Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 106:1–48

106  Dicsérjétek Jahot!+ Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó,+ Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart.+   Ki beszélhetné el Jehova hatalmas tetteit,+ Vagy ki hallathatná minden dicséretét?+   Boldogok, akik megőrzik a jogot,+ És mindenkor igazságosságot cselekszenek.+   Emlékezz meg rólam, ó, Jehova, a néped iránti jóakarattal.+ Viseld gondomat szabadításoddal,+   Hogy láthassam a választottaidhoz való jóságodat,+ Örvendhessek nemzeted örömével,+ És dicsekedhessem örökségeddel.+   Vétkeztünk, éppúgy mint ősatyáink,+ Rosszat tettünk, gonoszul cselekedtünk.+   Ősatyáink Egyiptomban Nem tekintettek éleslátással csodás tetteidre.+ Nem emlékeztek nagy szerető-kedvességed bőségére,+ Hanem lázongtak a tenger mellett, a Vörös-tengernél.+   Ekkor megmentette őket nevéért,+ Hogy megismertesse hatalmát.+   Megdorgálta hát a Vörös-tengert, és az végül kiszáradt,+ Úgy vezette át őket a mély vizeken, mint a pusztán;+ 10  S megmentette őket a gyűlölőnek kezéből,+ Visszaszerezte őket az ellenség kezei közül.+ 11  A vizek elborították ellenfeleiket,+ Egy sem maradt meg közülük.+ 12  Akkor hittek a szavában,+ És énekelni kezdték dicséretét.+ 13  De hamar elfeledték tetteit,+ Nem vártak tanácsára.+ 14  Kimutatták önző kívánságukat a pusztában,+ És próbára tették Istent a sivatagban.+ 15  Ő megadta nekik kérésüket,+ Majd sorvasztó betegséget küldött lelkükre.+ 16  Irigykedni kezdtek Mózesre a táborban,+ Sőt Áronra, Jehova szentjére is.+ 17  Akkor megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt,+ Elborította Abirám gyülekezetét.+ 18  Tűz gyulladt gyülekezetükben,+ Láng emésztette meg a gonoszokat.+ 19  Borjút is készítettek a Hórebnél,+ És meghajoltak az öntött képmás előtt,+ 20  Így fölcserélték dicsőségemet+ Egy bika, egy növényevő másával.+ 21  Elfelejtették Istent, a Megmentőjüket,+ Őt, aki nagy dolgokat vitt véghez Egyiptomban,+ 22  Csodálatos tetteket Hám földjén,+ Félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél.+ 23  Már ki is mondta volna, hogy megsemmisíti őket,+ Ha nincs ott Mózes, a választottja, Aki elébe állt a résbe,+ Hogy elfordítsa dühét, nehogy pusztulást hozzon rájuk.+ 24  Megvetették a kívánatos földet,+ Nem hittek szavában.+ 25  Morgolódtak sátraikban,+ Nem figyeltek Jehova hangjára.+ 26  Ekkor fölemelte kezét, és megesküdött felőlük,+ Hogy elhullatja őket a pusztában,+ 27  Hogy utódaik a nemzetek között fognak elhullani,+ És hogy szétszórja őket az országokban.+ 28  Akkor a peóri Baálhoz szegődtek,+ És a holtak áldozatait ették.+ 29  Bosszúságot okoztak tetteikkel,+ És ekkor csapás támadt közöttük.+ 30  Amikor aztán Fineás felállt, és közbelépett,+ Megszűnt a csapás. 31  Ezt pedig igazságosságul számították be neki Nemzedékről nemzedékre, időtlen időkre.+ 32  Haragra ingerlően cselekedtek Meriba vizeinél,+ És rosszul járt miattuk Mózes.+ 33  Bizony megkeserítették szellemét, És ő elhamarkodottan szólt ajkaival.+ 34  Nem semmisítették meg a népeket sem,+ Ahogy Jehova meghagyta nekik.+ 35  Keveredtek a nemzetekkel,+ És eltanulták cselekedeteiket.+ 36  Bálványaiknak szolgáltak,+ És azok csapdává lettek nekik.+ 37  Feláldozták fiaikat+ És leányaikat a démonoknak.+ 38  Így ontották az ártatlan vért,+ Fiaik és leányaik vérét; Feláldozták őket Kánaán bálványainak,+ És vérontás szennyezte be az országot.+ 39  Tisztátalanná tették magukat cselekedeteikkel,+ És csak erkölcstelenkedtek tetteik által.+ 40  Jehova haragra lobbant népe ellen,+ És megutálta örökségét.+ 41  Újra meg újra a nemzetek kezébe adta őket,+ Hogy gyűlölőik uralkodjanak rajtuk,+ 42  Hogy ellenségeik elnyomják őket, És kezük alatt meghódoljanak.+ 43  Sokszor megszabadította őket,+ De ők lázongtak engedetlen útjukon,+ És megaláztattak vétkük miatt.+ 44  Látta nyomorúságukat,+ Meghallva esdeklő kiáltásukat.+ 45  Megemlékezett értük a szövetségéről,+ És sajnálatot érzett az ő nagy szerető-kedvességének bősége szerint.+ 46  Megadta nekik, hogy szánja őket Minden fogva tartójuk.+ 47  Ments meg bennünket, ó, Jehova Istenünk,+ Gyűjts egybe minket a nemzetek közül,+ Hogy hálával illessük szent nevedet,+ És ujjongva szóljuk dicséretedet!+ 48  Áldott legyen Jehova, Izrael Istene+ Időtlen időktől fogva időtlen időkig! Mondja az egész nép: ámen!+ Dicsérjétek Jahot!+

Lábjegyzetek