Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 17:1–27

17  Történt pedig, hogy miután Dávid a maga házába költözött,+ így szólt Dávid Nátán+ prófétához: „Íme, én cédrusból+ készült házban lakom, de Jehova szövetségének ládája+ sátorlapok alatt van.”+  Nátán akkor ezt mondta Dávidnak: „Tedd meg mindazt, ami a szívedben van,+ mert az igaz Isten veled van.”+  Azon az éjszakán pedig Isten szava+ így szólt Nátánhoz:  „Menj, és mondd meg Dávidnak, az én szolgámnak: »Ezt mondja Jehova: ,Nem te építesz nekem házat lakhelyül.+  Hisz nem laktam én házban attól a naptól fogva, hogy felhoztam Izraelt, mind a mai napig,+ hanem sátorból sátorba, egyik hajlékból+ a másikba mentem.+  Mindazon idő alatt, amikor ott jártam+ egész Izrael között, vajon mondtam-e egyetlen szóval is Izrael bírái valamelyikének, akiknek parancsot adtam népem terelgetésére: „Miért nem építettetek nekem házat cédrusból?”’«+  Most tehát így szólj az én szolgámhoz, Dávidhoz: »Ezt mondja a seregek Jehovája: ,Én hoztalak el a legelőről, a nyáj mögül,+ hogy vezetője+ légy népemnek, Izraelnek.  Veled leszek, bármerre jársz is,+ és kiirtom előled összes ellenségedet;+ nevet szerzek neked,+ amilyen a nagyok neve a földön.+  Helyet jelölök ki népemnek, Izraelnek. Elültetem+ őket, és a maguk helyén fognak lakni, és nem háborgatják őket többé. Nem fogják megint kifárasztani őket az igazságtalanság fiai+, mint ahogy először tették,+ 10  azoktól a napoktól fogva, hogy bírákat+ rendeltem népem, Izrael fölé. Meg fogom alázni minden ellenségedet.+ És megmondom neked: „Házat is épít számodra Jehova.”+ 11  És úgy lesz, hogy amikor betelnek a te napjaid, hogy elmenj, és ősatyáiddal légy,+ én fölemelem magodat teutánad, aki az egyik fiad lesz,+ és megszilárdítom királyi uralmát.+ 12  Ő fog nekem házat építeni,+ én pedig megszilárdítom a trónját időtlen időkre.+ 13  Én atyjává leszek,+ ő pedig fiammá lesz.+ Szerető-kedvességemet nem vonom meg tőle,+ mint ahogy megvontam azt elődödtől.+ 14  Időtlen időkig megtartom őt házamban+ és királyságomban+, s trónja+ is fennmarad időtlen időkig.’«” 15  Nátán pedig pontosan e szavak és e látomás szerint beszélt Dáviddal.+ 16  Dávid király ezután bement, leült Jehova előtt,+ és így szólt: „Ki vagyok én,+ ó, Jehova Isten, és mi az én házam,+ hogy eljuttattál idáig?+ 17  Sőt, mintha csekélység volna ez szemedben,+ ó, Isten,+ még a távoli jövőre nézve is szólsz a te szolgád házáról,+ és olyan embernek tekintesz, aki feljebb emelkedhet,+ ó, Jehova Isten! 18  Mit tudna még Dávid mondani neked szolgád megtiszteltetéséről,+ amikor te jól ismered szolgádat.+ 19  Ó, Jehova! A te szolgádért és szíved szerint cselekedted mindezeket a nagy dolgokat,+ megismertetve minden nagy tettedet.+ 20  Ó, Jehova! Senki sincs hozzád hasonló,+ és nincs Isten rajtad kívül+ mindarra nézve, amit füleinkkel hallottunk. 21  Mely nemzet az a földön, amelyik olyan volna, mint a te néped, Izrael,+ amelyért elment az igaz Isten, hogy megváltsa magának mint népet,+ hogy nevet szerezz magadnak nagy tettek és félelmetes dolgok által,+ nemzeteket űzve el a te néped elől,+ amelyet megváltottál Egyiptomból? 22  Aztán népeddé tetted Izraelt, a te népedet+ időtlen időkre, és te, ó, Jehova, te lettél Istenük!+ 23  Most pedig, ó, Jehova, legyen a szó, amelyet szolgádról és a házáról szóltál, megbízható időtlen időkig, és cselekedj úgy, ahogy beszéltél. 24  Legyen megbízható, és legyen nagy+ a te neved+ időtlen időkig, és így beszéljenek: »A seregek Jehovája,+ Izrael Istene,+ Isten Izrael felett«,+ és maradjon fenn előtted Dávidnak, a te szolgádnak háza.+ 25  Mert te, Istenem, kinyilatkoztattad a te szolgádnak, hogy házat szándékozol építeni neki.+ Ezért keresett alkalmat a te szolgád, hogy imádkozzon színed előtt. 26  Most azért, ó, Jehova, te vagy az igaz Isten+, és te ígéred ezt a jót szolgád felől.+ 27  Határozd most el, és áldd meg a te szolgád házát, hogy fennmaradjon előtted időtlen időkig;+ hiszen te, ó, Jehova, megáldottad+, és időtlen időkig áldott az!”

Lábjegyzetek