Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Eszter 4:1–17

4  Márdokeus+ pedig mindenről tudomást szerzett, ami történt;+ és megszaggatta ruháit Márdokeus, zsákruhába+ öltözött, meg hamut+ szórt magára, kiment a város közepére, és hangos, keserű kiáltásban tört ki.+  Végül odament a király kapuja+ elé, ugyanis zsákruhában senki nem mehetett a király kapujába.  Minden egyes tartományban+, ahová eljutott a király szava és törvénye, nagy volt a gyász+ a zsidók között, böjtöltek+, sírtak és jajveszékeltek. Zsákruha+ és hamu+ lett leterítve sokak alá fekhelyül.  Az Eszter mellé adott leányok és eunuchok+ bementek Eszterhez, és elmondták neki mindezt. A királyné pedig mélyen megrendült. Majd ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Márdokeust, és vegyék le róla a zsákruhát, ő azonban nem fogadta el azt.+  Ekkor Eszter hívatta Hatákot+, a király egyik eunuchját, akit a király Eszter szolgálatával bízott meg, és parancsot adott neki, s Márdokeushoz küldte, hogy tudja meg, mit jelent mindez, és miért történik.  Haták tehát kiment Márdokeushoz a város közterére, amely a király kapuja előtt volt.  Márdokeus ekkor elmondta neki mindazt, ami vele történt,+ a pénz összegét is, amelyről Hámán azt mondta, hogy a királyi kincstárba fizeti+ a zsidók ellen, hogy elpusztítsa őket.+  Adott neki egy másolatot+ az írásos törvényből, amelyet Susánban+ adtak ki a megsemmisítésükre, hogy mutassa meg Eszternek, valamint mondja el és parancsolja meg neki,+ hogy menjen be a királyhoz, esedezzen a kegyéért,+ és könyörögjön őelőtte a népéért.+  Haták+ pedig bement, és elmondta Eszternek Márdokeus szavait. 10  Eszter ekkor ezt mondta Hatáknak, és megparancsolta neki, hogy tudassa Márdokeussal+: 11  „A király minden szolgája és a király tartományainak népe tudja, hogy ha bármely férfi vagy nő hívatlanul megy be a király belső udvarába,+ arra egy törvénye+ van: meg kell azt ölni; csak ha a király kinyújtja felé az aranyjogart, akkor marad életben.+ Engem pedig már harminc napja nem hívattak, hogy bemenjek a királyhoz.” 12  És elmondták Márdokeusnak Eszter szavait. 13  Márdokeus ekkor ezt mondta válaszul Eszternek: „Ne gondold azt lelkedben, hogy a király háznépe inkább megmenekül, mint bármely más zsidó.+ 14  Mert ha te most hallgatsz, az enyhülés és a szabadulás máshonnan támad majd a zsidók számára;+ te azonban és apád háza elpusztultok. És ki tudja, talán épp ilyen idő miatt jutottál királyi méltóságra?”+ 15  Eszter pedig ezt mondta válaszul Márdokeusnak: 16  „Menj, gyűjtsd egybe a Susánban+ lévő zsidókat, és böjtöljetek+ értem, ne egyetek és ne igyatok három napig,+ három éjjelen és három nappalon át. Én is hasonlóképp böjtölök majd a velem lévő leányokkal+, és azután megyek be a királyhoz a törvény ellenére; ha pedig el kell vesznem,+ hát elveszek.” 17  Márdokeus ekkor elment, és mindent úgy tett, ahogy Eszter parancsolta neki.

Lábjegyzetek