Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 38:1–22

Dávid éneke, emlékeztetésül. 38  Ó, Jehova, ne felháborodásodban feddj meg engem,+ És ne dühödben igazíts helyre!+   Mert bizony nyilaid mélyen belém hatoltak,+ És rám nehezült a kezed.+   Nincs is ép hely a testemben rám mért ítéleted miatt.+ Nincsen béke csontjaimban az én bűnöm miatt.+   Mert vétkeim elborítják fejemet,+ Mint valami súlyos teher, túl nehezek nekem.+   Sebeim megbűzhödtek, elfekélyesedtek Ostobaságom miatt.+   Összezavarodtam, nagyon-nagyon meggörnyedtem,+ Egész nap szomorúan járok.+   Mert bizony ágyékomat égés járja át, És nincsen ép hely testemben.+   Megdermedtem, és igen-igen összetörtem, Ordítok szívem sóhajtozásától.+   Ó, Jehova, előtted van minden kívánságom, S nincs előled elrejtve sóhajom.+ 10  Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott, Szemem világossága sincs már velem.+ 11  Akik szerettek, és társaim voltak, odébb állnak csapásomtól,+ Közeli ismerőseim is megállnak tőlem távol.+ 12  A lelkemre törők pedig kelepcét állítanak,+ Akik bajomat keresik, veszedelmet szólnak,+ És csalárdságokat pusmognak egész nap.+ 13  Én azonban, mint aki süket, nem figyelek oda,+ És mint aki néma, nem nyitom ki számat.+ 14  Olyan lettem, mint a férfi, aki nem hall, És nem voltak ellenvetések a számban. 15  Hiszen rád vártam én, rád, ó, Jehova,+ Te válaszoltál, ó, Jehova Istenem!+ 16  Mert ezt mondtam: „Különben még örvendeznének rajtam;+ Ha tántorogna lábam,+ biztosan fennhéjáznának velem szemben.”+ 17  Mert már-már megbotlottam,+ S fájdalmam előttem volt szüntelen.+ 18  Bizony elbeszéltem vétkemet,+ Nyugtalankodni kezdtem bűnöm miatt.+ 19  Ellenségeim, akik élnek, hatalmasak lettek,+ És megsokasodtak, akik ok nélkül gyűlölnek.+ 20  Rosszal fizettek nekem a jóért,+ Ellenem voltak azért, mert én a jóra törekedtem.+ 21  Ne hagyj el, ó, Jehova! Ó, Istenem, ne maradj távol tőlem!+ 22  Siess a segítségemre,+ Ó, Jehova, én megmentésem!+

Lábjegyzetek