Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Filemon 1:1–25

 Pál, aki rab+ Krisztus Jézusért, és Timóteusz+, a testvérünk, a mi szeretett Filemonunknak, munkatársunknak+,  továbbá testvérnőnknek, Appiának és katonatársunknak+, Arkippusznak+, és a házadban levő gyülekezetnek:+  Ki nem érdemelt kedvesség és béke legyen veletek Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól!+  Mindig hálát adok az én Istenemnek, amikor említést teszek rólad imáimban+  — mivel folyton hallok szeretetedről és hitedről, amellyel az Úr Jézus iránt és az összes szent iránt vagy+ —,  hogy hitednek+ másokkal való megosztása tettekben mutatkozzon meg, azáltal hogy minden jót elismersz, ami Krisztushoz kapcsolódóan köztünk van.  Nagy örömömre és vigasztalásomra szolgált ugyanis szereteted,+ mert általad, testvérem, a szentek gyöngéd vonzalma felüdült.+  Éppen ezért, noha Krisztusban teljesen nyíltan beszélhetek, hogy utasítsalak+ annak megtételére, ami helyénvaló,  a szeretet alapján inkább buzdítalak,+ tekintve, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok: Pál, egy idős ember, igen, aki most még rab+ is Krisztus Jézusért; 10  buzdítalak az én gyermekemért+, akinek rabbilincseimben lettem atyjává,+ Onézimuszért+, 11  akinek korábban nem vetted hasznát, de aki most neked is, nekem is hasznos.+ 12  Őt küldöm vissza hozzád, igen, őt, azaz saját gyöngéd vonzalmamat+. 13  Szeretném itt tartani magamnak,+ hogy helyetted ő szolgáljon nekem továbbra is, aki rabbilincseket+ viselek a jó hírért. 14  A beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akarok tenni, hogy jó cselekedeted ne mintegy kényszerűségből, hanem saját szabad akaratodból fakadjon.+ 15  Talán valóban azért szökött meg egy órára, hogy örökre visszakapd őt, 16  már nem úgy, mint rabszolgát,+ hanem mint rabszolgánál többet,+ mint aki szeretett testvér,+ kiváltképp nekem, de mennyivel inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is. 17  Ha tehát részestársnak tekintesz,+ fogadd+ őt kedvesen, ahogyan engem fogadnál. 18  Sőt, ha bármit vétett ellened, vagy tartozik neked valamivel, írd azt az én számlámra. 19  Én, Pál, a saját kezemmel írom:+ meg fogom adni — hogy azt ne is mondjam neked, hogy te egyébként még önmagaddal is tartozol nekem. 20  Igen, testvérem, bárcsak hasznom származna belőled az Úrban: üdítsd fel gyöngéd vonzalmamat+ Krisztusban! 21  Abban bízva írok neked, hogy eleget teszel e kérésnek, mivel tudom, hogy még többet is megteszel, mint amit mondok.+ 22  Egyúttal pedig készíts szállást is nekem,+ mert remélem, hogy imáitok+ által szabadon engednek+ számotokra. 23  Üdvözletét küldi neked Epafrász+, a fogolytársam Krisztus Jézussal egységben, 24  csakúgy, mint Márk, Arisztárkusz+, Démász+ és Lukács, a munkatársaim. 25  Az Úr Jézus Krisztus ki nem érdemelt kedvessége legyen az általatok tanúsított szellemmel!+

Lábjegyzetek