Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Cselekedetek 1:1–26

1  Az első beszámolót, ó, Teofilusz+, arról írtam meg, mi mindent kezdett Jézus tenni, és tanítani is,+  addig a napig, amelyen felvitetett,+ miután szent szellem által parancsot adott az apostoloknak, akiket kiválasztott.+  Ezeknek, miután szenvedett, sok cáfolhatatlan bizonyíték által meg is mutatta magát, hogy él:+ negyven napon át látták őt, és ő beszélt az Isten királyságára vonatkozó dolgokról.+  És amikor összejött velük, ezt az utasítást adta nekik: „Ne menjetek el Jeruzsálemből,+ hanem kitartóan várjátok, amit az Atya megígért,+ amiről hallottatok tőlem;  mert János ugyan vízzel keresztelt, de ti nem sok nappal ezután szent szellemben fogtok megkereszteltetni.”+  Mikor aztán egybegyűltek, kérdezgetni kezdték őt: „Uram, ebben az időben állítod helyre Izraelnek a királyságot+?”  Ő ezt mondta nekik: „Nem a ti dolgotok, hogy tudomást szerezzetek azokról az időkről vagy időszakokról,+ amelyeket az Atya a saját fennhatósága alá helyezett;+  de erőt kaptok majd,+ amikor a szent szellem eljön rátok, és tanúim+ lesztek mind Jeruzsálemben+, mind egész Júdeában, és Szamáriában+, és a föld legtávolabbi részéig.”+  És miután ezeket mondta, a szemük láttára felemeltetett+, és egy felhő takarta el őt a szemük elől.+ 10  És amint szemüket az égre szegezték, miközben távozott+, íme, ott állt mellettük két férfi fehér+ ruhában, 11  és így szóltak: „Galileai férfiak, miért álltok itt az égre nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek az égbe, így fog eljönni, ugyanilyen módon,+ ahogy az égbe menni láttátok.” 12  Akkor az Olajfák hegyének nevezett hegyről, mely közel van Jeruzsálemhez, egy sabbatnapi útra,+ visszatértek+ Jeruzsálembe. 13  Mikor tehát bementek, felmentek a felső helyiségbe+, ahol szálláson voltak: Péter csakúgy, mint János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, a buzgó, és Júdás, a Jakab fia.+ 14  Ezek mindnyájan rendületlenek voltak egy akarattal az imában,+ néhány asszonnyal+, Jézus anyjával, Máriával, és a testvéreivel+ együtt. 15  Azokban a napokban pedig felállt Péter a testvérek között (összesen mintegy százhúsz főből állt a sokaság), és így szólt: 16  „Férfiak, testvérek, szükséges volt, hogy beteljesedjen az írás,+ amelyet a szent szellem+ előre kijelentett Dávid szája által Júdásról,+ aki vezetője lett azoknak, akik letartóztatták Jézust,+ 17  mert közénk számított, és részt nyert ebből a szolgálatból.+ 18  (Ez pedig földet szerzett+ az igazságtalanság béréből,+ és fejjel lefelé lezuhanva,+ nagy csattanással kettészakadt középen, és minden belső része kiomlott. 19  Ez tudomására jutott Jeruzsálem minden lakosának is, úgyhogy elnevezték azt a mezőt a maguk nyelvén Akeldamának, azaz Vérmezőnek.) 20  Mert meg van írva a Zsoltárok könyvében: »Lakóhelye legyen pusztává,+ és ne legyen lakó abban«, és: »Felvigyázói tisztségét más vegye át.«+ 21  Szükséges tehát, hogy azok közül a férfiak közül, akik egybegyűltek velünk minden időben, amikor az Úr Jézus közöttünk járt-kelt+ 22  — attól kezdve, hogy János megkeresztelte,+ addig a napig, amelyen felvitetett tőlünk+ —, nos, hogy azok közül egyvalaki velünk együtt tanújává legyen a feltámadásának.”+ 23  Így hát jelöltek kettőt: Józsefet, akit Barsabásnak, vagy más néven Jusztusznak is hívtak, meg Mátyást. 24  És imádkoztak, ezt mondva: „Te, ó, Jehova, aki mindenkinek a szívét ismered,+ jelöld meg, e kettő közül melyiket választottad, 25  hogy átvegye ennek a szolgálatnak és apostolságnak azt a helyét,+ amelyet Júdás elhagyott, hogy a maga helyére menjen.” 26  Sorsot vetettek+ hát rájuk, és a sors Mátyásra esett; és a tizenegy+ apostolhoz tartozónak tekintették.

Lábjegyzetek