Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 18:1–50

A karmesternek. Jehova szolgájától, Dávidtól, aki azon a napon mondta el Jehovának ennek az éneknek a szavait, amikor Jehova kiszabadította őt minden ellensége kezéből és Saul kezéből.+ Így szólt: 18  Szeretlek téged, ó, Jehova, én erősségem+!   Jehova az én kőszirtem és erődöm, ő segít megmenekülnöm.+ Istenem az én kősziklám. Nála keresek menedéket,+ Pajzsom és megmentő szarvam, fellegváram ő.+   A Dicsérendőt, Jehovát szólítom én,+ És megmenekülök ellenségeimtől.+   A halál kötelei vettek körül engem,+ A semmirekellők hirtelen áradata is rettegésben tartott.+   A seol kötelei tekeredtek rám,+ A halál csapdáival találtam magam szemben.+   Nyomorúságomban Jehovát hívtam, Istenemhez kiáltottam segítségért szüntelen,+ Ő pedig meghallotta hangomat templomából,+ Eljutott fülébe segélykiáltásom, melyet színe előtt hallattam.+   Rengett és rázkódott a föld,+ A hegyek alapjai megrendültek,+ Erősen rázkódtak, mert haragra gyúlt.+   Füst szállt fel orrába, és emésztő tűz jött szájából,+ A szén is felizzott őtőle.   Aztán lehajtotta az egeket, és alászállt.+ Sűrű homály volt lába alatt. 10  Kerubon ülve jött, szállva érkezett,+ Szellem szárnyain suhant.+ 11  Akkor rejtekévé tette a sötétséget,+ Maga köré vont sátra gyanánt Sötét vizeket, sűrű fellegeket.+ 12  Az előtte levő fényességből vonultak el felhői,+ Jégeső és tűzparázs+ jött. 13  Az egekben dörgött Jehova,+ És hallatta hangját a Legfelségesebb;+ Jégeső és tűzparázs jött. 14  Kiküldte nyilait, hogy szétszórja őket,+ Villámokat lőtt, hogy zavart keltsen közöttük.+ 15  Láthatóvá váltak a vizek folyamágyai,+ S feltárultak a termékeny föld alapjai+ A te dorgálásodtól, ó, Jehova, orrod leheletének fúvásától.+ 16  Lenyúlt a magasságból, megfogott,+ Kihúzott a nagy vizekből.+ 17  Megszabadított erős ellenségemtől+ És gyűlölőimtől, mert erősebbek voltak nálam.+ 18  Rám törtek szerencsétlenségem napján,+ De Jehova a támaszom volt.+ 19  Tágas helyre vitt ki engem;+ Megszabadított, mert gyönyörködött bennem.+ 20  Jehova igazságosságom szerint jutalmaz engem,+ Kezem tisztasága szerint fizet meg nekem.+ 21  Mert megtartottam Jehova útjait,+ És nem távoztam el gonoszul Istenemtől.+ 22  Mert előttem van minden bírói döntése,+ És rendeleteit nem vetem el magamtól.+ 23  Feddhetetlen leszek előtte,+ És őrizkedni fogok a vétektől.+ 24  Fizessen meg nekem Jehova igazságosságom szerint,+ Kezem tisztasága szerint, amely szeme előtt van.+ 25  A lojálishoz lojális vagy,+ A feddhetetlen, életerős emberrel feddhetetlenül bánsz;+ 26  Aki tiszta marad, ahhoz tiszta vagy,+ Az álnokkal fonákul bánsz.+ 27  Mert az elnyomott népet te megmented,+ De a gőgös szemeket megalázod.+ 28  Bizony te gyújtod meg lámpásomat, ó, Jehova,+ Istenem teszi világossá sötétségemet.+ 29  Mert veled a rablók csapatának is nekironthatok,+ És Istenemmel a falat is megmászhatom.+ 30  Az igaz Isten útja tökéletes,+ Jehova beszéde színtiszta.+ Pajzs ő mindazoknak, akik nála keresnek menedéket.+ 31  Mert kicsoda Isten Jehován kívül?+ Kicsoda kőszikla Istenünkön kívül?+ 32  Az igaz Isten szorosan felövez életerővel,+ Ő tökéletessé teszi utamat,+ 33  Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasünőké;+ Segít, hogy magas helyeken álljak.+ 34  Kezemet harcra tanítja,+ Rézíjat hajlítanak karjaim.+ 35  Megmentő pajzsodat adod nekem,+ Jobb kezed fenntart,+ És a te alázatosságod tesz naggyá engem.+ 36  Tágas tért adsz lépteimnek alattam,+ Nem inognak meg bokáim.+ 37  Üldözni fogom ellenségeimet, és utolérem őket; Nem térek vissza addig, míg meg nem semmisülnek.+ 38  Darabokra zúzom őket, úgy, hogy fel nem kelhetnek;+ Lábam alatt esnek el.+ 39  Életerővel övezel fel a harcra, Elbuktatod alattam a rám támadókat.+ 40  Ellenségeim nyakszirtjét adod nekem,+ És ádáz gyűlölőimet elhallgattatom.+ 41  Segítségért kiáltanak, de nincs megmentő,+ Jehovához, de ő nem felel nekik.+ 42  Porrá töröm őket, mint amilyen a szél űzte por;+ Kiöntöm őket, mint az utcák sarát;+ 43  Segítesz megmenekülnöm a nép gáncsoskodásától.+ A nemzetek fejévé teszel;+ Olyan nép szolgál nekem, amelyet nem ismertem.+ 44  Már híremet hallva engedelmeskednek nekem,+ Idegen ország fiai jönnek hozzám hajlongva.+ 45  Ellankadnak az idegenből valók, Reszketve jönnek elő bástyáikból.+ 46  Jehova él!+ Áldott legyen Kősziklám+! Magasztaltassék megmentésem Istene!+ 47  Az igaz Isten bosszút áll értem,+ Alárendeli nekem a népeket.+ 48  Segít megmenekülnöm dühödt ellenségeimtől.+ Fölébe emelsz azoknak, akik ellenem támadnak,+ Megszabadítasz az erőszakosság emberétől.+ 49  Ezért magasztallak téged a nemzetek között, ó, Jehova,+ És nevednek zengek éneket.+ 50  Hatalmas megmentő tetteket visz véghez királyáért,+ És szerető-kedvességet cselekszik felkentjével,+ Dáviddal és magvával időtlen időkig!+

Lábjegyzetek