Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Siralmak 1:1–22

א [álef] 1  Ó, mily elhagyatottan ül a város,+ melyet betöltött a sokadalom!+ Özvegyasszonyhoz+ lett hasonló, aki népes+ volt a nemzetek között! Kényszermunkára+ fogták a tartományok fejedelemnőjét! ב [bét]   Sírva sír az éjszakában,+ könnyei csorognak arcán.+ Senkije sincs, hogy vigasztalja, mindazok között, akik szerették.+ Társai is mind csalárdul bántak vele,+ ellenségeivé lettek.+ ג [gímel]   Júda száműzetésbe+ ment a nyomorúság és a nehéz szolgaság+ miatt. A nemzetek között kell laknia,+ nem talál nyugvóhelyet. Üldözői mind utolérték szorongattatásai közepette.+ ד [dálet]   Sion útjai gyászolnak, mert senki sincs, aki az ünnepre jönne.+ Minden kapuja elhagyatott,+ papjai sóhajtoznak.+ Szüzei bánkódnak, ő is csupa keserűség.+ ה [hé]   Ellenségei főkké lettek,+ ellenfelei gondtalanul élnek.+ Jehova hozott rá bánatot törvényszegéseinek sokasága miatt.+ Gyermekei fogságba mentek az ellenség színe előtt.+ ו [váv]   Sion leányát elhagyja minden tündöklése.+ Fejedelmei olyanok lettek, mint a szarvasok, melyek nem találnak legelőt.+ Erőtlenül vánszorognak üldözőik előtt.+ ז [zajin]   Nyomorúságának és népe hontalanságának napjaiban Jeruzsálem visszaemlékezett Mindazokra a drágaságokra, melyek régtől fogva övéi voltak.+ Amikor népe az ellenség kezébe került, és nem volt segítője,+ Látták őt az ellenségek, és nevettek bukásán.+ ח [hét]   Kirívó bűnt követett el Jeruzsálem.+ Ezért lett irtózattá.+ Egykori tisztelői mind megvetik+, mert látják mezítelenségét+; Ő pedig csak sóhajtozik+, és elfordul. ט [tét]   Tisztátalanság borítja ruhája szárnyát.+ Nem gondolt arra, hogy mi vár rá.+ Hihetetlen, ahogy lesüllyed, és nincs, aki megvigasztalná.+ Ó, Jehova, lásd meg nyomorúságomat+, mert felfuvalkodott+ az ellenség. י [jód] 10  Ellenség nyújtotta ki kezét minden drágasága felé.+ Látta Sion, amint bementek szentélyébe a nemzetek,+ Akiknek megtiltottad, hogy belépjenek gyülekezetedbe. כ [káf] 11  Egész népe sóhajtozik; kenyeret keresgél.+ Ennivalóért adják oda drágaságaikat, hogy lelküket felüdítsék+. Nézd, ó, Jehova, és lásd meg, hisz olyan lettem, mint egy megvetett nő+. ל [lámed] 12  Hát közömbösek vagytok mind, akik jártok-keltek az úton? Nézzetek ide, és lássátok!+ Van-e olyan fájdalom, mint az én fájdalmam, amellyel engem sújtottak,+ Amellyel Jehova bánatot szerzett lángoló haragja+ napján? מ [mem] 13  Tüzet bocsátott a magasból csontjaimba,+ és gyötri valamennyit. Hálót+ feszített ki lábam elé, hanyatt rántott engem. Elhagyott asszonnyá tett. Egész nap beteg vagyok.+ נ [nún] 14  Éberen figyelte törvényszegéseimet+, összefonódnak kezében. Nyakamra telepedtek,+ és megtört az erőm. Olyanok kezébe adott Jehova, akikkel szemben nem tudok talpra állni.+ ס [számek] 15  Jehova elvetette minden vitézemet, akik bennem voltak.+ Gyűlést hívott össze ellenem, hogy összetörje ifjaimat.+ Jehova megtaposta Júda szűz leányának+ borsajtóját+. ע [ajin] 16  Ezek miatt sírok én, mint egy asszony.+ A szememből, a szememből vízpatakok folynak alá.+ Messze van tőlem vigasztalóm, aki lelkemet felüdíthetné. Elhagyottakká lettek fiaim,+ mert felfuvalkodott+ az ellenség. פ [pé] 17  Sion kiterjeszti kezeit+, de nincsen vigasztalója.+ Jehova parancsolta Jákob köré minden ellenségét.+ Jeruzsálem irtózattá lett közöttük.+ צ [cádé] 18  Jehova igazságos+, hiszen az ő szája ellen lázadtam+. Halljátok hát mind, ti népek, és lássátok fájdalmam! Szüzeim és ifjaim fogságba mentek.+ ק [kóf] 19  Hívtam azokat, akik oly nagyon szerettek+, de ők becsaptak. Papjaim és véneim kiadták leheletüket a városban,+ Mikor élelmet keresgéltek, hogy felüdítsék lelküket+. ר [rés] 20  Ó, Jehova, nézd, milyen szorult helyzetben vagyok! Bensőm háborog.+ Megrendült bennem a szívem,+ mert felettébb lázongtam+. Kívül kard fosztott meg gyermekeimtől,+ és a házban is mintha halál volna.+ ש [sín] 21  Hallják, hogy sóhajtozom, mint egy asszony+. Nincs, aki megvigasztaljon.+ Ellenségeim mind hallották, milyen veszedelem+ ért. Ujjongnak,+ mert te tetted ezt. Elhozod majd azt a napot, melyet meghirdettél,+ hogy olyanok legyenek, mint én.+ ת [táv] 22  Jusson eléd minden gonoszságuk, és szigorúan bánj velük,+ Mint ahogy velem is szigorúan bántál minden törvényszegésem miatt.+ Bizony sokat sóhajtozom+, és beteg a szívem+.

Lábjegyzetek