Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 3:1–24

3  Dávidnak pedig ezek voltak a Hebronban+ született fiai+: az elsőszülött Amnon+ a jezréeli+ Ahinoámtól+, a második Dániel a kármeli+ Abigailtól+,  a harmadik Absolon+, aki annak a Maákának+ volt a fia, aki Talmainak+, Gesúr+ királyának volt a leánya, a negyedik Adónia+, Haggit+ fia,  az ötödik Sefátia Abitáltól+, a hatodik Itreám Eglától+, a feleségétől.  Hatan születtek neki Hebronban, és hét évig és hat hónapig uralkodott ott. Jeruzsálemben pedig harminchárom évig uralkodott.+  És ezek születtek neki Jeruzsálemben+: Simea+, Sobáb+, Nátán+ és Salamon+, ez a négy Betsabétól+, Ammiél+ leányától.  Ezenkívül Ibhár+, Elisáma+ és Elifélet+,  Nógah, Néfeg és Jáfia,+  továbbá Elisáma+, Eljáda és Elifélet+, kilencen;  ez volt Dávid összes fia az ágyasok fiain kívül, és a nővérük Támár+ volt. 10  Salamon fia pedig Roboám+ volt, ennek fia Abija+, ennek fia Asa+, ennek fia Josafát+, 11  ennek fia Jórám+, ennek fia Aházia+, ennek fia Joás+, 12  ennek fia Amácija+, ennek fia Azária+, ennek fia Jótám+, 13  ennek fia Aház+, ennek fia Ezékiás+, ennek fia Manassé+, 14  ennek fia Ámon+, és ennek fia Jósiás+. 15  Jósiásnak pedig ezek voltak a fiai: az elsőszülött Johanán, a második Joákim+, a harmadik Sedékiás+, a negyedik Sallum. 16  Joákim fiai: a fia, Jekóniás+, és ennek fia, Sedékiás. 17  A raboskodó Jekóniás fiai ezek voltak: a fia, Sealtiel+, 18  Malkirám, Pedája, Senaccár, Jekámia, Hosáma és Nedábia. 19  Pedája fiai: Zorobábel és Simei; Zorobábel+ fiai: Mesullám és Hanánia (nővérük pedig Selomit), 20  továbbá Hásuba, Ohel, Berekia, Hasádia és Jusáb-Hésed, öten. 21  Hanánia fiai: Pelátia+ és Jesája; Jesája fiai: Refája; Refája fiai: Arnán; Arnán fiai: Abdiás; Abdiás fiai: Sekánia; 22  Sekánia fiai: Semája, és Semája fiai: Hattus, Igál, Bária, Neárja és Sáfát, hatan. 23  Neárja fiai: Eljoénai, Hizkija és Azrikám, hárman. 24  Eljoénai fiai: Hodávia, Eliásib, Pelája, Akkub, Johanán, Delája és Anáni, heten.

Lábjegyzetek