Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ézsaiás 58:1–14

58  „Kiálts teli torokból, ne fogd vissza!+ Emeld föl hangodat, mint a kürt, tudasd népemmel lázongását,+ és Jákob házával bűneit.  De azért nap nap után engem kerestek, és útjaim megismerésében lelték örömüket,+ mint az a nemzet, amely igazságosságot gyakorol, és nem hagyja el Istene igazságosságát,+ hiszen ők igazságos ítéleteket kértek tőlem, közeledve Istenhez, akiben örömüket lelték:+  »Miért böjtöltünk, és te nem láttad?+ Miért sanyargattuk lelkünket,+ és te nem vetted észre?«+ Igaz is, böjtötök napja örömötökre volt, amikor minden munkásotokat dolgoztattátok.+  Bizony csak a civakodásért és a viszályért böjtöltetek,+ meg azért, hogy lesújtsatok a gonoszság öklével.+ Nem böjtöltetek-e, mint oly napon, amelyen hangotokat a magasságban akarjátok hallatni?  Hát olyannak kell lennie a böjtnek, amelyet választottam, mint ez, mint olyan nap, amelyen a földi ember a lelkét sanyargatja?+ Hogy lehajtsa a fejét, mint a káka, és zsákruhát meg hamut terítsen maga alá ágynak?+ Ezt nevezed te böjtnek, és Jehova előtt elfogadható napnak?+  Nemde inkább ez az a böjt, amelyet én választottam: leoldani a gonoszság bilincseit,+ kibontani az iga rúdjának kötelékeit,+ szabadon bocsátani a megtörteket,+ és az, hogy minden igarudat széttörjetek?+  Nemde inkább az, hogy kenyeredet megoszd az éhezővel,+ és az elnyomottakat, az otthontalanokat bevidd a házadba?+ Hogy ha látsz valakit, aki mezítelen, betakard,+ és ne rejtőzz el önnön tested elől?+  Akkor felvirradna világosságod, akár a hajnal,+ és gyorsan felsarjadna neked a gyógyulás.+ Színed előtt járna igazságosságod,+ és Jehova dicsősége lenne utóvéded.+  Akkor kiáltanál, és maga Jehova válaszolna neked; segítségért kiáltanál,+ ő pedig azt mondaná: »Itt vagyok!« Ha eltávolítod körödből az igarudat,+ az ujjal való mutogatást,+ meg az ártalmas beszédet,+ 10  és megadod az éhezőnek saját lelked kívánságát,+ és megelégíted a nyomorgatott lelket, akkor felragyog a sötétségben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a délidő.+ 11  Jehova fog vezetni+ mindenkor+, és a felperzselt földön is kielégíti lelkedet,+ és megerősíti csontjaidat;+ olyan leszel, mint a jól öntözött kert,+ és mint a vízforrás, amelynek vizei nem csalnak meg. 12  A te akaratodra fölépítik a régóta feldúlt helyeket;+ feltámasztod az egymást követő nemzedékek alapjait.+ A rések betömőjének fognak nevezni,+ az ösvények helyreállítójának, amelyeknél lakni lehet. 13  Ha a sabbatra való tekintettel visszafordítod lábad attól, hogy a magad kedvtelése szerint járj az én szent napomon,+ és gyönyörűségnek nevezed a sabbatot, Jehova szent napjának, amely dicsőíttetik,+ és valóban dicsőíted azt, semhogy a magad útjai szerint járj, semhogy a magad kedvteléseit keresd és üres szavakat szólj, 14  akkor gyönyörűséget találsz Jehovában,+ én pedig a föld magaslatain foglak járatni,+ hogy ott hajts, és ősatyádnak, Jákobnak az örökségével táplállak,+ mert Jehova szája mondta ezt.”+

Lábjegyzetek