Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

1Királyok 15:1–34

15  És Jeroboám+ királynak, Nébát+ fiának a tizennyolcadik évében Abijám lett a király Júda felett.+  Három évig uralkodott Jeruzsálemben; anyját, aki Abisalom unokája+ volt, Maákának+ hívták.  Abijám követte apjának minden bűnét, amelyet az őelőtte elkövetett; nem volt teljes+ a szíve Jehova, az ő Istene iránt, mint amilyen ősatyjának, Dávidnak a szíve volt.+  Bizony Dávidért+ adott neki lámpást+ Jeruzsálemben Istene, Jehova azáltal, hogy fölemelte a fiát őutána, és megtartotta Jeruzsálemet,+  mert Dávid azt tette élete minden napján, ami helyes Jehova szemében, és nem tért el semmitől, amit Ő megparancsolt neki,+ kivéve a hettita Uriás esetét.+  És háborúskodás folyt Roboám és Jeroboám között életének minden napján.+  Ami Abijám egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ Abijám és Jeroboám között is háborúskodás volt.+  Végül Abijám nyugodni tért ősatyáihoz, és eltemették őt Dávid városában.+ A fia, Asa+ kezdett uralkodni helyette.  Jeroboámnak, Izrael királyának huszadik évében Asa lett Júda királya. 10  Negyvenegy évig uralkodott Jeruzsálemben; nagyanyját, aki Abisalom unokája+ volt, Maákának+ hívták. 11  Asa azt tette, ami helyes Jehova szemében, úgy, ahogy ősatyja, Dávid.+ 12  El is távolította az országból a férfi-templomiprostituáltakat+, és eltávolította az összes mocskos bálványt+, amelyet ősatyái készítettek.+ 13  Még nagyanyját, Maákát+ is megfosztotta úrnői méltóságától,+ mert az egy borzalmas bálványt készített a szent rúd számára. Asa ezután kivágta borzalmas bálványát+, és elégette+ a Kidron völgyében*+. 14  Ám a magaslatokat+ nem távolította el.+ Mindazonáltal Asa szíve teljes volt Jehova iránt élete minden napján.+ 15  Bevitte Jehova házába az atyja által megszentelt és a maga által megszentelt dolgokat: ezüstöt, aranyat és különféle tárgyakat.+ 16  És háborúskodás folyt Asa és Baása+, Izrael királya között az ő napjaikban mindvégig. 17  Baása, Izrael királya feljött Júda ellen, és hozzáfogott Ráma+ építéséhez, hogy senkit se engedjen kijönni Asától, Júda királyától, se bemenni őhozzá.+ 18  Asa erre fogta az összes ezüstöt és aranyat, ami megmaradt Jehova házának kincseiből, meg a király házának kincseit, és szolgáinak a kezébe adta. Akkor Asa király elküldte őket Ben-Hadádhoz+, Hézion fiának, Tabrimmonnak a fiához, Szíria királyához,+ aki Damaszkuszban+ lakott, ezekkel a szavakkal: 19  „Szövetség van közöttem és közötted, az én apám és a te apád között. Íme, küldtem neked ajándékba+ ezüstöt és aranyat. Jöjj el, bontsd fel Baásával, Izrael királyával kötött szövetségedet, hogy elvonuljon tőlem.”+ 20  Ben-Hadád pedig hallgatott Asa királyra, és elküldte hadserege vezéreit Izrael városai ellen. Megverte Ijont+ és Dánt+, Ábel-Bét-Maákát+ és az egész Kinneretet, Naftali egész földjéig.+ 21  És történt, hogy Baása ennek hallatán rögtön abbahagyta Ráma+ építését, és Tircában+ maradt. 22  Asa király pedig egybegyűjtötte egész Júdát+ — senki sem volt kivétel —, aztán elhordták Ráma köveit és épületfáit, amelyekkel Baása építkezett; és Asa király elkezdte kiépíteni belőlük Gébát+ Benjáminban, és Micpát+. 23  Ami Asa minden egyéb dolgát illeti, az ő egész hatalmasságát, valamennyi cselekedetét, és hogy milyen városokat épített, vajon nincsenek megírva a júdabeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ Csak amikor öreg lett,+ megbetegedett a lábára.+ 24  Végül Asa nyugodni tért ősatyáihoz,+ és eltemették ősatyái mellé Dávidnak, ősatyjának a városában.+ A fia, Josafát+ kezdett uralkodni helyette. 25  Nádáb+, Jeroboám fia pedig Asának, Júda királyának a második évében lett király Izrael felett; két évig uralkodott Izrael felett. 26  Azt tette, ami rossz+ Jehova szemében, apjának útján járt,+ és annak bűnében, amellyel bűnbe vitte Izraelt.+ 27  És Baása+, az Issakár házából származó Ahija fia összeesküvést szőtt ellene; Baása levágta őt Gibbetonnál+, amely a filiszteusoké volt, amikor Nádáb és egész Izrael ostromolta Gibbetont. 28  Baása tehát megölte őt Asának, Júda királyának harmadik évében, és uralkodni kezdett helyette.+ 29  Mihelyt király lett, levágta Jeroboám egész házát. Nem hagyott meg Jeroboámtól egyetlen lélegzőt sem, mígnem kiirtotta őket Jehova szava szerint, amelyet az ő szolgája, a silói Ahija által szólt,+ 30  mégpedig Jeroboám bűnei miatt, amelyekkel vétkezett+ és bűnbe vitte Izraelt, és a bosszantó viselkedése miatt, amellyel felbosszantotta Jehovát, Izrael Istenét.+ 31  Ami Nádáb egyéb dolgait illeti, és minden cselekedetét, vajon nincsenek megírva az izraeli királyok napjainak krónikás könyvében?+ 32  És háborúskodás folyt Asa és Baása, Izrael királya között az ő napjaikban mindvégig.+ 33  Asának, Júda királyának harmadik évében Baása, Ahija fia lett a király egész Izrael felett Tircában, és huszonnégy évig uralkodott.+ 34  Azt tette, ami rossz Jehova szemében,+ Jeroboám+ útján járt, és annak bűnében, amellyel bűnbe vitte Izraelt.+

Lábjegyzetek

Lásd: 1Mó 26:17 lábj.