Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Siralmak 2:1–22

א [álef] 2  Ó, de sötét felhőt borít Jehova haragjában Sion leányára!+ Az égből a földre vetette+ Izrael ékességét+. Nem emlékezett meg lábzsámolyáról+ haragja napján. ב [bét]   Jehova elnyelte Jákob lakóhelyeit, egyen sem könyörült.+ Bősz haragjában lerombolta Júda leányának erődített helyeit+. Földre terítette,+ megfosztotta a szentségtől a királyságot+ és Jeruzsálem fejedelmeit+. ג [gímel]   Haragja hevében letörte Izrael minden szarvát+. Visszavonta jobbját az ellenség elől;+ Perzseli Jákobot, mint lángoló tűz, amely körös-körül pusztít.+ ד [dálet]   Kifeszítette íját, mint valami ellenség.+ Felkészítette jobbját+, Mintha ellenfél volna.+ Leöldöste mindazokat, akik kívánatosak a szemnek.+ Tűzként öntötte dühödt haragját+ Sion leányának sátrába+. ה [hé]   Olyanná lett Jehova, mint aki ellenség+. Elnyelte Izraelt.+ Elnyelte minden lakótornyát;+ romba döntötte erődített helyeit.+ Megsokasítja Júda leányának kesergését és siralmát.+ ו [váv]   Feldúlja lombsátrát,+ mint egy kerti sátrat.+ Lerombolta ünnepét. Jehova elfeledtetett Sionban ünnepet+ és sabbatot. Haragos ítélethirdetésében nem tisztel se királyt, se papot.+ ז [zajin]   Jehova elvetette oltárát,+ eltaszította szentélyét+. Ellenség kezére adta Sion lakótornyainak falait.+ Úgy kiáltoztak Jehova házában, mint valami ünnepnapon.+ ח [hét]   Jehova elhatározta, hogy lerombolja Sion leányának falait+. Kifeszítette a mérőzsinórt,+ nem vonta vissza kezét a pusztítástól.+ Gyászba borít sáncot és falat;+ mind elhervadtak. ט [tét]   A földbe süllyedtek kapui+. Elpusztította és összetörte reteszeit. Királya és fejedelmei a nemzetek között vannak.+ Nincs többé törvény.+ Prófétái sem kapnak látomást Jehovától.+ י [jód] 10  Sion leányának vénei némán ülnek a földön.+ Port szórtak fejükre,+ zsákruhába+ öltöztek. Jeruzsálem szüzei földig hajtják fejüket.+ כ [káf] 11  Elgyengült már szemem a könnyektől.+ Bensőm háborog.+ Májam a földre omlott,+ mert népem leánya összetört,+ Hisz elalél a gyermek és a csecsemő a város közterein.+ ל [lámed] 12  Ezt kérdezgették anyjuktól: „Hol van gabona és bor?”+ Mert elaléltak, mint a megöltek a város közterein, Mert anyjuk keblén adták ki lelküket. מ [mem] 13  Mit bizonyítsak általad? Mihez hasonlítsalak, ó, Jeruzsálem leánya?+ Mivel mondjalak egyenlőnek, hogy megvigasztaljalak, ó, Sion szűz leánya?+ Bizony, nagy a te összeomlásod,+ mint a tenger. Ki gyógyíthatna meg?+ נ [nún] 14  Prófétáid hiábavalóságokat és balgaságokat láttak neked látomásban.+ Nem fedték föl vétkedet, hogy fogságodat visszafordítsák,+ Hanem folyton hiábavaló és félrevezető kijelentéseket láttak neked látomásban.+ ס [számek] 15  Összecsapja kezét+ miattad mindenki, aki elmegy az úton. Füttyentenek+ és a fejüket csóválják+ Jeruzsálem leánya miatt, és ezt kérdezik: „Ez volna a város, amelyről azt mondogatták: »A tökéletes szépség+, az egész föld ujjongó öröme.«” פ [pé] 16  Feltátotta ellened száját minden ellenséged.+ Füttyentettek és a fogukat vicsorgatták.+ Ezt mondták: „Elnyeljük+ őt! Erre a napra vártunk.+ Megértük! Megláttuk!”+ ע [ajin] 17  Jehova megtette, amit akart.+ Véghezvitte, amit megmondott,+ Amit a régi napoktól fogva megparancsolt.+ Rombolt és nem könyörült+. Örömet szerez veled az ellenségnek.+ Magasra emelte ellenfeleid szarvát.+ צ [cádé] 18  Szívük felkiáltott Jehovához:+ Ó, Sion leányának fala+! Úgy folyjon könnyed éjjel-nappal, mint a patak!+ Ne engedj magadnak nyugalmat. Ne pihenjen szembogarad. ק [kóf] 19  Kelj fel! Zokogj az éjszakában a reggeli őrszolgálatok+ kezdetén! Öntsd ki+ a szíved, mint a vizet, Jehova színe előtt.+ Emeld fel hozzá a kezed+ gyermekeid lelke miatt, Akik elalélnak az éhségtől minden utcafőn.+ ר [rés] 20  Nézd, ó, Jehova, és lásd meg azt,+ akivel ily szigorúan bántál! Hát megegyék az asszonyok méhük gyümölcsét, életerősen született gyermekeiket?+ Avagy meg kell ölni Jehova szentélyében papot és prófétát?+ ש [sín] 21  Földön hevernek az utcákon+ gyermekek és öregek+. Szüzeim és ifjaim kard által hullottak el.+ Öldököltél haragod napján.+ Öldöstél,+ és nem könyörültél.+ ת [táv] 22  Mintha ünnepnap+ lett volna, úgy hívtad össze mindenfelől jövevények lakta vidékeim népét. Jehova haragja napján nem volt, aki megmenekült vagy életben maradt volna.+ Akiket életerősnek szültem és felneveltem, azokkal ellenségem végzett.+

Lábjegyzetek