Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 4:1–43

4  Júda fiai voltak: Pérec+, Hecron+, Kármi+, Húr+ és Sobál+.  Sobál fia, Reája+ nemzette Jahátot; Jahát nemzette Ahumáit és Lahádot. Ezek voltak a córatiták+ családjai.  Ezek pedig Étám+ atyjának a fiai: Jezréel+, Jisma és Jidbás (a nővérüket Haclelponinak hívták),  továbbá Pénuel, Gedor+ atyja, és Ézer, Húsa atyja. Ezek voltak Húrnak+, Efrata elsőszülöttjének, Betlehem+ atyjának a fiai.  És Ashúrnak+, Tékoa+ atyjának két felesége lett: Hela és Naára.  Idővel Naára szülte neki Ahuzzámot, Héfert, Témenit és Ahastárit. Ezek voltak Naára fiai.  Hela fiai pedig: Ceret, Jichár és Etán.  És Kóc nemzette Ánubot, Cobébát és Ahárhelnek, Hárum fiának a családjait.  És Jábec+ tiszteletre méltóbb+ volt, mint a testvérei. Anyja nevezte el Jábecnek, mondván: „Fájdalommal szültem őt.”+ 10  Jábec pedig kezdte segítségül hívni Izrael Istenét,+ és ezt mondta: „Ha megáldva megáldasz,+ és kiterjeszted területemet,+ ha velem lesz a kezed,+ és megóvsz a veszedelemtől,+ hogy ne ártson az nekem . . .”+ És Isten megadta, amit kért.+ 11  És Kelub, Súha testvére nemzette Mehirt, és ez volt Eston atyja. 12  Eston nemzette Bét-Rafát, Paseahot és Tehinnát, Ír-Náhás atyját. Ezek voltak Réka emberei. 13  Kenáz+ fiai voltak: Otniel+ és Serája; Otniel fiai: Hatát. 14  Meonótai nemzette Ofrát. És Serája nemzette Joábot, Ge-Harasim atyját; belőlük ugyanis mesteremberek+ lettek. 15  És Kálebnek+, Jefunné+ fiának a fiai ezek voltak: Iru, Elah és Naám; Elah fiai: Kenáz. 16  Jehallélel fiai: Zif, Zifa, Tíria és Asárel. 17  Ezrah fiai: Jéter, Méred, Éfer és Jálon; az asszony pedig gyermekeket fogant: Mirjamot, Sammait és Isbát, Estemoa+ atyját. 18  Az ő zsidó felesége szülte Jeredet, Gedor atyját, Hévert, Szokó atyját, és Jekutielt, Zanoah atyját. Ezek Bitiának, a fáraó leányának a fiai voltak, akit Méred feleségül vett. 19  És Hódija feleségének, Naham nővérének a fiai ezek voltak: a garmita Keila+ atyja és a maákáti Estemoa. 20  Simón fiai: Amnon, Rinna, Ben-Hanán és Tilon. Isi fiai: Zóhét és Ben-Zóhét. 21  Júda fiának, Sélának+ a fiai: Ér, Léka atyja, Laáda, Marésah atyja, és a finom szövetet+ készítők házának családjai Asbea házából, 22  továbbá Jokim és Kozebának emberei, Joás és Sáráf — ezek moábita nők+ urai* lettek —, és Jásubi-Lehem. Régiek ezek a beszédek.+ 23  Ők voltak Netaim és Gedéra fazekasai+ és lakói. A király munkája végett laktak ott.+ 24  Simeon fiai pedig ezek voltak: Nemuel+, Jámin+, Járib, Zerah és Sául+, 25  ennek fia, Sallum, ennek fia, Mibsám, és ennek fia, Misma. 26  Misma fiai pedig: a fia, Hammuel, ennek fia, Zakkur, és ennek fia, Simei. 27  Simeinek tizenhat fia és hat leánya volt; a testvéreinek azonban nem volt sok fiuk, és egyetlen családjuk sem volt olyan népes, mint Júda+ fiai. 28  És ott laktak Beér-Sebában+, Móladában+, Hacar-Suálban+, 29  Bilhában+, Ecemben+, Toládban+, 30  Betuelben+, Hormában+, Ciklágban+, 31  Bét-Markabótban, Hacar-Szúszimban+, Bét-Biriben és Saáraimban+. Ezek voltak a városaik egészen Dávid uralkodásáig. 32  A településeik ezek voltak: Étám, Ain, Rimmon, Tóken és Asán+, öt város. 33  Mindazon településeik, amelyek ezek körül a városok körül voltak, elértek egészen Baálig+. Ezek voltak a lakóhelyeik és a róluk készült származási jegyzékek. 34  Továbbá Mesobáb, Jámlek és Jósa, Amácija fia; 35  Jóel és Jéhu, aki Jósibia fia, aki Serája fia, aki Asiel fia volt; 36  Eljoénai, Jaákoba, Jesohája, Asája, Adiel, Jesimiel, Benája 37  és Ziza, aki Sifi fia, aki Allon fia, aki Jedája fia, aki Simri fia, aki Semája fia volt. 38  Ezek a név szerint említettek voltak a fejedelmek családjaikban,+ és ősatyáik háznépe megsokasodott. 39  És elmentek Gedor bejárójához, egészen a völgy keleti részéig, hogy legelőt keressenek nyájaiknak. 40  Találtak is kövér, jó legelőt,+ a föld pedig igen tágas volt, háborítatlan és nyugodt;+ mert azelőtt Hám+ leszármazottai laktak ott. 41  Ezek a név szerint följegyzettek elmentek Júda királyának, Ezékiásnak+ a napjaiban, és szétverték+ az ott található hámiták és meunik sátrait, úgyhogy pusztulásra adták őket,+ és így van ez mind a mai napig; azután letelepedtek a helyükön, mert ott volt legelő+ nyájaiknak. 42  És ötszáz ember Simeon fiai közül elment tőlük a Szeir-hegyre+ Isi fiainak, Pelátiának, Neárjának, Refájának és Uzzielnek a vezetésével. 43  Levágták Amálek+ elmenekült maradékát, és még ma is ott laknak.

Lábjegyzetek

Szó szerint: tulajdonosai.