Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 16:1–43

16  Így hát bevitték az igaz Isten ládáját,+ és elhelyezték abban a sátorban, amelyet Dávid állíttatott neki;+ aztán égő felajánlásokat és közösségi áldozatokat mutattak be az igaz Isten előtt.+  Amikor Dávid végzett az égő felajánlás+ és a közösségi áldozatok+ bemutatásával, megáldotta+ a népet Jehova nevében.+  Ezenkívül kiosztott+ minden izraelitának, mind a férfiaknak, mind a nőknek egy-egy kerek cipót, egy-egy datolyalepényt és egy-egy mazsolalepényt.  Aztán lévitákat+ állított Jehova ládája elé szolgákul+, hogy emlékezetbe+ idézzék Jehovát, Izrael Istenét, hálát+ adjanak neki, és dicsérjék+;  Asáf+ volt a fő, második őutána Zakariás, továbbá Jeiél, Semirámót, Jéhiel, Mattitja, Eliáb, Benája, Obed-Edom és Jeiél+, húros hangszerekkel meg hárfákkal+; Asáf+ cintányérokkal zengedezett+,  Benája és Jaháziel papok pedig a trombitákkal+ szüntelen az igaz Isten szövetségének ládája előtt.  Akkor, azon a napon ajánlott+ Dávid először hálaéneket+ Jehovának Asáf+ és a testvérei által:   „Adjatok hálát Jehovának,+ hívjátok segítségül a nevét!+Ismertessétek meg tetteit a népek között!+   Daloljatok+ neki, zengjetek neki éneket,+Gondolkodjatok el minden csodálatos tettén.+ 10  Dicsekedjetek az ő szent+ nevével,+Örüljön+ a szívük azoknak, akik Jehovát keresik. 11  Keressétek Jehovát és erejét,+Szüntelenül keressétek arcát.+ 12  Emlékezzetek csodálatos tetteire,+ melyeket véghezvitt,Csodáira és szájának bírói döntéseire,+ 13  Ó, szolgájának+, Izraelnek utódjai,Jákob fiai, az ő választottjai+! 14  Ő Jehova, a mi Istenünk;+ az egész földre kihatnak bírói döntései+. 15  Emlékezzetek szövetségére időtlen időkig,+A szóra, melyet parancsolt, ezer nemzedékig;+ 16  Ábrahámmal kötötte ezt a szövetséget,+És Izsáknak adta esküjét.+ 17  Megőrizte az esküt mint rendelkezést Jákobnak,+Mint időtlen időkig tartó szövetséget Izraelnek,+ 18  Ezt mondva: »Neked adom Kánaán földjét+Mint a ti örökrészeteket+ 19  Akkor volt ez, amikor kevesen voltatok,+Bizony, nagyon kevesen, és jövevényként laktatok ott.+ 20  Nemzetről nemzetre vándoroltak,+S egyik királyságtól a másik népig.+ 21  Nem engedte meg, hogy bárki is kárt okozzon nekik,+Sőt, királyokat feddett meg miattuk,+ 22  Így szólva: »Ne nyúljatok felkentjeimhez,És ne bántsátok prófétáimat!«+ 23  Énekeljetek Jehovának mindnyájan, ti föld lakói!+Hirdessétek nap nap után szabadítását!+ 24  Beszéljétek el a nemzetek között dicsőségét,Minden nép között az ő csodálatos tetteit. 25  Mert Jehova nagy és felettébb dicsérendő,+Őt féljék minden isten felett.+ 26  Mert a népek istenei mind csak hiábavaló istenek.+Jehova alkotta az egeket.+ 27  Méltóság és pompa van előtte,+Erő és öröm az ő helyén.+ 28  Adjátok meg Jehovának, ó, népek családjai,Adjátok meg Jehovának a dicsőséget, övé legyen az erő!+ 29  Adjátok meg Jehovának neve dicsőségét,+Vigyetek ajándékot, és járuljatok eléje.+Hajoljatok meg Jehova előtt szent ékességben.+ 30  Gyötrődjetek miatta mindnyájan, ti föld lakói!A termékeny föld is szilárdan áll:Soha meg nem inog.+ 31  Örüljenek az egek, és vigadjon a föld!+Mondják el a nemzetek között: »Maga Jehova lett a király!«+ 32  Zúgjon a tenger,+ és ami betölti azt,Ujjongjon a mező,+ és minden, ami rajta van! 33  Az erdő fái is kiáltsanak örömükben Jehova előtt,+Mert eljött, hogy megítélje a földet.+ 34  Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó,+Mert időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége.+ 35  És mondjátok: »Ments meg bennünket, ó, megmentésünk Istene,+Gyűjts egybe minket, és szabadíts meg a nemzetektől,+Hogy hálával illessük szent nevedet,+ és ujjongva szóljuk dicséretedet!+ 36  Áldott legyen Jehova, Izrael Istene időtlen időktől fogva időtlen időkig!«”+ És az egész nép ezt mondta: „Ámen!”, és dicsérték Jehovát.+ 37  Ő pedig otthagyta Jehova szövetségének ládája előtt Asáfot+ és testvéreit, hogy a láda előtt szolgáljanak+ szüntelen, a napi teendők szerint;+ 38  továbbá Obed-Edomot és testvéreit, hatvannyolc embert, és Obed-Edomot, Jedutun fiát, és Hósát mint kapuőröket; 39  Cádók+ papot és testvéreit, a papokat Jehova hajléka előtt a gibeoni+ magaslaton, 40  hogy égő felajánlásokat mutassanak be szüntelen Jehovának az égő felajánlás oltárán, reggel és este, pontosan úgy, ahogy meg van írva Jehova törvényében, melyet parancsként adott Izraelnek;+ 41  velük volt Hémán+, Jedutun és a többi kiválasztott ember, akiket név szerint jelöltek ki,+ hogy hálát adjanak Jehovának,+ mert „időtlen időkig tart az ő szerető-kedvessége”;+ 42  velük volt Hémán+ és Jedutun+, hogy megszólaltassák a trombitákat+, a cintányérokat és az igaz Isten énekének kísérő hangszereit; Jedutun fiai+ pedig a kapunál voltak. 43  És elment az egész nép, ki-ki a maga házába.+ Dávid pedig visszatért, hogy megáldja a saját házát.

Lábjegyzetek