Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA (2003-AS KIADÁS) Lásd a 2017-es átdolgozott kiadást

Zsoltárok 31:1–24

A karmesternek. Dávid éneke. 31  Nálad, ó, Jehova, nálad leltem menedékre.+Ó, bárcsak ne szégyenülnék meg soha!+Igazságosságodban segíts megmenekülnöm!+   Hajtsd felém füledet,+Szabadíts meg sietve!+Légy a sziklaváram,+Erődöm háza, hogy megments engem.+   Mert te vagy az én kőszirtem és erődöm,+S nevedért+ vezetsz engem, és vezérelsz.+   Kiszabadítasz a hálóból, melyet titkon vetettek nekem,+Hiszen te vagy az én erődítményem.+   Kezedre bízom szellemem.+Megváltottál+, ó, Jehova, igazságnak Istene!+   Gyűlölöm azokat, akik a mit sem érő, hiábavaló bálványokra figyelnek;+Én Jehovában bízom.+   Örülni és örvendezni fogok szerető-kedvességednek,+Hisz láttad nyomorúságomat,+Ismered lelkem gyötrelmeit,+   És nem szolgáltattál ki az ellenség kezébe.+Tágas térre állítottad lábamat.+   Légy kegyes hozzám, ó, Jehova, mert szorult helyzetben vagyok.+Elgyöngült már szemem,+ lelkem és gyomrom is a nyomorúságtól.+ 10  Bizony bánatban enyészik el életem,+És sóhajtozásban éveim.+Vétkem miatt erőm megroskadt,+Gyöngék már csontjaim.+ 11  Minden ellenségem szemében+ gyalázattá lettem,+Szomszédaim előtt fölöttébb,+S rettegésére vagyok ismerőseimnek.+Meglátva odakint, elfutnak előlem.+ 12  Elfeledtek engem, mint valami halottat, aki senkinek sincs szívében;+Olyan lettem, mint a törött edény,+ 13  Hiszen hallottam sokak rossz beszédét;+Körös-körül rémület.+Midőn egybeverődnek ellenem,+Azon fondorkodnak, hogy lelkemet elvegyék.+ 14  De én benned bízom, ó, Jehova!+Azt mondom: „Te vagy Istenem.”+ 15  Kezedben van az én időm.+Szabadíts meg ellenségeim kezéből és üldözőimtől.+ 16  Ragyogjon rá arcod a te szolgádra,+Ments meg engem szerető-kedvességedben!+ 17  Ó, Jehova, ne szégyenüljek meg, hisz segítségül hívtalak.+Szégyenüljenek meg a gonoszok,+Hallgassanak némán a seolban!+ 18  Némuljanak el a hazug ajkak,+Melyek az igazságos ellen szólnak+ féktelenül, gőggel és megvetéssel.+ 19  Mily nagy a te jóságod,+ melyet a téged félőknek tartogatsz,+Melyet a hozzád menekülőkkel cselekszelAz emberek fiai előtt!+ 20  Elrejted őket közelséged rejtekében+Az összecsődülő emberek elől.+Megóvod őket sátradban a civakodó nyelvektől.+ 21  Áldott legyen Jehova,+Mert csodálatos szerető-kedvességgel+ bánt velem a szorongatott városban.+ 22  Én azt mondtam, amikor úrrá lett rajtam a rémület:+„Bizony kiirtatom szemeid elől.”+Ámde meghallottad esdő szavaimat, midőn hozzád kiáltottam segítségért.+ 23  Ó, szeressétek Jehovát mind, ti lojálisai!+A hűségeseket megoltalmazza Jehova,+De a gőgösnek bőségesen megfizet.+ 24  Legyetek bátrak és erős szívűek+Mindnyájan, akik várjátok Jehovát!+

Lábjegyzetek