Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Ámós 8:1–14

8  Ezt láttatta velem a legfőbb Úr, Jehova: íme, volt egy kosár nyári gyümölcs.+  És így szólt: „Mit látsz,+ Ámós?” Én pedig feleltem: „Egy kosár nyári gyümölcsöt.”+ Jehova pedig ezt mondta nekem: „Eljött a vég népemre, Izraelre.+ Nem bocsátok meg neki többé.+  »A templom énekei bizony jajgatássá lesznek azon a napon+ — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése. — Temérdek lesz a tetem.+ Mindenütt azokat dobálják majd ki. Csendet!«  Halljátok ezt ti, kik belemartok a szegényekbe,+ hogy végezzetek a föld szelídjeivel,+  ezt mondva: »Mikor múlik már el az újhold,+ hogy eladhassuk a gabonát?+ És a sabbat,+ hogy gabonát árulhassunk; az éfa megkisebbítésére,+ és a sekel megnagyobbítására, és a csalás mérlegének meghamisítására;+  hogy megvehessük ezüstért az alacsony sorú embereket, és egy pár saru áráért a szegényeket, és hogy eladhassuk a gabona hulladékát?«+  Jehova megesküdött Jákob Fenségére:+ »Soha nem felejtem el egyetlen tettüket sem.+  Hát nem ezért történik majd, hogy megremeg ez a föld,+ és minden lakosa gyászolni fog rajta;+ és mindenestül felemelkedik majd, mint a Nílus, fölkavarodik és leapad, mint Egyiptom Nílusa?«+  »Az történik majd azon a napon — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, hogy a napot lenyugosztom délidőben,+ és sötétséget bocsátok a földre fényes nappal. 10  Ünnepeiteket gyászba borítom,+ énekeiteket mind gyászdallá teszem, minden csípőre zsákruhát adok, és minden főre kopaszságot bocsátok,+ és olyan lesz az, mint az egyetlen fiúért való gyász,+ és keserű nap lesz a vége.« 11  »Íme, jönnek napok — ez a legfőbb Úr, Jehova kijelentése —, és éhínséget bocsátok a földre; éhínséget, de nem kenyér után, és szomjúságot, de nem víz után, hanem Jehova szavainak hallgatása után.+ 12  Tengertől tengerig tántorognak majd, és északtól egészen napkeletig. Bolyongnak majd, és Jehova szavát keresik, de nem találják meg.+ 13  Azon a napon a szép szüzek és az ifjak is elalélnak a szomjúság miatt;+ 14  azok, akik Szamária vétkességére esküsznek,+ és ezt mondják: ,Él a te istened, ó, Dán!’,+ és ezt: ,Él Beér-Seba+ útja!’ Bizony elesnek, és nem kelnek fel többé.«”+

Lábjegyzetek