Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Mózes 36:1–43

36  És ez Ézsaunak, vagyis Edomnak+ a története:  Ézsau Kánaán lányai közül vett magának feleségeket:+ Ádát+, a hettita Elon lányát;+ Oholibámát+, Anának a lányát, a hivvita Cibeon unokáját;  és Boszmátot+, Ismáel lányát, Nebájót testvérét+.  Áda szülte Ézsaunak Elifázt, Boszmát szülte Réuelt,  Oholibáma szülte Jeust, Jalámot és Kórahot.+ Ezek Ézsau fiai, akik Kánaán földjén születtek.  Ézsau utána fogta feleségeit, fiait és lányait, s minden lelket, aki a házában volt, valamint a nyáját, s minden más jószágát, meg az egész vagyonát,+ melyet Kánaán földjén gyűjtött, és elment más földre a fivére, Jákob elől.+  Ugyanis túl sok vagyonuk lett ahhoz, hogy együtt lakjanak, és a föld, ahol jövevényként laktak, nem tudta eltartani őket a nyájaik miatt.+  Ézsau tehát Szeir hegyvidékén+ telepedett le. Ézsau pedig ugyanaz, mint Edom.+  Ez Ézsaunak, Edom atyjának története Szeir hegyvidékén+: 10  Ezek Ézsau fiainak a nevei: Elifáz, Ádának, Ézsau feleségének a fia; Réuel, Boszmátnak, Ézsau feleségének a fia.+ 11  Elifáz fia volt Témán+, Omár, Cefó, Gatám és Kenáz+ 12  Timna+ pedig Elifáznak, Ézsau fiának az ágyasa lett. Idővel fiút szült Elifáznak, Amáleket+. Ezek Ádának, Ézsau feleségének a fiai. 13  Ezek Réuel fiai: Náhát, Zerah, Sammah és Mizza.+ Ezek lettek Boszmátnak+, Ézsau feleségének a fiai. 14  Ezek voltak Oholibámának, Ana lányának, Cibeon unokájának, Ézsau feleségének a fiai, akiket Ézsaunak szült: Jeus, Jalám és Kórah.+ 15  Ezek Ézsau fiainak a sejkjei:+ Elifáznak, Ézsau elsőszülöttjének a fiai: Témán sejk+, Omár sejk, Cefó sejk, Kenáz sejk, 16  Kórah sejk, Gatám sejk és Amálek sejk. Ezek Elifáz+ sejkjei Edom földjén. Ezek Áda fiai. 17  Ezek Réuelnek, Ézsau fiának a fiai: Náhát sejk, Zerah sejk, Sammah sejk és Mizza sejk. Ezek Réuel sejkjei Edom földjén+. Ezek Boszmátnak, Ézsau feleségének a fiai. 18  Végül pedig ezek Oholibámának, Ézsau feleségének a fiai: Jeus sejk, Jalám sejk és Kórah sejk. Ezek Oholibámának, Ana lányának, Ézsau feleségének a sejkjei. 19  Ezek Ézsau fiai és azok sejkjei. Ez Edom.+ 20  Ezek a horita Szeir fiai, annak a földnek a lakói:+ Lótán, Sobál, Cibeon, Ana,+ 21  Dison, Ézer és Disán.+ Ezek a horiták sejkjei, Szeirnek a fiai Edom földjén. 22  Lótán fia volt Hóri és Hémám; Lótán nővére volt Timna.+ 23  Ezek Sobál fiai: Alván, Manahát, Ebál, Sefó és Onám. 24  Ezek Cibeon fiai: Aja és Ana. Ő az az Ana, aki meleg forrásokat talált a pusztában, míg apjának, Cibeonnak+ a szamarait őrizte. 25  Ezek Anának a gyermekei: Dison és Oholibáma, Ana lánya. 26  Ezek Dison fiai: Hemdán, Esbán, Itrán és Kerán.+ 27  Ezek Ézer fiai: Bilhán, Zaáván és Akán. 28  Ezek Disán fiai: Úc és Arán.+ 29  Ezek a horita sejkek: Lótán sejk, Sobál sejk, Cibeon sejk, Ana sejk, 30  Dison sejk, Ézer sejk és Disán sejk.+ Ezek a horita sejkek, az ő sejkségük szerint Szeir földjén. 31  Ezek pedig a királyok, akik Edom+ földjén uralkodtak, még mielőtt király uralkodott Izrael fiai felett:+ 32  Bela, Beór fia uralkodott Edomban,+ és az ő városának a neve Dinhába volt. 33  Amikor Bela meghalt, Jobáb, a Bocrából+ való Zerah fia kezdett uralkodni helyette.+ 34  Amikor Jobáb meghalt, a temaniták+ földjéről való Húsám kezdett uralkodni helyette.+ 35  Amikor Húsám meghalt, Hadád, Bedád fia kezdett uralkodni helyette; ő verte meg a midiánitákat+ Moáb mezején+; városának neve pedig Avit volt.+ 36  Amikor Hadád meghalt, a Masrékából való Szamla kezdett uralkodni helyette.+ 37  Amikor Szamla meghalt, a Folyó menti Rehobótból való Sául kezdett uralkodni helyette.+ 38  Amikor Sául meghalt, Baál-Hanán, Akbór fia kezdett uralkodni helyette.+ 39  Amikor Baál-Hanán, Akbór fia meghalt, Hadár kezdett uralkodni helyette. Az ő városának neve Páu volt, feleségét pedig Mehetábelnek hívták; ez Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya.+ 40  Ezek pedig Ézsau sejkjeinek a nevei a családjaik, helyük és nevük szerint: Timna sejk, Alva sejk, Jetét sejk,+ 41  Oholibáma sejk, Elah sejk, Pinon sejk,+ 42  Kenáz sejk, Témán sejk, Mibcár sejk,+ 43  Magdiel sejk és Irám sejk. Ezek Edom sejkjei+ a lakóhelyük szerint, a földbirtokukon.+ Ez Ézsau, Edom atyja.+

Lábjegyzetek