Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 2:1–55

2  Ezek voltak Izrael+ fiai: Rúben+, Simeon+, Lévi+ és Júda+, Issakár+ és Zebulon+,  Dán+, József+ és Benjámin+, Naftali+, Gád+ és Áser+.  Júda fiai ezek voltak: Ér+, Onán+ és Séla+. Ez a három született neki Sua leányától, a kánaánita nőtől. Ér, Júda elsőszülöttje pedig gonosz volt Jehova szemében, ezért megölte őt.+  Támár+, a menye szülte neki Pérecet+ és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt.  Pérec fiai voltak: Hecron és Hámul.+  Zerah+ fiai: Zimri, Etán, Hémán, Kálkól és Dára.+ Öten voltak összesen.  Kármi+ fiai: Ákár, aki kegyvesztetté tette Izraelt,+ és hűtlenséget követett el azzal, ami pusztulásra volt szánva.+  Etán+ fiai: Azária.  Hecron+ fiai, akik születtek neki: Jerahméel+, Rám+ és Kelubai. 10  Rám nemzette Amminádábot+, és Amminádáb nemzette Nahsont+, Júda fiainak fejedelmét. 11  Nahson nemzette Szalmát+, és Szalma nemzette Boázt+. 12  Boáz nemzette Obedet+, és Obed nemzette Isait+. 13  Isai nemzette Eliábot+, az elsőszülöttjét; Abinádáb+ volt a második, Simea+ a harmadik, 14  Netánel a negyedik, Raddai az ötödik, 15  Ocem a hatodik, és Dávid+ a hetedik. 16  Nővéreik ezek voltak: Céruja és Abigail+; Céruja fiai pedig: Abisai+, Joáb+ és Asáhel+, hárman. 17  Abigail szülte Amasát+; és Amasa apja az ismáelita Jéter+ volt. 18  Kálebnek, Hecron+ fiának is születtek fiai a feleségétől, Azubától, meg Jerióttól; ezek voltak annak fiai: Jeser, Sobáb és Ardon. 19  Végül meghalt Azuba. Így Káleb elvette Efratát+, ő pedig idővel Húrt+ szülte neki. 20  Húr nemzette Urit+, és Uri nemzette Bécalelt+. 21  Azután Hecron együtt hált Gileád+ atyjának, Mákirnak+ a leányával. Hatvanéves volt, amikor elvette őt, és ő szülte neki Ségubot. 22  Ségub nemzette Jáirt+, és ez huszonhárom várost szerzett Gileád földjén.+ 23  Később Gesúr+ és Szíria+ elvette tőlük Havvót-Jáirt+, és Kenátot+ meg alárendelt városait, hatvan várost. Ezek mind Mákirnak, Gileád atyjának a fiai voltak. 24  Miután Hecron+ meghalt Káleb-Efratában — Hecron felesége pedig Abija volt —, az asszony megszülte neki Ashúrt, Tékoa+ atyját. 25  Hecron elsőszülöttjének, Jerahméelnek+ a fiai ezek voltak: Rám+, az elsőszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem és Ahija. 26  Jerahméelnek pedig lett egy másik felesége is, akit Atárának hívtak. Ő volt Onám anyja. 27  És Jerahméel elsőszülöttjének, Rámnak+ a fiai ezek voltak: Maác, Jámin és Éker. 28  Onám+ fiai: Sammai és Jáda. Sammai fiai pedig: Nádáb és Abisur. 29  Abisur feleségét Abihailnak hívták; ez idővel Ahbánt és Mólidot szülte neki. 30  Nádáb+ fiai: Szeled és Appaim. Szeled pedig fiak nélkül halt meg. 31  Appaim fiai: Isi. Isi fiai: Sésán+, és Sésán fiai: Ahlai. 32  És Sammai testvérének, Jádának a fiai ezek voltak: Jéter és Jonatán. Jéter pedig fiak nélkül halt meg. 33  Jonatán fiai: Pélet és Záza. Ezek voltak Jerahméel fiai. 34  Sésánnak+ pedig nem voltak fiai, csak leányai. Mármost Sésánnak volt egy egyiptomi szolgája+, név szerint Járha. 35  És Sésán feleségül adta a szolgájához, Járhához a leányát, és az idővel Attait szülte neki. 36  Attai nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zabádot+. 37  Zabád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Obedet. 38  Obed nemzette Jéhut, és Jéhu nemzette Azáriát. 39  Azária nemzette Hélecet, és Hélec nemzette Eleását. 40  Eleása nemzette Sismait, és Sismai nemzette Sallumot. 41  Sallum nemzette Jekámiát, és Jekámia nemzette Elisámát. 42  És Kálebnek+, Jerahméel testvérének a fiai ezek voltak: Mésa, az elsőszülöttje, aki Zifnek volt az atyja; továbbá Marésahnak, Hebron atyjának a fiai. 43  Hebron fiai voltak: Kórah, Tappuah, Rékem és Sema. 44  Sema nemzette Rahámot, Jorkeám atyját, és Rékem nemzette Sammait. 45  Sammai fia Máon volt, Máon pedig Bét-Cúr+ atyja. 46  Káleb ágyasa, Éfa szülte Háránt, Mócát és Gazézt. És Hárán nemzette Gazézt. 47  Jahdai fiai pedig ezek voltak: Regem, Jótám, Gésán, Pelet, Éfa és Saáf. 48  És Káleb ágyasa, Maáka szülte Sébert és Tirhánát. 49  Idővel megszülte Saáfot, Madmanna+ atyját; és Sevát, Makbena atyját és Gibea+ atyját. Káleb+ leánya pedig Aksza+ volt. 50  Ezek voltak Káleb fiai. Húrnak+, Efrata+ elsőszülöttjének fiai: Sobál+, Kirját-Jeárim+ atyja; 51  Szalma, Betlehem+ atyja; Háref, Bét-Gáder atyja. 52  És Sobálnak+, Kirját-Jeárim atyjának ezek a fiai születtek: Haroé és a fele rész menuhót. 53  Kirját-Jeárim családjai voltak a jitriták+, a putiták, a sumatiták és a misraiták. Ezektől származtak a córatiták+ és az estáoliak+. 54  Szalma fiai voltak: Betlehem+ és a netófaiak+, Atrót-Bét-Joáb és a manahátiták fele, továbbá a córiták. 55  A Jábecben+ lakó írnokok családjai voltak a tirátiták, a simeatiták és a szukátiták. Ezek voltak azok a keniták+, akik Rékáb+ házának atyjától, Hammattól származtak.

Lábjegyzetek