Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Mózes 28:1–22

28  Ekkor Izsák hívatta Jákobot, megáldotta, és ezt parancsolta neki: „Ne vegyél feleséget Kánaán lányai közül!+  Kelj fel, menj Paddán-Arámba, Betuelnek, anyád apjának a házába, és onnan vegyél magadnak feleséget, Lábánnak, a te anyád fivérének a lányai+ közül.  És a mindenható Isten áldjon meg, tegyen termékennyé, sokasítson meg téged, és legyél népek gyülekezetévé.+  Adja neked Ábrahám áldását,+ neked és a te magodnak+ veled együtt, hogy birtokba vedd a földet, melyen jövevény vagy,+ s amelyet Isten Ábrahámnak adott.”+  Izsák tehát elküldte Jákobot, és az elment Paddán-Arámba, Lábánhoz, a szír Betuel fiához,+ Rebekának, vagyis Jákob és Ézsau anyjának+ a fivéréhez+.  Amikor Ézsau látta, hogy Izsák megáldotta Jákobot, és elküldte Paddán-Arámba, hogy onnan vegyen magának feleséget, és hogy amikor megáldotta, ezt a parancsot adta neki: „Ne vegyél feleséget Kánaán lányai közül!”,+  s hogy Jákob engedelmeskedve apjának és anyjának,+ Paddán-Arámba ment,  akkor látta meg Ézsau, hogy Kánaán lányai nem tetszenek Izsáknak, az ő apjának.+  Ézsau ezért elment Ismáelhez, és a többi feleségén kívül még feleségül vette Mahalátot, Ismáelnek, Ábrahám fiának a lányát, Nebájót testvérét.+ 10  Jákob pedig folytatta útját Beér-Sebából, és elment Háránba+. 11  Idővel eljutott egy helyre, és nekikészülődött, hogy ott töltse az éjszakát, ugyanis a nap már lenyugodott. Fogott egyet az ott levő kövek közül, támasztékul a feje alá tette, s lefeküdt azon a helyen.+ 12  És álmot+ látott: íme, egy létra volt a földre állítva, melynek a teteje az egeket érte; és lám, Isten angyalai jártak rajta fel-alá.+ 13  És íme, Jehova állt fölötte, és ezt mondta:+ „Én vagyok Jehova, Ábrahámnak, a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene.+ Ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak.+ 14  És a te magod olyanná lesz, mint a föld porszemei,+ és terjeszkedni fogsz majd nyugatra és keletre, északra és délre,+ és a föld minden családja teáltalad és a te magod által nyer áldást.+ 15  És íme, én veled vagyok, megőrizlek téged bárhova mész, és visszahozlak téged erre a földre,+ mert nem hagylak el, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam.”+ 16  Jákob pedig, amikor fölébredt álmából, ezt mondta: „Bizony Jehova van ezen a helyen, és én nem tudtam.” 17  Félelem fogta el,+ és ezt mondta: „Mennyire félelmet keltő ez a hely!+ Nem más ez, mint Isten háza+ és az egek kapuja.” 18  Jákob ezért felkelt kora reggel, fogta a követ, amelyet a feje alá tett támasztékul, felállította oszlopul, és olajat öntött a tetejére.+ 19  És elnevezte a helyet Bételnek+, bár a város neve korábban Lúz volt.+ 20  És Jákob fogadalmat tett,+ ezt mondva: „Ha Isten velem lesz továbbra is, és megőriz engem ezen az úton, amelyen járok, s kenyeret ad ennem, ruhát ad öltözetül,+ 21  és békességgel térek vissza apám házába, akkor Jehova lesz az én Istenem.+ 22  És ez a kő, melyet oszlopul állítottam fel, Isten háza+ lesz, és mindabból, amit nekem adsz, a tizedet+ neked adom.”

Lábjegyzetek