Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Mózes 50:1–26

50  József ekkor apja nyakába borult,+ könnyekre fakadt felette,+ s csókolgatta.  Azután József megparancsolta szolgáinak, az orvosoknak, hogy balzsamozzák be+ apját. Így hát az orvosok bebalzsamozták Izraelt,  és ez negyven teljes napot vett igénybe, mert ennyi napig szokott tartani a balzsamozás; és az egyiptomiak hetven napig siratták őt.+  Végül leteltek siratásának a napjai, és József beszélt a fáraó háznépével, ezt mondva: „Ha már kegyet találtam szemetekben,+ kérlek titeket, szóljatok a fáraó füle hallatára, ezt mondva:  »Apám megesketett+, így szólva: ,Nézd, én meghalok.+ A sírhelyembe, melyet Kánaán földjén vájtam magamnak,+ oda temess engem.’+ És most, kérlek téged, hadd menjek fel, hadd temessem el az apámat, utána pedig kész vagyok visszatérni.«”  A fáraó erre ezt mondta: „Menj fel, temesd el apádat, ahogy megesketett.”+  Felment hát József, hogy eltemesse apját, és vele ment a fáraó valamennyi szolgája, háznépének vénei+ és az Egyiptom földjén lakó valamennyi vén,  valamint József egész háznépe, a testvérei és apjának a háznépe.+ Csak kisgyermekeiket, nyájaikat és csordáikat hagyták Gósen földjén.  Szekerek+ és lovasok is mentek fel vele, ezért igen hatalmas volt a tábor. 10  Majd megérkeztek Atád szérűjéhez+, mely a Jordán vidékén+ van, és ott igen keservesen jajveszékeltek; és József hét napon át tartotta a gyászszertartást apjáért.+ 11  Annak a földnek a lakosai, a kánaániták látták a gyászszertartást Atád szérűjén, és ezt mondták: „Keserves gyász ez az egyiptomiaknak!” Ezért nevezik azt a helyet Ábel-Micraimnak; ez a Jordán vidékén van.+ 12  A fiai pedig pontosan azt tették vele, amit parancsolt nekik.+ 13  Fiai tehát elvitték őt Kánaán földjére, és a Makpela mezején lévő barlangba temették, azon a mezőn, melyet Ábrahám vásárolt sírhelynek való birtokul a hettita Efrontól, Mamréval szemben.+ 14  József, miután eltemette apját, visszatért Egyiptomba, ő, a testvérei, és mindazok, akik felmentek vele eltemetni az apját. 15  Amikor József testvérei látták, hogy apjuk halott, ezt mondták: „Hátha József gyűlölséget táplál ellenünk,+ és megfizet nekünk minden gonoszságért, amit vele szemben elkövettünk.”+ 16  Ezért a következő parancsot továbbították Józsefnek, ezekkel a szavakkal: „Apád még a halála előtt megparancsolta: 17  »Mondjátok ezt Józsefnek: ,Könyörögve kérlek, bocsásd meg+ testvéreid lázadását és a bűnüket, mert gonoszságot követtek el veled szemben!’«+ Most azért kérünk téged, bocsásd meg azoknak lázadását, akik atyád Istenének a szolgái.”+ József sírva fakadt, amikor elmondták ezt neki. 18  Utána pedig odamentek hozzá a testvérei is, leborultak előtte, és ezt mondták neki: „Íme, a rabszolgáid vagyunk!”+ 19  József ekkor ezt mondta nekik: „Ne féljetek. Vajon Isten helyében vagyok én?+ 20  Ti rosszat akartatok nekem, Isten azonban ezt jóra akarta fordítani, hogy úgy cselekedjen, mint ma, és sok embert életben tartson.+ 21  Most hát ne féljetek. Én magam foglak ellátni titeket és kisgyermekeiteket élelemmel.”+ Így vigasztalta őket, és bátorítóan beszélt velük. 22  József továbbra is Egyiptomban lakott, ő, és apjának a háznépe; és József száztíz évet élt. 23  József meglátta Efraim fiainak harmadik nemzedékét,+ valamint Manassé fiának, Mákirnak+ a fiait is. Ezek József térdén születtek.+ 24  Idővel József ezt mondta testvéreinek: „Én meghalok. Isten azonban biztosan rátok fordítja majd figyelmét,+ és kivisz titeket erről a földről arra a földre, amely felől megesküdött Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak.”+ 25  Ezért József megeskette Izrael fiait, ezt mondva: „Isten biztosan rátok fordítja figyelmét. Vigyétek el majd innen a csontjaimat!”+ 26  József azután meghalt száztíz éves korában; bebalzsamozták+, és koporsóba tették Egyiptomban.

Lábjegyzetek