Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 55:1–23

A karmesternek húros hangszereken. Maszkil. Dávidtól. 55  Hajtsd füledet imámra, ó, Isten!+ Ne rejtőzz el kérésemtől, mellyel kegyedért esengek.+   Figyelj reám, és felelj nekem.+ Gondom-bajom űz, nyugtalanul járok,+ Hogy is ne lennék zaklatott   Az ellenség szavától, a gonoszok nyomásától?+ Hisz álnokságot zúdítanak rám,+ Haragjukban gyűlölséget táplálnak ellenem.+   Szívem nagyon fáj bensőmben,+ A halál rémítései szálltak meg engem.+   Félelem, igen, remegés jön rám,+ És reszketés borít el.   Ezt mondogatom: „Ó, bárcsak szárnyam volna, mint a galambnak!+ Elrepülnék, és másutt laknék.+   Bizony messzire elbujdosnék,+ A pusztában lakoznék.+Szela.   Menedékem helyére sietnék A rohanó szél, a fergeteg elől.”+   Zavard össze, ó, Jehova, oszd meg nyelvüket,+ Mert erőszakot és viszályt láttam a városban.+ 10  Éjjel-nappal körüljárják azt falain,+ Álnokság és baj van benne.+ 11  Viszontagság van közepette, Közteréről nem távozik az elnyomás és a csalárdság.+ 12  Mert nem ellenség gyalázott engem,+ Hiszen azt el tudnám viselni. Nem ádáz gyűlölőm fennhéjázott velem szemben,+ Hiszen előle elrejtőzhetnék.+ 13  Hanem te, halandó ember, aki egyenlő voltál velem,+ Jó barátom és ismerősöm,+ 14  Mert valamikor édes meghittségben éltünk egymással,+ Isten házába jártunk a sokadalommal.+ 15  Pusztulás rájuk!+ Elevenen szálljanak alá a seolba,+ Mert gonoszság volt bennük jövevénységük idején.+ 16  Én azonban Istenhez kiáltok,+ És Jehova megment engem.+ 17  Este, reggel és délidőben is csak aggódom és nyögök,+ De ő meghallja hangomat.+ 18  Meg fogja váltani lelkemet, békét ad neki az ellenem vívott harctól,+ Mert bizony sokan vannak ellenem.+ 19  Isten meghallja, és válaszol nekik,+ Igen, ő, aki trónján ül, mint hajdanán+Szela —, Azoknak, akiknél nincsen változás,+ És akik nem félik Istent.+ 20  Kinyújtotta kezét a vele békében levőkre,+ Megszentségtelenítette szövetségét.+ 21  A vajnál is simábbak szájának szavai,+ De szíve harcot akar.+ Szavai lágyabbak az olajnál,+ De kivont kardok azok.+ 22  Vesd a terhed Jehovára,+ És ő fenntart téged.+ Sosem engedi, hogy ingadozzon az igazságos.+ 23  Te pedig, ó, Isten, letaszítod őket a legmélyebb verembe.+ A vérbűnös és csaló emberek a felét sem érik meg napjaiknak.+ Én azonban benned bízom.+

Lábjegyzetek