Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ézsaiás 24:1–23

24  Íme, Jehova kiüríti az országot, és letarolja.+ Felforgatta annak színét+ és szétszórta lakóit.+  Mint a nép, olyan lesz a pap; mint a szolga, olyan az ura; mint a szolgálóleány, olyan az úrnője; mint a vevő, olyan az eladó; mint a kölcsönadó, olyan a kölcsönkérő; mint a kamatot felszámító, olyan a kamatot fizető.+  Bizony kiürítik az országot, és kifosztják,+ mert maga Jehova mondta ki ezt a szót.+  Gyászba borult,+ elhervadt az ország. Kiszáradt, elsorvadt a termékeny föld. Elfonnyadtak az ország népének nagyjai.+  Beszennyeződött az ország a lakói alatt,+ mert megkerülték a törvényeket,+ megváltoztatták a rendelkezést,+ megszegték az időtlen időkre szóló szövetséget.+  Ezért emésztette meg az átok az országot,+ és vétkesnek találtatnak lakói. Ezért fogyatkoztak meg az ország lakói, és nagyon kevés halandó maradt.+  Gyászol az újbor, elszáradt a szőlőtő,+ mindnyájan sóhajtoznak a víg szívűek.+  Megszűnt a tamburinok vigassága, vége szakadt a vigadozók zsivajának, megszűnt a hárfa vigassága.+  Énekszó nélkül isznak bort; keserűvé válik a mámorító ital azoknak, akik isszák. 10  Megtöretett az elhagyott város;+ minden ház be van zárva: nem lehet bemenni. 11  Kiáltás hallatszik az utcákon, mert nincsen bor. Odalett minden örvendezés; eltűnt az ország vigassága.+ 12  Megdöbbentő állapotok maradtak a városban; a kaput szétzúzták, omladékhalom lett.+ 13  Mert úgy lesz a földön, a népek között, mint amikor leverik az olajfa termését,+ mint a böngészéskor a szőlőszüret végén.+ 14  Ők majd felemelik hangjukat, örömmel kiáltanak. Jehova fensége miatt kiáltanak harsányan a tenger felől.+ 15  Ezért dicsőíteni fogják a világosság vidékén+ Jehovát,+ a tenger szigetein Izrael Istenének, Jehovának a nevét.+ 16  A föld végső határáról énekeket hallottunk:+ „Ékesség az Igazságosnak!”+ De így szólok: „Az én részem soványság,+ az én részem soványság! Jaj nekem! A csalárd csalárdul cselekszik.+ Igen, csalárdsággal csalárdkodnak a csalárdak.”+ 17  Rettegés, verem és csapda vár rád, te, föld lakója!+ 18  És az történik majd, hogy aki a rettenet hangja elől menekül, az beleesik a verembe, és aki feljön a veremből, azt megfogja a csapda.+ Mert a zsilipek a magasban bizony megnyílnak,+ és a föld alapjai remegni fognak.+ 19  Széthasadva széthasadt a föld, rázkódva rázkódik a föld, inogva inog a föld.+ 20  Tántorogva tántorog a föld, akár egy részeg, és düledezik, mint egy őrkunyhó.+ Ránehezedik törvényszegése,+ és el fog esni, úgyhogy nem kel fel többé.+ 21  És azon a napon az történik majd, hogy Jehova a magasság seregére fordítja figyelmét a magasságban, és a föld királyaira a földön.+ 22  Összegyűjtetnek, ahogy a rabokat gyűjtik össze a verembe,+ és bezáratnak a tömlöcbe,+ aztán sok-sok nap múlva eljön a megszemlélésük.+ 23  Szégyent vallott a telihold, és megszégyenült az izzó nap,+ mert a seregek Jehovája király+ lett Sion hegyén+ és Jeruzsálemben és vénei előtt dicsőséggel.+

Lábjegyzetek