Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 17:1–24

17  És a Gileád+ lakói közül való tisbei Illés+ így szólt Ahábhoz: „Él Jehova,+ Izrael Istene, aki előtt állok+, hogy ezekben az években nem lesz harmat, sem eső,+ csak az én szavam parancsára!”+  Jehova szava+ ekkor így szólt hozzá:  „Menj el innen, fordulj kelet felé, és rejtőzz el+ a Kérit völgyénél*, amely a Jordántól keletre van.  A patakból* igyál,+ én pedig megparancsolom a hollóknak+, hogy lássanak el ott élelemmel.”+  Erre ő azonnal elment, és Jehova szava szerint cselekedett.+ Elment hát, és letelepedett a Kérit völgyénél*, amely a Jordántól keletre van.  A hollók vittek neki kenyeret meg húst reggel, és kenyeret meg húst este, és a patakból* ivott.+  De néhány nap elteltével a patak* kiszáradt,+ mert nem hullott zápor a földre.  Jehova szava ekkor így szólt hozzá:+  „Kelj fel, menj el a Szidónhoz tartozó Sareptába+, és lakj ott! Íme, megparancsolom ott egy özvegyasszonynak, hogy lásson el élelemmel.” 10  Fel is kelt, elment Sareptába, és odaért a város bejáratához. Íme, ott egy özvegyasszony fát szedegetett. Odakiáltott hát neki, és ezt mondta: „Kérlek, hozz nekem egy korty vizet egy edényben, hadd igyak!”+ 11  Amikor elindult, hogy hozzon, Illés utánakiáltott: „Kérlek, hozz nekem egy falat kenyeret+ a kezedben.” 12  Erre az így szólt: „Él Jehova, a te Istened,+ hogy nincsen kenyerem+, csak egy maroknyi+ lisztem a nagy korsóban, és egy kevéske olajam+ a kis korsóban; íme, szedek egy kis fát, bemegyek, készítek valamit magamnak és a fiamnak, aztán megesszük és meghalunk.”+ 13  Illés ekkor így szólt hozzá: „Ne félj.+ Menj be, tégy a szavad szerint. Csakhogy abból, ami ott van, előbb nekem készíts egy kis kerek kenyeret,+ és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak azután készíthetsz valamit. 14  Mert ezt mondja Jehova, Izrael Istene: »A nagy liszteskorsó nem ürül ki, és a kis olajoskorsó sem apad ki addig a napig, amelyen Jehova záport ad a föld színére.«”+ 15  Erre az asszony elment, és Illés szava szerint cselekedett; és volt mit ennie neki is, Illésnek is, meg a háznépének is, napokon át.+ 16  A nagy liszteskorsó nem ürült ki, és a kis olajoskorsó sem apadt ki,+ Jehova szava szerint, amelyet Illés által mondott. 17  És történt ezek után, hogy az asszonynak, a ház gazdasszonyának a fia megbetegedett, és a betegsége annyira súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett.+ 18  Az asszony ekkor ezt mondta Illésnek: „Mi közöm hozzád,+ ó, igaz Isten embere? Bizony azért jöttél hozzám, hogy emlékezetbe idézd vétkemet,+ és megöld a fiamat.” 19  De Illés így szólt hozzá: „Add ide nekem a fiadat.” Azután elvette őt az asszony kebléről, felvitte a tetőszobába,+ ahol lakott, és lefektette a saját ágyára.+ 20  Jehovához kiáltott, és ezt mondta: „Ó, Jehova Istenem!+ Hát az asszonyra is bajt hozol, akinél jövevényként lakom, megölve a fiát?” 21  Akkor egész testével ráborult+ a gyermekre háromszor, Jehovához kiáltott, és ezt mondta: „Ó, Jehova Istenem! Kérlek, add, hogy térjen vissza e gyermekbe a lelke!”+ 22  Jehova végül meghallgatta Illés szavát,+ így visszatért a gyermekbe a lelke, és életre kelt.+ 23  Ekkor Illés megfogta a gyermeket, levitte a tetőszobából a házba, és odaadta az anyjának. Ezután így szólt Illés: „Íme, él a te fiad!”+ 24  Az asszony akkor ezt mondta Illésnek: „Most már tudom, hogy Isten embere+ vagy, és igaz a te szádban Jehova szava.”+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.
Lásd: 1Mó 26:17 lábj.