Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 135:1–21

135  Dicsérjétek Jahot!+ Dicsérjétek Jehova nevét,+ Zengjetek dicséretet, ó, Jehova szolgái,+   Ti, akik Jehova házában álltok,+ Istenünk házának udvaraiban.+   Dicsérjétek Jahot, mert Jehova jó.+ Zengjetek éneket a nevének, hisz gyönyörűséges az.+   Mert Jákobot választotta magának Jah,+ Izraelt az ő különleges tulajdonául.+   Mert jól tudom én, hogy Jehova nagy,+ És a mi Urunk nagyobb minden istennél.+   Mindent véghezvitt Jehova, amiben kedvét lelte,+ Az egekben, a földön, a tengerekben és mindenütt a mély vizekben.+   Párát hoz fel a föld végső határáról,+ Zsilipeket is készített az esőnek;+ Előhozza tárházaiból a szelet,+   Ő, aki lesújtott Egyiptom elsőszülöttjeire,+ Emberre és állatra egyaránt.+   Jeleket és csodákat küldött rád, ó, Egyiptom,+ A fáraóra és minden szolgájára;+ 10  Ő, aki megvert sok nemzetet,+ És megölt hatalmas királyokat,+ 11  Igen, Szihont, az amoriták királyát,+ És Ógot, Básán királyát,+ És Kánaán valamennyi királyságát;+ 12  Aki földjüket örökségül adta,+ Örökségül népének, Izraelnek.+ 13  Ó, Jehova, neved időtlen időkig fennmarad.+ Ó, Jehova, emlékezeted nemzedékről nemzedékre száll.+ 14  Mert Jehova védeni fogja népe ügyét,+ És megsajnálja az ő szolgáit.+ 15  A nemzetek bálványai ezüst és arany,+ Földi ember kezének munkája.+ 16  Szájuk van, de nem beszélnek,+ Szemük van, de nem látnak,+ 17  Fülük van, de nem hallanak vele.+ Szellem sincsen szájukban.+ 18  Amilyenek ezek, olyanok lesznek alkotóik is,+ Mindaz, aki bennük bízik.+ 19  Ó, Izrael háza, áldjátok Jehovát!+ Ó, Áron háza, áldjátok Jehovát!+ 20  Ó, Lévi háza, áldjátok Jehovát!+ Ti, akik félitek Jehovát, áldjátok Jehovát!+ 21  Áldott legyen Sionból Jehova,+ Aki Jeruzsálemben lakozik.+ Dicsérjétek Jahot!+

Lábjegyzetek