Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 25:1–31

25  És Dávid meg a szolgálatot végző csoportok+ vezetői+ különválasztottak némelyeket a szolgálatra annak az Asáfnak, Hémánnak+ és Jedutunnak+ a fiai közül, akik hárfákkal+, húros hangszerekkel+ és cintányérokkal+ prófétáltak. Az ő számukból kerültek ki a megbízottak, hogy szolgáljanak.  Asáf fiai közül: Zakkur, József+, Netánia és Asaréla+, Asáf+ fiai, Asáf felügyelete alatt, aki a király felügyelete alatt prófétált.  Jedutuntól+ Jedutun fiai: Gedália+, Céri+, Jesája+, Simei, Hasábia és Mattitja+, ők hatan az atyjuk, Jedutun felügyelete alatt, aki hárfával prófétált, hogy hála és dicséret zengjen Jehovának.+  Hémántól+ Hémán fiai: Bukkija+, Mattánia+, Uzziel+, Sebuel, Jerimót, Hanánia+, Hanáni, Eliáta+, Giddalti+, Romámti-Ézer+, Josbekása+, Mallóti+, Hótir+ és Maháziót.  Ezek mind Hémán fiai voltak, aki a király látnoka+ volt az igaz Isten dolgaiban, s aki felemelte a szarvat; így az igaz Isten tizennégy fiút és három leányt adott Hémánnak.+  Mindnyájan az atyjuk felügyelete alá tartoztak az éneklésben Jehova házában, cintányérok+, húros hangszerek+ és hárfák+ kíséretével az igaz Isten házának szolgálatában. Asáf, Jedutun és Hémán a király felügyelete alá tartozott.+  Kétszáznyolcvannyolcan voltak a testvéreikkel együtt, akik megtaníttattak a Jehovának való éneklésre,+ és mindannyian képzettek+ voltak.  Kijelölték sorsvetéssel+ a teendőket, a kicsinyek éppúgy, mint a nagyok,+ a képzettek+ és a tanítványok egyaránt.  Az első sors az Asáftól való Józsefre+ esett, a második Gedáliára+ (ő és testvérei és fiai tizenketten voltak); 10  a harmadik Zakkurra+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 11  a negyedik Jicrire+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 12  az ötödik Netániára+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 13  a hatodik Bukkijára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 14  a hetedik Jesarélára+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 15  a nyolcadik Jesájára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 16  a kilencedik Mattániára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 17  a tizedik Simeire, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 18  a tizenegyedik Azarelre+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 19  a tizenkettedik Hasábiára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 20  tizenharmadikként Subáelre+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 21  tizennegyedikként Mattitjára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 22  tizenötödikként Jeremótra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 23  tizenhatodikként Hanániára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 24  tizenhetedikként Josbekására, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 25  tizennyolcadikként Hanánira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 26  tizenkilencedikként Mallótira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 27  huszadikként Eliátára, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 28  huszonegyedikként Hótirra, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 29  huszonkettedikként Giddaltira, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 30  huszonharmadikként Maháziótra+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre; 31  huszonnegyedikként pedig Romámti-Ézerre+, a fiaira és testvéreire, tizenkettőjükre.

Lábjegyzetek