Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ézsaiás 44:1–28

44  Most pedig figyelj, ó, szolgám, Jákob,+ és te, ó, Izrael, akit kiválasztottam!+  Így szól Jehova, az Alkotód+ és Formálód+, aki az anyaméhtől fogva segített téged:+ »Ne félj,+ ó, szolgám, Jákob, és te, Jesurun+, akit kiválasztottam.  Mert vizet árasztok a szomjazóra,+ és csörgedező patakokat a száraz vidékre.+ Kiárasztom szellememet magodra,+ és áldásomat csemetéidre.  Felsarjadnak mintegy a zöld fű között,+ mint a nyárfák+ a vizesárkok mellett.  Az egyik azt mondja majd: ,Jehováé vagyok.’+ A másik Jákob nevéről nevezi magát,+ amaz pedig ezt írja kezére: ,Jehovához tartozó.’ Megint egy másik Izrael nevéről nevezi el magát.«+  Így szól Jehova, Izrael királya+ és Megváltója,+ a seregek Jehovája: »Én vagyok az első, és én vagyok az utolsó.+ Rajtam kívül nincs Isten.+  Ki van hozzám hasonló?+ Kiáltson hát, hogy elmondja és elém tárja.+ Attól fogva, hogy kijelöltem a hajdani népet,+ mondják el az eljövendőket, és azokat, amik be fognak következni.  Ne rettegjetek és ne rémüljetek meg!+ Vajon nem hallattam veled már akkortól fogva, és nem mondtam meg?+ Ti vagytok az én tanúim.+ Van-e Isten rajtam kívül?+ Nincs, nincsen Kőszikla.+ Én nem tudok egyről sem.«”  A faragott képmás megformálói mind semmik,+ és kedvenceik mit sem használnak;+ tanúikként semmit sem látnak és semmit sem tudnak,+ csak hogy megszégyenüljenek.+ 10  Ki formált istent vagy ki készített öntött képmást?+ Bizony nem használ az semmit.+ 11  Íme, társai is mind szégyent vallanak,+ és a mesterek a földi emberek közül valók. Összegyűlnek mindnyájan.+ Állni és rettegni fognak, megszégyenülnek valamennyien.+ 12  A vágószerszámmal dolgozó kovács serénykedik a szénnél, majd kalapácsokkal formálja, és serénykedik erős karjával.+ Meg is éhezett, így hát nincs ereje. Nem ivott vizet, úgyhogy elfárad. 13  A fafaragó kifeszíti a mérőzsinórt; előrajzolja vörös krétával, megdolgozza kaparókéssel, körzővel rajzolgatja, és a végén emberformához hasonlót készít belőle,+ emberi szépséghez hasonlót, hogy házban lakjon.+ 14  Van, akinek az a dolga, hogy cédrusfát vágjon; és választ valamilyen fát, igen, egy terebélyes fát, és hagyja, hadd erősödjön meg neki az erdő fái között.+ Elültette a babérfát, és a záporeső nagyra növeszti azt. 15  Tüzelője lesz az az embernek, vesz belőle, hogy melegedhessen. Úgy bizony, tüzet rak és kenyeret süt, még istent is készít, amely előtt meghajolhat.+ Faragott képmássá alakítja,+ és leborul előtte. 16  Felét elégeti tűzben, felén jól megsüti a húst. Megeszi, és jóllakik. Melengeti is magát, és így szól: „De jót melegedtem! Néztem a tűz fényét.” 17  A maradékából meg istent készít, faragott képmást magának. Leborul előtte és meghajtja magát, imádkozik hozzá és ezt mondja: „Szabadíts meg, mert te vagy istenem!”+ 18  Nem szereztek ismeretet,+ érteni sem értenek,+ mert a szemük be van kenve, hogy ne lássanak,+ és a szívük is, hogy ne legyen éleslátásuk.+ 19  Senki sem emlékezteti a szívét,+ és senkinek sincs ismerete, sem értelme,+ hogy azt mondaná: „A felét elégettem tűzben, a szenén kenyeret is sütöttem; húst sütöttem és ettem. A maradékából meg utálatosságot készítsek?+ Egy kiszáradt fadarab előtt boruljak le?” 20  Hamuval táplálkozik,+ saját megcsalt szíve tévelyítette el.+ Nem szabadítja meg lelkét, és nem mondja: „Hát nem hazugság van jobb kezemben?”+ 21  „Emlékezz ezekre, ó, Jákob,+ és te, ó, Izrael, mert szolgám vagy.+ Én formáltalak.+ Az én szolgám vagy. Ó, Izrael, én nem feledlek el.+ 22  Eltörlöm törvényszegéseidet mintegy a felhővel,+ és bűneidet mintegy a sűrű felleggel. Térj vissza hozzám,+ mert én megváltalak.+ 23  Örömmel kiáltsatok egek,+ mert Jehova tettre kélt!+ Diadalmasan harsogjatok,+ mélységei a földnek!+ Viduljatok fel, hegyek,+ örömteli kiáltással, te erdő és benne ti fák mind! Mert Jehova megváltotta Jákobot, és megmutatja az ő szépségét Izraelen.”+ 24  Így szól Jehova, a te Megváltód+, és aki Formálód az anyaméhtől fogva: „Én, Jehova cselekszem mindent: magam feszítem ki az egeket,+ kiterítem a földet.+ Ki volt velem? 25  Én semmivé teszem a fecsegők jeleit. Én vagyok az, aki megbolondítja a jósokat,+ aki visszafordítja a bölcseket, aki ostobasággá változtatja ismeretüket,+ 26  aki valóra váltja szolgája szavát, aki teljesen végrehajtja követei elhatározását,+ aki azt mondja Jeruzsálemről: »Lakni fogják«+, és Júda városairól: »Újjáépülnek,+ és föltámasztom elhagyatott helyeit«,+ 27  aki így szól a mély vizekhez: »Párologjatok el, és minden folyódat kiszárítom«,+ 28  aki azt mondja Círuszról+: »Pásztorom ő, és teljesen végrehajt mindent, amiben gyönyörködöm«,+ azt is, amikor azt mondom Jeruzsálemről: »Újjáépül«, és a templomról: »Lerakják alapodat.«”+

Lábjegyzetek