Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 7:1–40

7  Issakár fiai pedig ezek voltak: Tóla+, Pua+, Jásub és Simron,+ négyen.  Tóla fiai: Uzzi, Refája, Jeriel, Jahmai, Jibsám és Semuel, ősatyáik házának fői. Tóla fiai bátor és erős férfiak voltak a leszármazásuk szerint. Dávid+ napjaiban huszonkétezer-hatszáz volt a számuk.  Uzzi fiai: Izráhia; Izráhia fiai: Mikáel, Abdiás, Jóel, Issija . . . , öten, és mindnyájan fők voltak.  Leszármazásuknak megfelelően, ősatyáik háza szerint, harci csapataik voltak, harminchatezer férfi, mert sok feleségük és fiuk volt.+  Testvéreik Issakár valamennyi családjából bátor és erős+ emberek voltak, összesen nyolcvanhétezren a származási jegyzékük szerint.+  Benjámin+ fiai voltak: Bela+, Beker+ és Jediáel+, hárman.  Bela+ fiai: Ecbón, Uzzi, Uzziel, Jerimót és Íri, öten, ősatyáik házának fői, bátor és erős emberek; a származási jegyzékükbe+ huszonkétezer-harmincnégyen voltak beírva.  Beker fiai: Zemira, Joás, Eliézer, Eljoénai, Omri, Jeremót, Abija, Anatót és Alémet; mindezek Beker fiai.  Származási jegyzékük+: leszármazásukat tekintve ősatyáik házának fői, a bátor és erős férfiak húszezer-kétszázan voltak. 10  Jediáel+ fiai: Bilhán; Bilhán fiai: Jeus, Benjámin, Ehud, Kenaána, Zétán, Társis és Ahisáhár. 11  Mindezek Jediáel fiai voltak, az atyai házak fői szerint, bátor és erős+ emberek, tizenhétezer-kétszázan, hadba vonulók, hogy harcoljanak. 12  Ír+ fiai voltak: Suppim+ és Huppim+; Aher fiai: Húsim. 13  Naftali+ fiai voltak: Jahciel+, Gúni+, Jécer és Sallum,+ Bilha+ fiai. 14  Manassé+ fiai: Aszriel, akit szír ágyasa szült. (Ő szülte Mákirt+, Gileád atyját. 15  Mákir feleséget vett Huppimnak és Suppimnak, a nővérét pedig Maákának hívták.) A másodiknak Celofád+ volt a neve, Celofádnak pedig leányai születtek.+ 16  Idővel Mákir felesége, Maáka fiút szült, és a Péres nevet adta neki; ennek testvérét Séresnek hívták; a fiai voltak: Ulám és Rékem. 17  Ulám fiai: Bedán. Ezek voltak Gileád fiai, aki Manassé fiának, Mákirnak volt a fia. 18  A nővére Hammoléket volt. Ő szülte Ishódot, Abiézert+ és Mahlát. 19  Semida fiai voltak: Ahián, Sikem, Likhi és Aniám. 20  Efraim+ fiai pedig: Sutelah+, és ennek fia, Bered, ennek fia, Tahát, ennek fia, Eleáda, ennek fia, Tahát, 21  ennek fia, Zabád, ennek fia, Sutelah, továbbá Ézer és Eleád. Őket pedig megölték Gát+ emberei, az ország szülöttei, mert lementek, hogy elvegyék a jószágaikat. 22  Efraim, az atyjuk sok napon át gyászolt,+ és a testvérei eljöttek, hogy megvigasztalják. 23  Később együtt hált a feleségével, az pedig teherbe esett,+ és fiút szült. És Efraim a Beria nevet adta neki, mert veszedelem+ idején volt az asszony a házában. 24  A leánya Seéra volt. Ez építette meg Bét-Horont+, az alsó+ és a felső+ várost, és Uzzen-Seérát. 25  Fia volt továbbá Réfah és Resef, és ennek fia, Telah, ennek fia, Tahán, 26  ennek fia, Ladán, ennek fia, Ammihud, ennek fia, Elisáma, 27  ennek fia, Nún+, és ennek fia, Józsué+. 28  Birtokuk és lakóhelyeik voltak: Bétel+ és alárendelt városai; keletre Naárán+, nyugatra Gézer+ és alárendelt városai; Sikem+ és alárendelt városai egészen Gázáig és alárendelt városaiig; 29  Manassé fiai mellett Bét-Seán+ és alárendelt városai, Taának+ és alárendelt városai, Megiddó+ és alárendelt városai, és Dór+ az alárendelt városaival. Ezekben laktak Izrael fiának, Józsefnek+ a fiai. 30  Áser+ fiai voltak: Jimnah+, Jisva, Jisvi+ és Beria+; és Szerah volt a nővérük. 31  Beria fiai: Héver és Malkiel, aki Birzait atyja volt. 32  Héver nemzette Jaflétot, Sómert és Hótámot, és Suát, a nővérüket. 33  Jaflét fiai voltak: Pásák, Bimhál és Asvát. Ezek voltak Jaflét fiai. 34  Sémer fiai: Ahi, Rohga, Jehubba és Arám. 35  Testvérének, Hélemnek a fiai: Cofáh, Jimna, Séles és Amál. 36  Cofáh fiai: Szuah, Harnefer, Suál, Béri, Imra, 37  Bécer, Hód, Samma, Silsa, Itrán és Beéra. 38  Jéter fiai voltak: Jefunné, Pispa és Ara. 39  Ulla fiai: Arah, Hanniel és Ricja. 40  Mindezek Áser fiai voltak, ősatyáik házának fői+, válogatott, bátor+ és erős férfiak, a fejedelmek fői; és a származási jegyzékben+ a sereghez tartoztak háború esetére. Szám szerint: huszonhatezer férfi.+

Lábjegyzetek