Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 35:1–28

Dávidé. 35  Képviseld ügyemet, ó, Jehova, ellenfeleimmel szemben,+ Harcolj az ellenem harcolók ellen!+   Ragadj kis pajzsot és nagy pajzsot,+ Kelj föl segítségemre!+   Végy elő lándzsát és kétélű fejszét, hogy szembeszállj üldözőimmel!+ Mondd lelkemnek: „Én vagyok megmentésed.”+   Érje szégyen és megaláztatás azokat, akik lelkemre vadásznak!+ Forduljanak vissza és szégyenüljenek meg, akik bajt forralnak ellenem!+   Legyenek olyanok, mint a szél sodorta polyva,+ És űzze-hajtsa őket Jehova angyala!+   Sötétség és síkos terep legyen az útjuk,+ Üldözze őket Jehova angyala!   Mert ok nélkül rejtették el hálóval fedett vermüket,+ Ok nélkül ásták azt lelkemnek.+   Érje őt romlás, amikor mit sem sejt,+ Saját elrejtett hálója fogja meg,+ Essen bele a maga romlására!+   Lelkem pedig vigadjon Jehovában,+ Ujjongva örüljön szabadításának!+ 10  Minden csontom így beszéljen:+ „Ó, Jehova, ki volna hozzád fogható,+ Aki megszabadítja az elnyomottat a nála erősebbtől,+ Az elnyomottat és a szegényt az ő megrablójától?”+ 11  Erőszakos tanúk kelnek föl,+ És olyat kérdeznek tőlem, amiről nem is tudok.+ 12  Rosszal fizetnek nekem a jóért,+ Lelkem veszteségére.+ 13  Én zsákruhát viseltem, amikor megbetegedtek,+ Böjtöléssel sanyargattam lelkemet,+ És keblemre szállt vissza imádságom.+ 14  Mintha társam, mintha testvérem lett volna,+ Úgy jártam-keltem, mint aki anyját gyászolja.+ Meggörnyedtem bánatomban. 15  Ők meg örültek bicegésemnek, és egybegyűltek,+ Egybegyűltek ellenem,+ Lesújtottak rám, amikor mit sem sejtettem,+ Darabokra téptek, és nem hallgattak.+ 16  A hitehagyottak, akik csúfot űznek másból egy darab kenyérért,+ Énrám vicsorgatták fogaikat.+ 17  Ó, Jehova, meddig nézed ezt?+ Szabadítsd meg lelkemet tombolásaiktól,+ Egyetlenemet+ a fiatal sörényes oroszlánoktól. 18  Magasztallak a nagy gyülekezetben,+ Nagyszámú nép között dicsérlek téged.+ 19  Ó, ne örvendezzenek felettem, akik ok nélkül ellenségeim,+ És akik ok nélkül gyűlölnek engem, ne kacsingassanak szemükkel.+ 20  Mert nem békét szólnak ők,+ Hanem csalárdságokat szőnek azok ellen, Akik nyugalomban élnek a földön.+ 21  Nagyra tátják ellenem szájukat.+ Így beszélnek: „Haha, haha! Saját szemünkkel láttuk!”+ 22  Te látod ezt, ó, Jehova!+ Ne hallgass!+ Ó, Jehova, ne maradj tőlem távol!+ 23  Serkenj föl, kelj föl ítéletemre,+ Ó, Istenem, Jehova, az én peres ügyemért!+ 24  Ítélj meg igazságosságod szerint, ó, Jehova Istenem!+ Ne örvendezzenek felettem!+ 25  Ó, bárcsak ne mondanák szívükben: „Haha, a lelkünk!”+ Ne mondhassák: „Elnyeltük őt.”+ 26  Szégyenüljenek meg, valljanak szégyent mind,+ Akik örülnek bajomnak.+ Öltözzenek szégyenbe+ és megaláztatásba, akik fennhéjázók velem szemben.+ 27  Örömmel kiáltsanak és örvendezzenek, akik gyönyörködnek igazságosságomban,+ És így szóljanak mindenkor:+ „Magasztaltassék Jehova, aki gyönyörködik szolgája békéjében.”+ 28  Nyelvem pedig hadd suttogja igazságosságodat,+ Naphosszat dicséretedet.+

Lábjegyzetek