Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Krónikák 12:1–40

12  És ezek azok, akik Dávidhoz mentek Ciklágba+, amikor még nem mozoghatott szabadon Saul miatt,+ Kís fia miatt; a vitézek+ közé tartoztak, és segítettek a harcban,  íjjal voltak fölfegyverkezve, jobbjukkal is, baljukkal+ is köveket+ hajítottak és nyilakat+ lőttek az íjjal+. Saul testvérei közül valók voltak, Benjáminból.  A főember, Ahiézer és Joás, a gibeai+ Semáa fiai; Jeziel és Pelet, Azmávet+ fiai; Beráka és az anatóti+ Jéhu;  a gibeoni+ Ismája, aki vitéz férfi volt a harminc+ között és a harminc felett; Jeremiás, Jaháziel, Johanán és a gedérai+ Jozabád;  Eluzai, Jerimót, Beália, Semária és a hárifi Sefátia;  Elkána, Issija, Azarel, Joézer és Jásobeám, kórahiták+;  továbbá Joéla és Zebádia, a gedori Jerohám fiai.  Gád fiai között is voltak, akik elkülönültek, és Dávid oldalára álltak a nehezen megközelíthető helyen a pusztában;+ bátor és erős emberek voltak, harcra termett katonák, akik készenlétben tartották a nagy pajzsot és a lándzsát;+ arcuk oroszlánarc+ volt, és olyan gyorsak voltak, mint a gazellák a hegyeken.+  Ézer volt a főember, Abdiás a második, Eliáb a harmadik, 10  Mismanna a negyedik, Jeremiás az ötödik, 11  Attai a hatodik, Eliel a hetedik, 12  Johanán a nyolcadik, Elzábád a kilencedik, 13  Jeremiás a tizedik, Makbannai a tizenegyedik. 14  Ezek Gád+ fiai közül valók voltak, a sereg fejei. A legkisebb felért százzal, a legnagyobb meg ezerrel.+ 15  Ezek keltek át a Jordánon+ az első hónapban, amikor az mindenütt elöntötte partjait,+ aztán elűzték a völgyek minden lakóját, keletre és nyugatra. 16  Benjámin és Júda fiai közül is elmentek néhányan egészen a nehezen megközelíthető helyig,+ Dávidhoz. 17  Dávid erre kiment eléjük, megszólalt, és ezt mondta nekik: „Ha békés+ szándékkal jöttetek hozzám, hogy segítsetek nekem, akkor egy lesz a szívem veletek.+ De ha azért, hogy eláruljatok ellenségeimnek, holott semmi galádság nem tapad kezemhez+, akkor legyen gondja rá ősatyáink Istenének,+ és teremtsen rendet!”+ 18  Ekkor szellem+ szállt Amásaira, a harmincnak főemberére: „Tiéd vagyunk, ó, Dávid, és veled vagyunk,+ ó, Isai fia!Béke, béke neked, és béke a te segítődnek!Mert megsegített téged Istened.”+ Erre magához fogadta őket Dávid, és a csapatok főemberei közé helyezte őket.+ 19  Manasséból is pártoltak át Dávidhoz, amikor a filiszteusokkal+ együtt harcba ment Saul ellen; de nem segített nekik, mert tanácsot tartva a filiszteusok szövetséges fejedelmei+, elküldték őt, mondván: „A mi fejeink árán fog átpártolni az ő urához, Saulhoz.”+ 20  Amikor Ciklágba+ ment, ezek pártoltak át hozzá Manasséból: Adnah, Jozabád, Jediáel, Mikáel, Jozabád, Elihu és Cilletai; Manassé ezreinek fői+. 21  Ők voltak segítségére Dávidnak a rablócsapattal+ szemben, mert mindnyájan erős vitézek+ voltak; és vezérek lettek a seregben; 22  mert bizony napról napra mentek az emberek Dávidhoz,+ hogy segítsenek neki, mígnem nagy tábora lett,+ mint amilyen Isten tábora+. 23  És szám szerint ennyien voltak a hadra felszereltek fői, akik Dávidhoz mentek Hebronba+, hogy neki adják át Saul királyságát+ Jehova parancsa szerint.+ 24  Júda fiai, akik nagy pajzsot és lándzsát hordoztak: hatezer-nyolcszázan, fölszerelkezve, hogy hadba vonuljanak. 25  Simeon fiai közül: hétezer-egyszázan, a sereg erős vitézei. 26  A léviták fiai közül: négyezer-hatszázan. 27  Jójada volt a vezetőjük+ Áron fiainak+, és háromezer-hétszázan voltak vele. 28  Ezenkívül az ifjú Cádók+, az erős vitéz, és ősatyáinak háza, huszonkét vezető ember. 29  Benjámin+ fiai, Saul+ testvérei közül: háromezren; addig többségük szigorúan őrizte Saul házát. 30  Efraim fiai közül: húszezer-nyolcszáz erős vitéz+, hírneves emberek, ősatyáik háza szerint. 31  Manassé+ fél törzséből: tizennyolcezren, akiket név szerint kijelöltek, hogy elmenjenek, és királlyá tegyék Dávidot. 32  Issakár+ fiai közül, akik fel tudták ismerni az időket,+ hogy megértsék, mit kell tennie Izraelnek:+ főembereik kétszázan, és minden testvérüknek az ő utasításaikat kellett követnie. 33  Zebulonból+ a hadba vonulók, a minden harci eszközzel csatasorba állók: ötvenezren; nem kettős szívvel sereglettek Dávidhoz. 34  Naftaliból+: ezer vezér, és velük együtt nagy pajzzsal és lándzsával harminchétezren. 35  Dán fiai közül a csatasorba állók: huszonnyolcezer-hatszázan. 36  Áserből+ a hadba vonulók, hogy csatasorba álljanak: negyvenezren. 37  A Jordánon túlról+ Rúben fiai közül, Gád fiai közül és Manassé fél törzséből, minden hadi eszközzel: százhúszezren. 38  Mindezek harcosok voltak, akik együtt sereglettek csatasorba; teljes szívvel+ mentek Hebronba, hogy királlyá tegyék Dávidot egész Izrael felett; és a többi izraelita is mind egy szívvel azon volt, hogy királlyá tegyék Dávidot.+ 39  Ott maradtak Dáviddal három napig, ettek és ittak,+ mert a testvéreik előre gondoskodtak róluk. 40  Még akik a szomszédságukban voltak, egészen Issakárig+, Zebulonig+ és Naftaliig+, azok is hoztak szamarakon+, tevéken, öszvéreken és marhákon élelmet, lisztből+ készült ennivalót, aszaltfüge-lepényt+ és mazsolalepényt+, bort+, olajat+, marhát+ és juhot+ minden mennyiségben, mert örvendezés+ volt Izraelben.

Lábjegyzetek