Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 69:1–36

A karmesternek „A liliomok” szerint.+ Dávidtól. 69  Ments meg engem, ó, Isten, mert lelkemig hatoltak a vizek.+   Mélységes sárba süllyedtem, nincs hol megállnom.+Feneketlen vizekbe jutottam,Elsodort az áradat.+   Belefáradtam a kiáltozásba,+Torkom is rekedt már.Szemeim elepedtek, Istenemre várva.+   Fejem hajszálainál is többen vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.+Megsokasodtak, akik elnémítanának; ok nélkül ellenségeim ők.+Amit el sem raboltam, azt adtam vissza.   Ó, Isten, te ismered ostobaságomat,Nincs rejtve előtted vétkességem.+   Ó, ne szégyenüljenek meg miattam a benned reménykedők,+Ó, legfőbb Úr, seregek Jehovája!+Ó, ne aláztassanak meg miattam a téged keresők,+Ó, Izrael Istene!+   Hiszen érted viselek gyalázatot,+Megaláztatás borítja arcomat.+   Idegenné lettem testvéreim előtt,+Idegen ország fiává anyám fiai előtt.+   Bizony a házadért való buzgalom emészt engem,+Reám hullottak a téged gyalázók gyalázkodásai.+ 10  Böjtölt a lelkem, úgy sírtam,+De csak gyalázkodást szereztem.+ 11  Amikor zsákruhát öltöttem,Példabeszéddé lettem szemükben.+ 12  A kapuban ülők velem kezdtek foglalkozni,+Rólam énekelgettek, akik mámorító italt isznak.+ 13  De én hozzád imádkoztam, ó, Jehova,+Elfogadható időben, ó, Isten!+Válaszolj nekem nagy szerető-kedvességedben szabadításod igazságával!+ 14  Szabadíts ki a sárból, hogy el ne süllyedjek.+Ó, bárcsak megszabadulnék gyűlölőimtől+ és a mély vizekből+! 15  Ó, ne sodorjon el a vizek áradata,+Ne nyeljen el a mélység,Ne zárja rám száját a kút!+ 16  Válaszolj nekem, ó, Jehova, mert a te szerető-kedvességed jó.+Fordulj felém nagy irgalmasságod szerint,+ 17  Ne rejtsd el arcodat a te szolgád elől!+Gyorsan válaszolj nekem, mert szorult helyzetben vagyok!+ 18  Jöjj közel lelkemhez, szerezd vissza,+Válts meg engem ellenségeim miatt!+ 19  Te ismered gyalázatomat, szégyenemet és megaláztatásomat.+Ellenségeim mind előtted vannak.+ 20  Gyalázat törte meg szívemet, és gyógyíthatatlan a seb.+Hőn reméltem, hogy valaki együtt érző lesz, de nem volt senki;+Vigasztalókat reméltem, de nem találtam egyet sem.+ 21  Étkemül mérgező növényt adtak,+Szomjúságomban ecettel akartak itatni.+ 22  Legyen előttük az asztaluk kelepcévé,+És ami jólétükre van, csapdává!+ 23  Sötétüljön el a szemük, hogy ne lássanak,+És add, hogy csípőjük mindig inogjon.+ 24  Zúdítsd rájuk ítélethirdetésedet,+Érje utol őket lángoló haragod!+ 25  Legyen pusztává fallal körülvett táboruk,+Ne legyen lakójuk sátraiknak.+ 26  Mert üldözték azt, akit te megvertél,+És sorolják azoknak fájdalmait, akiket átszúrtál. 27  Adjál vétket vétkükre,+Ne jussanak be igazságosságodba.+ 28  Töröltessenek ki az élők könyvéből,+És az igazságosakkal be ne írassanak.+ 29  Én pedig nyomorult vagyok és szenvedek.+Szabadításod, ó, Isten, az óvjon engem!+ 30  Dicsérem Isten nevét énekkel,+És magasztalom őt hálaadással.+ 31  Ez kedvesebb Jehova előtt, mint a bika,+Mint a fiatal bika, melynek szarva és hasított körme van.+ 32  Látják majd a szelídek, és örvendeznek.+Ti, akik Istent keresitek, mindig éljen szívetek!+ 33  Mert Jehova odafigyel a szegényekre,+És semmiképp sem veti meg az ő rabjait.+ 34  Dicsérje őt ég és föld,+A tengerek és minden, ami bennük mozog!+ 35  Mert Isten megmenti Siont,+És megépíti Júda városait,+Lakni fognak ott, és birtokba veszik.+ 36  Szolgáinak utódai öröklik azt,+És a nevét szeretők lakják majd.+

Lábjegyzetek