Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 19:1–19

19  Történt aztán, hogy meghalt Náhás+, Ammon fiainak a királya, és a fia kezdett uralkodni helyette.+  Dávid akkor így szólt: „Szerető-kedvességgel+ fogok bánni Hánunnal, Náhás fiával, mert az apja is szerető-kedvességgel bánt velem.”+ Dávid tehát követeket küldött, hogy vigasztalják meg őt az apja miatt. El is jutottak Dávid szolgái Ammon+ fiainak földjére, Hánunhoz, hogy megvigasztalják.  Ammon fiainak fejedelmei azonban így szóltak Hánunhoz: „Talán bizony apádat tiszteli Dávid a szemedben azzal, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Nem inkább azért jöttek hozzád a szolgái, hogy átkutassák, feldúlják és kikémleljék+ az országot?”+  Hánun erre fogta Dávid szolgáit,+ leborotválta+ őket, és felében levágta ruháikat az ülepükig+, majd elküldte őket.+  Később elmentek némelyek, és beszámoltak a férfiakról Dávidnak, ő pedig azonnal elküldött eléjük, mert nagyon megaláztattak azok a férfiak. És így szólt a király: „Maradjatok Jerikóban+, míg jól megnő a szakállatok. Azután térjetek vissza.”  Idővel Ammon fiai látták, hogy bűzössé+ lettek Dávid előtt. Hánun+ és Ammon fiai ezért küldtek ezer ezüsttalentumot+, hogy szekereket+ és lovasokat fogadjanak bérbe Mezopotámiából, Arám-Maákából+ és Cóbából+.  Bérbe fogadtak tehát harminckétezer szekeret+, és Maáka királyát a népével együtt.+ Azok erre eljöttek, és letáboroztak Medeba+ előtt; Ammon fiai is egybegyűltek városaikból, aztán hadba vonultak.  Amikor Dávid meghallotta ezt, nyomban elküldte Joábot+ és az egész sereget meg a vitézeket+.  És Ammon fiai kivonultak, csatarendbe álltak a város bejáratánál, az odaérkezett királyok+ pedig külön voltak a mezőn. 10  Amikor Joáb látta, hogy elöl is, hátul is roham készülődik ellene, azonnal kiválasztott néhányat Izrael összes válogatott embere közül, és felsorakoztatta őket a szírekkel szemben.+ 11  A nép többi részét fivérének, Abisainak+ a kezére bízta, hogy ők Ammon+ fiaival szemben sorakozzanak fel. 12  Azután így szólt: „Ha a szírek+ túl erősek lesznek velem szemben, te légy az én megmentőm;+ ha azonban Ammon fiai lesznek túl erősek veled szemben, akkor én mentelek meg téged.+ 13  Légy erős,+ hogy bátrak legyünk népünkért és Istenünk városaiért!+ Jehova pedig majd megteszi, ami jó a szemében.”+ 14  Akkor Joáb a vele levő néppel együtt előrenyomult a csatába a szírek elé,+ és azok megfutamodtak+ előle. 15  Ammon fiai pedig látták, hogy a szírek megfutamodtak, és maguk is menekülni+ kezdtek a testvére, Abisai elől, aztán bementek a városba.+ Joáb később bement Jeruzsálembe. 16  Amikor a szírek látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől,+ követeket küldtek, és elhozatták a Folyó+ vidékén levő szíreket, élükön Sofákkal, Hadadézer seregének a vezérével. 17  Amikor ezt jelentették Dávidnak, ő azonnal egybegyűjtötte az egész Izraelt, átkelt a Jordánon, eljutott hozzájuk, és felsorakozott ellenük.+ Amikor Dávid csatarendbe állt a szírekkel szemben, azok harcba szálltak ellene. 18  Ámde megfutamodtak a szírek Izrael elől,+ Dávid pedig hétezer szekérhajtót és negyvenezer gyalogost ölt meg a szírek közül. Sofákot, a sereg vezérét is halálra adta.+ 19  Mikor aztán Hadadézer szolgái látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől,+ nyomban békét kötöttek Dáviddal, és a szolgálatába álltak.+ Szíria azután már nem akart azzal próbálkozni, hogy megmentse Ammon fiait.+

Lábjegyzetek