Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 9:1–28

9  És történt, hogy amikor Salamon elkészült Jehova házának+ és a király házának+ építésével, meg mindennel, amit Salamon kívánatosnak tartott, és aminek elkészítésében örömét lelte,+  akkor Jehova megjelent Salamonnak másodszor, ugyanúgy, ahogy megjelent neki Gibeonban.+  És Jehova így szólt hozzá: „Hallottam imádat+ és kegyemért való könyörgésedet, amellyel kegyért könyörögtél színem előtt. Megszenteltem+ ezt a házat, amelyet fölépítettél, odahelyezve a nevemet+ időtlen időkre; ott lesz a szemem+ és szívem mindenkor.+  Ha te is előttem jársz,+ mint ahogy apád, Dávid+ járt, feddhetetlen+ szívvel, egyenességgel+, mindenben úgy cselekedve, ahogy megparancsoltam neked,+ és megtartod rendelkezéseimet+ és bírói döntéseimet,+  akkor én időtlen időkre megszilárdítom Izrael feletti királyságod trónját, mint ahogy megígértem apádnak, Dávidnak: »Nem vész ki tőled a férfi, aki Izrael trónján üljön.«+  Ha elfordultok a követésemtől, ti és fiaitok,+ és nem tartjátok meg parancsolataimat és rendeleteimet, amelyeket elétek tártam, s elmentek, és más isteneknek szolgáltok,+ és meghajoltok előttük,  akkor én kiirtom Izraelt annak a földnek színéről, amelyet nekik adtam;+ elvetem színem elől a házat, amelyet nevemnek szenteltem;+ példabeszéddé+ és gúnnyá lesz Izrael minden nép között.  Romhalmazzá lesz ez a ház.+ Aki csak elmegy mellette, ámulva bámul+ és füttyenteni fog, így szólva: »Miért tett ilyet Jehova ezzel a földdel és ezzel a házzal?«+  Erre majd ezt mondják: »Mert elhagyták Jehovát, az ő Istenüket, aki kihozta ősatyáikat Egyiptom földjéről,+ és más istenekhez szegődtek,+ és meghajoltak előttük, és azokat szolgálták. Ezért hozta rájuk Jehova mindezt a veszedelmet.«”+ 10  És történt annak a húsz évnek a végén, amely alatt Salamon fölépítette a két házat, Jehova házát+ és a király házát+ 11  (Hírám+, Tírusz királya pedig cédrusfával és borókafenyőfával támogatta Salamont+, és arannyal is minden kívánsága+ szerint), hogy ekkor Salamon király húsz várost adott Hírámnak Galilea+ földjén. 12  Hírám el is ment Tíruszból, hogy megtekintse a városokat, amelyeket Salamon neki adott, de sehogy sem tűntek jónak a szemében+. 13  Ezért ezt mondta: „Miféle városok ezek, amelyeket nekem adtál, testvérem?” És elnevezték azokat Kabul földjének. Mind a mai napig ez a nevük. 14  Időközben Hírám küldött a királynak százhúsz talentum aranyat.+ 15  Ez pedig a kényszermunkára kötelezettekről+ szóló beszámoló, akiket Salamon király mozgósított, hogy fölépítsék Jehova házát+ és a saját házát, a Dombot+ és Jeruzsálem falát+, továbbá Hácort+, Megiddót+ és Gézert+. 16  (A fáraó, Egyiptom királya ugyanis feljött, majd elfoglalta Gézert. Felégette tűzzel, és megölte a városban lakó kánaánitákat+, majd odaadta azt búcsúajándékul leányának+, Salamon feleségének.) 17  Salamon ezután felépítette Gézert, Alsó-Bét-Horont+, 18  Baálátot+, és Támárt a pusztában, azon a földön, 19  továbbá az összes raktárvárost+, amelyek Salamonéi lettek, meg a szekerek városait+, a lovasok városait és Salamon kívánatos dolgait+, amelyeket fel kívánt építeni Jeruzsálemben és a Libanonon és uralmának egész földjén. 20  Azt az egész népet, amely megmaradt az amoriták+, hettiták+, periziták+, hivviták+ és jebusziták+ közül, akik nem tartoztak Izrael fiaihoz,+ 21  ezeknek fiait, akik megmaradtak utánuk az országban, akiket Izrael fiai nem tudtak pusztulásra adni,+ Salamon arra kötelezte, hogy rabszolgákként kényszermunkát végezzenek; így van ez ma is.+ 22  Izrael fiai közül senkit sem tett rabszolgává Salamon,+ mert ők voltak a harcosok és a szolgái, fejedelmei és segédtisztjei, szekérhajtóinak és lovasainak vezetői.+ 23  Ezek voltak a Salamon munkáit irányító főmegbízottak, ötszázötven munkafelügyelő a munkát végző nép felett.+ 24  A fáraó leánya+ pedig felment Dávid városából+ a saját házába, amelyet neki épített Salamon. Akkor építette meg Salamon a Dombot+ is. 25  Salamon évente háromszor+ ajánlott fel égő áldozatokat és közösségi áldozatokat azon az oltáron, amelyet Jehovának épített,+ és áldozati füstöt füstölögtetett az oltáron,+ amely Jehova előtt volt; és elkészült a házzal.+ 26  Salamon király egy hajórajt is létrehozott Ecjon-Geberben+, amely Elót+ mellett van, a Vörös-tenger partján, Edom földjén.+ 27  És Hírám mindig elküldte a hajórajjal az ő szolgáit,+ akik hajósok voltak és ismerték a tengert, Salamon szolgáival együtt. 28  Elmentek Ofírba+, hoztak onnan négyszázhúsz talentum aranyat+, és elvitték Salamon királynak.

Lábjegyzetek