Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Siralmak 2:1–22

א [álef] 2  Ó, de sötét felhőt borít Jehova haragjában Sion leányára!+Az égből a földre vetette+ Izrael ékességét+.Nem emlékezett meg lábzsámolyáról+ haragja napján. ב [bét]   Jehova elnyelte Jákob lakóhelyeit, egyen sem könyörült.+Bősz haragjában lerombolta Júda leányának erődített helyeit+.Földre terítette,+ megfosztotta a szentségtől a királyságot+ és Jeruzsálem fejedelmeit+. ג [gímel]   Haragja hevében letörte Izrael minden szarvát+.Visszavonta jobbját az ellenség elől;+Perzseli Jákobot, mint lángoló tűz, amely körös-körül pusztít.+ ד [dálet]   Kifeszítette íját, mint valami ellenség.+ Felkészítette jobbját+,Mintha ellenfél volna.+ Leöldöste mindazokat, akik kívánatosak a szemnek.+Tűzként öntötte dühödt haragját+ Sion leányának sátrába+. ה [hé]   Olyanná lett Jehova, mint aki ellenség+. Elnyelte Izraelt.+Elnyelte minden lakótornyát;+ romba döntötte erődített helyeit.+Megsokasítja Júda leányának kesergését és siralmát.+ ו [váv]   Feldúlja lombsátrát,+ mint egy kerti sátrat.+ Lerombolta ünnepét.Jehova elfeledtetett Sionban ünnepet+ és sabbatot.Haragos ítélethirdetésében nem tisztel se királyt, se papot.+ ז [zajin]   Jehova elvetette oltárát,+ eltaszította szentélyét+.Ellenség kezére adta Sion lakótornyainak falait.+Úgy kiáltoztak Jehova házában, mint valami ünnepnapon.+ ח [hét]   Jehova elhatározta, hogy lerombolja Sion leányának falait+.Kifeszítette a mérőzsinórt,+ nem vonta vissza kezét a pusztítástól.+Gyászba borít sáncot és falat;+ mind elhervadtak. ט [tét]   A földbe süllyedtek kapui+. Elpusztította és összetörte reteszeit.Királya és fejedelmei a nemzetek között vannak.+ Nincs többé törvény.+Prófétái sem kapnak látomást Jehovától.+ י [jód] 10  Sion leányának vénei némán ülnek a földön.+Port szórtak fejükre,+ zsákruhába+ öltöztek.Jeruzsálem szüzei földig hajtják fejüket.+ כ [káf] 11  Elgyengült már szemem a könnyektől.+ Bensőm háborog.+Májam a földre omlott,+ mert népem leánya összetört,+Hisz elalél a gyermek és a csecsemő a város közterein.+ ל [lámed] 12  Ezt kérdezgették anyjuktól: „Hol van gabona és bor?”+Mert elaléltak, mint a megöltek a város közterein,Mert anyjuk keblén adták ki lelküket. מ [mem] 13  Mit bizonyítsak általad? Mihez hasonlítsalak, ó, Jeruzsálem leánya?+Mivel mondjalak egyenlőnek, hogy megvigasztaljalak, ó, Sion szűz leánya?+Bizony, nagy a te összeomlásod,+ mint a tenger. Ki gyógyíthatna meg?+ נ [nún] 14  Prófétáid hiábavalóságokat és balgaságokat láttak neked látomásban.+Nem fedték föl vétkedet, hogy fogságodat visszafordítsák,+Hanem folyton hiábavaló és félrevezető kijelentéseket láttak neked látomásban.+ ס [számek] 15  Összecsapja kezét+ miattad mindenki, aki elmegy az úton.Füttyentenek+ és a fejüket csóválják+ Jeruzsálem leánya miatt, és ezt kérdezik:„Ez volna a város, amelyről azt mondogatták: »A tökéletes szépség+, az egész föld ujjongó öröme.«” פ [pé] 16  Feltátotta ellened száját minden ellenséged.+Füttyentettek és a fogukat vicsorgatták.+ Ezt mondták: „Elnyeljük+ őt!Erre a napra vártunk.+ Megértük! Megláttuk!”+ ע [ajin] 17  Jehova megtette, amit akart.+ Véghezvitte, amit megmondott,+Amit a régi napoktól fogva megparancsolt.+ Rombolt és nem könyörült+.Örömet szerez veled az ellenségnek.+ Magasra emelte ellenfeleid szarvát.+ צ [cádé] 18  Szívük felkiáltott Jehovához:+ Ó, Sion leányának fala+!Úgy folyjon könnyed éjjel-nappal, mint a patak!+Ne engedj magadnak nyugalmat. Ne pihenjen szembogarad. ק [kóf] 19  Kelj fel! Zokogj az éjszakában a reggeli őrszolgálatok+ kezdetén!Öntsd ki+ a szíved, mint a vizet, Jehova színe előtt.+Emeld fel hozzá a kezed+ gyermekeid lelke miatt,Akik elalélnak az éhségtől minden utcafőn.+ ר [rés] 20  Nézd, ó, Jehova, és lásd meg azt,+ akivel ily szigorúan bántál!Hát megegyék az asszonyok méhük gyümölcsét, életerősen született gyermekeiket?+Avagy meg kell ölni Jehova szentélyében papot és prófétát?+ ש [sín] 21  Földön hevernek az utcákon+ gyermekek és öregek+.Szüzeim és ifjaim kard által hullottak el.+Öldököltél haragod napján.+ Öldöstél,+ és nem könyörültél.+ ת [táv] 22  Mintha ünnepnap+ lett volna, úgy hívtad össze mindenfelől jövevények lakta vidékeim népét.Jehova haragja napján nem volt, aki megmenekült vagy életben maradt volna.+Akiket életerősnek szültem és felneveltem, azokkal ellenségem végzett.+

Lábjegyzetek