Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 16:1–34

16  Jehova szava pedig így szólt Jéhuhoz+, Hanáni+ fiához, Baása ellen:  „Mivelhogy kiemeltelek a porból,+ hogy vezetőjévé tegyelek népemnek, Izraelnek,+ de te Jeroboám+ útján jártál, és belevitted népemet, Izraelt, hogy vétkezzen, bosszantva engem bűneivel,+  íme, alaposan kisöprök Baása és háza után, és olyanná teszem a házát, mint Jeroboámnak, Nébát fiának a házát.+  Akije a városban hal meg Baásának, azt a kutyák eszik meg, és akije a mezőn hal meg, azt az egek szárnyasai fogják megenni.”+  Ami Baása egyéb dolgait illeti, és a cselekedeteit meg a hatalmasságát, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+  Végül Baása nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették Tircában+. A fia, Elah kezdett uralkodni helyette.  Jehova pedig szózatot intézett Jéhu, a próféta, Hanáni fia által Baása és háza ellen+ mindazon rossz miatt, amelyet elkövetett Jehova szemében, felbosszantva+ őt keze munkájával,+ hogy olyan legyen, mint Jeroboám háza, és amiatt, hogy levágta őt.+  Asának, Júda királyának huszonhatodik évében Elah, Baása fia lett Izrael királya Tircában, és két évig uralkodott.  És szolgája, Zimri+, a szekerek fele részének vezére összeesküvést szőtt ellene, amikor ő Tircában részegre itta magát+ Arca házában, aki a háznép+ fölé volt kirendelve Tircában. 10  Zimri bement, lesújtott rá,+ és megölte őt Asának, Júda királyának a huszonhetedik évében, és uralkodni kezdett helyette. 11  És történt, hogy amikor uralkodni kezdett, mindjárt a trónra lépése után levágta Baása egész házát. Nem hagyott meg őtőle falra vizelőt+, sem a vérbosszulóit+, sem a barátait. 12  Így irtotta ki Zimri Baása egész házát,+ Jehova szava szerint,+ amelyet Jéhu próféta által mondott ki Baására,+ 13  Baása minden bűne miatt, és fiának, Elahnak+ a bűnei miatt, amelyekkel vétkeztek, és bűnbe vitték Izraelt, felbosszantva Jehovát, Izrael Istenét hiábavaló bálványaikkal.+ 14  Ami Elah egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 15  Asának, Júda királyának huszonhetedik évében Zimri lett a király, és hét napig+ uralkodott Tircában; a nép ekkor szállt táborba Gibbeton+ ellen, amely a filiszteusoké volt. 16  Idővel a letáborozott nép meghallotta, hogy azt beszélik: „Zimri összeesküvést szőtt, sőt lesújtott a királyra.” Erre egész Izrael a hadsereg vezérét, Omrit+ tette Izrael királyává azon a napon a táborban. 17  Omri akkor fölment Gibbetonból egész Izraellel együtt, és ostrom alá vette+ Tircát. 18  És történt, hogy amint Zimri meglátta, hogy a várost elfoglalták, bement a király házának lakótornyába, fölgyújtotta a király házát, és halálát lelte a tűzben,+ 19  a bűneiért, amelyekkel vétkezett, azt cselekedve, ami rossz Jehova szemében,+ hiszen Jeroboám útján járt és a bűnében, amelyet Izrael bűnbe sodrásával követett el.+ 20  Ami Zimri egyéb dolgait illeti, és az összeesküvését, amelyet szőtt, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 21  Ekkor kezdett Izrael népe kettészakadni.+ A nép egyik része Tibninek, Ginát fiának lett a követője, hogy királlyá tegye, a másik rész pedig Omrit követte. 22  Végül az Omrit követő nép fölébe kerekedett a Tibnit, Ginát fiát követő népnek. Tibni meghalt, és Omri kezdett uralkodni. 23  Asának, Júda királyának harmincegyedik évében lett Omri Izrael királya, és tizenkét évig volt uralmon. Hat évig Tircában uralkodott. 24  Idővel megvette Szamária hegyét Sémertől két talentum ezüstön. Építkezni kezdett a hegyen, és a hegy urának, Sémernek a nevéről Szamáriának+ nevezte el a várost, amelyet épített. 25  Omri azt tette, ami rossz Jehova szemében, és rosszabbul cselekedett mindazoknál, akik előtte voltak.+ 26  Mindenben Jeroboámnak, Nébát+ fiának az útján járt, és bűnében, amellyel bűnbe vitte Izraelt úgy, hogy felbosszantották Jehovát, Izrael Istenét hiábavaló bálványaikkal.+ 27  Ami Omri egyéb dolgait illeti, a tetteit és a hatalmasságát, amellyel cselekedett, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 28  Végül Omri nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették Szamáriában. Aháb+, a fia kezdett uralkodni helyette. 29  Aháb, Omri fia Asának, Júda királyának a harmincnyolcadik évében lett király Izrael felett; és Aháb, Omri fia huszonkét éven át uralkodott Izrael felett Szamáriában+. 30  Aháb, Omri fia rosszabbul cselekedett Jehova szemében, mint összes elődje.+ 31  És mintha az lett volna a legjelentéktelenebb+ dolog, hogy Jeroboámnak+, Nébát fiának a bűneiben jár, most még Jezabelt+, Etbaálnak, a szidóniak+ királyának leányát is feleségül vette,+ és elment, hogy Baált+ szolgálja, és meghajoljon előtte. 32  Oltárt is emelt Baálnak Baál házában+, amelyet Szamáriában épített. 33  Elkészítette Aháb a szent rudat+ is. Aháb jobban felbosszantotta+ Jehovát, Izrael Istenét, mint Izrael valamennyi királya, aki előtte volt. 34  Az ő napjaiban építette fel Jerikót a bételi Hiel. Elsőszülöttjének, Abirámnak az élete árán rakta le az alapját, és legkisebb fiának, Ségubnak az élete árán állította fel kapuit — Jehova szava szerint, amellyel Józsué, Nún fia által szólt.+

Lábjegyzetek