Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ézsaiás 13:1–22

13  Kijelentés Babilon ellen,+ amit Ézsaiás, Ámóc fia+ látott látomásban:  „Kopár hegyen állítsatok jelt.+ Hangosan kiáltsatok nekik, lengessétek a kezeteket,+ hadd vonuljanak be az előkelők bejáróin.+  Én adtam parancsot megszenteltjeimnek.+ El is hívtam erőseimet, felettébb ujjongó embereimet, hogy kinyilvánítsák haragomat.+  Figyeljetek! Sokaság hangja a hegyekben, mint valami nagyszámú nép!+ Figyeljetek! Királyságoknak, összegyűlt nemzeteknek zúgása ez!+ A seregek Jehovája szemlét tart a hadsereg fölött.+  Messzi földről jönnek,+ az egek végső határáról — Jehova és ítélethirdetésének fegyverei —, hogy az egész földet feldúlják.+  Jajgassatok,+ mert közel van Jehova napja!+ Mint pusztítás a Mindenhatótól, úgy jön el.+  Ezért minden kéz elernyed, és a halandónak egész szíve megolvad.+  Az emberek megrettentek.+ Görcsök és szülési fájdalmak fogják el őket; vajúdnak, mint a szülő asszony.+ Döbbenten néznek egymásra. Arcuk lángba borult arc.+  Íme, Jehova napja jön; kegyetlen az a bősz dühtől és a lángoló haragtól, hogy döbbenet tárgyává tegye a földet,+ és kiirtsa onnan a föld bűnöseit.+ 10  Mert az ég csillagai és annak Keszil csillagképei+ nem fogják ragyogtatni fényüket; a nap elsötétül, amikor előbukkan, és a hold sem tündökölteti fényét. 11  Megbüntetem a termékeny földet hitványságáért,+ és a gonoszokat vétkükért. Megszüntetem az elbizakodottak büszkeségét, és a zsarnokok gőgjét megalázom.+ 12  Ritkábbá teszem a halandót a finomított aranynál,+ és a földi embert Ofír aranyánál+. 13  Ezért megrendítem az eget,+ és a föld rázkódva kimozdul helyéből a seregek Jehovájának bősz dühétől+ és lángoló haragjának napján.+ 14  És úgy lesz, hogy mint az elkergetett gazella, és mint a nyáj, amelyet nincs, aki egybegyűjtsön,+ mindenki a maga népe felé fordul, és mindenki a saját földjére menekül.+ 15  Mindenkit átszúrnak, akire rátalálnak, és mindenki kard által esik el, akit elfognak.+ 16  Gyermekeiket a szemük láttára zúzzák szét.+ Házaikat kirabolják, és feleségeiket megerőszakolják.+ 17  Íme, fölindítom ellenük a médeket,+ akik semmibe se veszik az ezüstöt, és akik nem gyönyörködnek az aranyban. 18  Íjaik az ifjakat is szétzúzzák majd.+ Az anyaméh gyümölcsét nem szánják meg,+ nem sajnálja szemük a fiakat. 19  És Babilon, a királyságok dísze,+ a káldeusok büszkeségének ékessége+ olyanná lesz, mint Szodoma és Gomorra, amikor földúlta őket Isten.+ 20  Soha többé nem lakják,+ és nem lesz hely számára nemzedékről nemzedékre.+ Nem veri fel ott sátrát az arab, és nem pihentetik ott pásztorok a nyájaikat. 21  Víztelen vidékek lakói fognak ott leheveredni, és házaik tele lesznek uhubaglyokkal.+ Struccok laknak ott, és kecske formájú démonok fognak ott szökdelni.+ 22  Sakálok üvöltenek lakótornyaiban,+ és nagy kígyók lesznek a gyönyör palotáiban. Közel van már, hogy eljöjjön az ő ideje, és nem halasztatnak el napjai.”+

Lábjegyzetek