mondta: „Senkit sem szabad megölni ezen a napon,+ mert megmentést szerzett ma Jehova Izraelben.”+ 14  Később Sámuel így szólt a néphez: „Gyertek, menjünk el Gilgálba+, hogy megújítsuk ott a királyságot!”+ 15  El is ment az egész nép Gilgálba, és királlyá tették Sault Jehova előtt Gilgálban. Aztán közösségi áldozatokat mutattak be ott Jehova előtt,+ és nagyon örvendezett ott Saul Izrael minden férfiával együtt.+

Lábjegyzetek