Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 19:1–21

19  Aháb+ pedig elmondta Jezabelnek+, mi mindent tett Illés, és hogyan hányta kardélre az összes prófétát.+  Jezabel erre követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel: „Úgy tegyenek az istenek,+ sőt még rosszabbul,+ ha holnap ilyenkor olyanná nem teszem a lelkedet, mint amilyen bármelyikük lelke!”  Illést erre elfogta a félelem. Fölkelt tehát, útnak indult, hogy mentse a lelkét,+ és eljutott a Júdához tartozó+ Beér-Sebába+. Ott aztán hátrahagyta a szolgáját,  ő maga pedig bement a pusztába egynapi útra. Végül megérkezve leült egy rekettyebokor alá.+ Kérte, hogy hadd haljon meg a lelke, és így szólt: „Elég! Most tehát, ó, Jehova, vedd el az én lelkemet,+ mert nem vagyok jobb ősatyáimnál.”  Aztán lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor+ alatt. De íme, ekkor egy angyal+ megérintette+, majd így szólt hozzá: „Kelj fel és egyél.”  Amikor odanézett, íme, a fejénél egy kerek kenyér+ volt izzó köveken, meg egy korsó víz. Evett és ivott, aztán ismét lefeküdt.  Később Jehova angyala+ másodszor is eljött, megérintette őt, és ezt mondta: „Kelj fel és egyél, mert túl nagy út vár rád.”+  Felkelt tehát, evett és ivott, majd annak a tápláléknak az erejével ment negyven nap+ és negyven éjjel egészen az igaz Isten hegyéig, a Hórebig+.  Ott bement egy barlangba+, hogy ott töltse az éjszakát. És íme, Jehova szózatát hallotta, amely így szólt hozzá: „Mi dolgod itt, Illés?”+ 10  Erre ő ezt mondta: „Bizony féltékeny+ vagyok Jehováért, a seregek Istenéért; mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet,+ lerombolták oltáraidat,+ prófétáidat pedig karddal ölték meg,+ úgyhogy csak én maradtam meg.+ Az én lelkemet is keresik már, hogy elvegyék.”+ 11  De az így szólt: „Menj ki, állj meg a hegyen Jehova előtt.”+ És íme, Jehova elvonult arra,+ és egy nagy és erős szél hegyeket szaggatott és szirteket tördelt Jehova előtt.+ (Jehova nem volt a szélben.) A szél után rengés következett.+ (Jehova nem volt a rengésben.) 12  A rengés után tűz jött.+ (Jehova nem volt a tűzben.) A tűz után pedig egy nyugodt és halk hang hallatszott.+ 13  Amint Illés meghallotta, prófétai ruhájával eltakarta az arcát,+ kiment, és megállt a barlang szájánál; és íme, egy hang szólt hozzá, és ezt mondta neki: „Mi dolgod itt, Illés?”+ 14  Ő így válaszolt: „Bizony féltékeny vagyok Jehováért, a seregek Istenéért; mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet,+ lerombolták oltáraidat, és kardélre hányták prófétáidat, úgyhogy csak én maradtam meg. Az én lelkemet is keresik már, hogy elvegyék.”+ 15  Jehova most így szólt hozzá: „Menj, térj vissza utadon Damaszkusz+ pusztájába. Menj oda, és kend fel+ Hazáelt+ Szíria királyává. 16  Jéhut+, Nimsi+ unokáját kend fel Izrael királyává, és az Ábel-Meholából+ való Elizeust+, Sáfát fiát kend fel prófétává a magad helyébe.+ 17  És úgy lesz, hogy aki megmenekül Hazáel kardjától,+ azt Jéhu öli meg,+ aki pedig megmenekül Jéhu kardjától, azt Elizeus öli meg.+ 18  Meghagytam Izraelben hétezer embert,+ mindazokat a térdeket, amelyek nem hajoltak meg Baál előtt,+ és minden szájat, amely nem csókolta meg+ őt.” 19  Elment tehát onnan, és találkozott Elizeussal, Sáfát fiával, aki éppen szántott.+ Tizenkét fogat volt előtte, és ő maga a tizenkettediknél volt. Illés odament hozzá, és rávetette prófétai ruháját+. 20  Erre az otthagyta a bikákat, Illés után futott, és ezt mondta: „Hadd csókoljam meg, kérlek, apámat és anyámat,+ aztán követlek.” Ő így felelt neki: „Menj, térj vissza; mert mit cselekedtem én veled?” 21  Az tehát otthagyva őt visszament, aztán fogott egy fogat bikát, feláldozta+, és a bikák szerszámain+ megfőzte húsukat. Odaadta a népnek, és ettek. Azután felkelt, követte Illést, és a szolgálatába állt.+

Lábjegyzetek