Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Sámuel 10:1–27

10  Sámuel ekkor fogta az olajoskorsót+, és ráöntötte az olajat Saul fejére. Megcsókolta+ őt, és ezt mondta: „Vajon nem azért van ez, mert Jehova felkent téged örökségének+ vezetőjévé+?  Amikor ma elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírhelye+ mellett, Benjámin területén, Celcahban. Ezt mondják majd neked: »Meglettek a szamárkancák, amelyeknek keresésére indultál, de apád már nem a szamárkancákkal foglalkozik.+ Miattatok aggódik, és azt mondogatja: ,Mit tegyek a fiamért?’«+  Onnan aztán menj még tovább, és menj el a Tábor nagy fájáig. Ott három emberrel fogsz találkozni, akik az igaz Istenhez mennek fel Bételbe+. Az egyik három gidát+ visz, a másik három kerek cipót+, a harmadik egy nagy korsó bort+.  Érdeklődni fognak majd hogyléted felől,+ és adnak neked két cipót. Fogadd el ezeket kezükből.  Azután eljutsz az igaz Isten+ dombjához, ahol is egy filiszteus helyőrség+ van. Amikor ott megérkezel a városba, egy csoport prófétával+ találkozol majd, akik a magaslatról+ jönnek lefelé. Húros hangszer+, tamburin+, fuvola+ és hárfa+ lesz előttük, és próféta módjára fognak beszélni.  Jehova szelleme+ működni kezd rajtad, és próféta módjára fogsz beszélni+ velük együtt, és más emberré változol.  Amikor bekövetkeznek rajtad mindezek a jelek+, tedd meg, amire módot talál a kezed,+ mert veled van az igaz Isten.+  Menj le előttem Gilgálba.+ Íme, én lemegyek hozzád, hogy égő áldozatokat ajánljak fel, és közösségi+ áldozatokat mutassak be. Hét+ napig várj, míg oda nem érkezem hozzád, és tudatni fogom veled, mit tegyél.”  Történt pedig, hogy amint elfordította a vállát, hogy elmenjen Sámueltől, Isten másmilyenné változtatta a szívét.+ Mindezek a jelek+ beteljesedtek azon a napon. 10  Elmentek hát onnan a dombra, és itt egy csoport próféta jött vele szemben. Isten szelleme azonnal működni kezdett rajta,+ és ő próféta módjára kezdett beszélni+ közöttük. 11  Amikor meglátták őt mindazok, akik már ismerték korábbról, hát íme, a prófétákkal együtt prófétált! Ezért így beszéltek egymás között az emberek: „Mi történt Kís fiával? Saul is a próféták között van?”+ 12  Akkor megszólalt egy ottani ember, és ezt mondta: „Hát ki az ő atyjuk?” Ezért lett példabeszéddé+: „Saul is a próféták között van?” 13  Végül abbahagyta, nem beszélt már próféta módjára, és elment a magaslatra. 14  Később így szólt a nagybátyja Saulhoz és a szolgájához: „Hol jártatok?” Erre ő ezt mondta: „A szamárkancákat kerestük.+ Mentünk, hátha meglátjuk őket, de sehol sem voltak. Így hát elmentünk Sámuelhez.” 15  Saul nagybátyja ekkor így szólt: „Kérlek, mondd el nekem, mit mondott nektek Sámuel.” 16  Saul erre így szólt a nagybátyjához: „Egyértelműen tudtunkra adta, hogy meglettek a szamárkancák.” De amit a királyságról mondott Sámuel, azt nem mondta el neki.+ 17  Sámuel pedig egybehívta a népet Jehovához Micpába+, 18  és így szólt Izrael fiaihoz: „Ezt mondja Jehova, Izrael Istene:+ »Én hoztam fel Izraelt Egyiptomból. Én szabadítottalak ki titeket Egyiptom kezéből+ és mindazoknak a királyságoknak kezéből, amelyek elnyomtak benneteket.+ 19  Ti azonban ma elvetettétek Isteneteket,+ aki megmentett titeket minden bajotokból és nyomorúságotokból. Így szóltatok: ,Nem! Királyt rendelj fölénk!’ Most pedig álljatok Jehova elé törzseitek+ és ezreitek szerint.«” 20  Sámuel tehát felvonultatta Izrael minden törzsét,+ és a választás Benjámin törzsére esett.+ 21  Azután felvonultatta Benjámin törzsét a családjai szerint, és a választás a matriták családjára esett.+ Végül Kís fiára, Saulra esett a választás.+ Keresni kezdték, de nem találták. 22  Így hát megkérdezték+ még Jehovát: „Eljött már ide az az ember?” Jehova erre ezt mondta: „Itt van, elrejtőzött+ az úti holmi között.” 23  Odafutottak hát, és elhozták onnan. Amikor megállt a nép között, vállától fogva kimagaslott az egész nép közül.+ 24  Sámuel ekkor így szólt az egész néphez: „Látjátok-e, kit választott Jehova?+ Nincs hozzá hasonló az egész nép között!” Erre az egész nép kiáltozni kezdett, és ezt mondta: „Éljen a király!”+ 25  Akkor Sámuel beszélt a népnek a királysággal együtt járó jogokról.+ Beírta egy könyvbe, és elhelyezte azt Jehova színe előtt. Ezután Sámuel elbocsátotta az egész népet, mindenkit a maga házába. 26  Saul pedig hazament Gibeába+, és azok a vitézek, akiknek a szívét Isten megérintette, vele tartottak.+ 27  A semmirekellő emberek+ viszont ezt mondták: „Hogy fog ez minket megmenteni?”+ Megvetették+ tehát, és nem vittek neki ajándékot.+ Ő azonban hallgatott, mint aki megnémult.+

Lábjegyzetek