Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 18:1–17

18  Történt aztán, hogy Dávid megverte és behódoltatta a filiszteusokat,+ és elvette a filiszteusok kezéből Gátot+ meg alárendelt városait.  Aztán megverte Moábot+, és a moábiták sarcfizető szolgái lettek Dávidnak.+  Dávid még megverte Hadadézert+ is, Cóba+ királyát Hamátban+, amikor az elindult, hogy kiterjessze hatalmát az Eufrátesz+ folyóig.  Dávid ezenkívül zsákmányolt tőle ezer szekeret, foglyul ejtett hétezer lovast és húszezer gyalogost.+ Dávid akkor valamennyi szekérhúzó ló+ lábának inát szegte,+ de száz szekérhúzó lovat meghagyott belőlük.  Amikor a damaszkuszi szírek segítségére siettek Hadadézernek, Cóba+ királyának, Dávid megvert a szírek közül huszonkétezer embert.  Dávid ezután helyőrségeket állított Szíriába, Damaszkuszba+, és a szírek sarcfizető szolgái lettek Dávidnak.+ Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig megsegítette őt.+  Dávid ezenkívül elvette azokat az aranyból készült kerek pajzsokat+, amelyek Hadadézer szolgáinál voltak, és elvitte azokat Jeruzsálembe.+  Tibhátból+ és Kúnból, Hadadézer városaiból igen sok rezet vitt el Dávid. Salamon abból készítette el a réztengert+, az oszlopokat+ és a rézeszközöket+.  Amikor Tóu, Hamát+ királya hallotta, hogy Dávid megverte Hadadézernek+, Cóba királyának egész haderejét, 10  azonnal elküldte a fiát, Hadórámot+ Dávid királyhoz, hogy megkérdezze hogyléte felől, és kifejezze elismerését azért, hogy harcolt Hadadézer ellen, és megverte őt (Hadadézer ugyanis harcedzett ellenfele volt Tóunak); és volt nála mindenféle arany-, ezüst-+ és réztárgy. 11  Dávid király ezeket is Jehovának szentelte+ azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet elvitt az összes nemzettől,+ Edomtól, Moábtól+, Ammon+ fiaitól, a filiszteusoktól+ és Amálektől+. 12  Abisai+, Céruja+ fia pedig tizennyolcezer edomitát vert meg a Só-völgyben+. 13  Így aztán helyőrségeket állított Edomba, és az edomiták mind Dávid szolgái lettek.+ Bármerre járt is Dávid, Jehova mindig megsegítette őt.+ 14  És Dávid uralkodott egész Izrael felett.+ Bírói döntéseket hozott, és igazságot szolgáltatott egész népének.+ 15  Joáb, Céruja fia volt a sereg vezére,+ Josafát+, Ahilud fia pedig emlékíró volt. 16  Cádók+, Ahitub fia, és Ahimélek+, Abjátár fia, papok voltak, Savsa+ pedig titkár volt. 17  Benája+, Jójada+ fia a kereteusok+ és a peleteusok+ fölé volt rendelve; Dávid fiai pedig az elsők voltak a király oldalán.+

Lábjegyzetek