Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 106:1–48

106  Dicsérjétek Jahot!+Adjatok hálát Jehovának, mert ő jó,+Mert szerető-kedvessége időtlen időkig tart.+   Ki beszélhetné el Jehova hatalmas tetteit,+Vagy ki hallathatná minden dicséretét?+   Boldogok, akik megőrzik a jogot,+És mindenkor igazságosságot cselekszenek.+   Emlékezz meg rólam, ó, Jehova, a néped iránti jóakarattal.+Viseld gondomat szabadításoddal,+   Hogy láthassam a választottaidhoz való jóságodat,+Örvendhessek nemzeted örömével,+És dicsekedhessem örökségeddel.+   Vétkeztünk, éppúgy mint ősatyáink,+Rosszat tettünk, gonoszul cselekedtünk.+   Ősatyáink EgyiptombanNem tekintettek éleslátással csodás tetteidre.+Nem emlékeztek nagy szerető-kedvességed bőségére,+Hanem lázongtak a tenger mellett, a Vörös-tengernél.+   Ekkor megmentette őket nevéért,+Hogy megismertesse hatalmát.+   Megdorgálta hát a Vörös-tengert, és az végül kiszáradt,+Úgy vezette át őket a mély vizeken, mint a pusztán;+ 10  S megmentette őket a gyűlölőnek kezéből,+Visszaszerezte őket az ellenség kezei közül.+ 11  A vizek elborították ellenfeleiket,+Egy sem maradt meg közülük.+ 12  Akkor hittek a szavában,+És énekelni kezdték dicséretét.+ 13  De hamar elfeledték tetteit,+Nem vártak tanácsára.+ 14  Kimutatták önző kívánságukat a pusztában,+És próbára tették Istent a sivatagban.+ 15  Ő megadta nekik kérésüket,+Majd sorvasztó betegséget küldött lelkükre.+ 16  Irigykedni kezdtek Mózesre a táborban,+Sőt Áronra, Jehova szentjére is.+ 17  Akkor megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt,+Elborította Abirám gyülekezetét.+ 18  Tűz gyulladt gyülekezetükben,+Láng emésztette meg a gonoszokat.+ 19  Borjút is készítettek a Hórebnél,+És meghajoltak az öntött képmás előtt,+ 20  Így fölcserélték dicsőségemet+Egy bika, egy növényevő másával.+ 21  Elfelejtették Istent, a Megmentőjüket,+Őt, aki nagy dolgokat vitt véghez Egyiptomban,+ 22  Csodálatos tetteket Hám földjén,+Félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél.+ 23  Már ki is mondta volna, hogy megsemmisíti őket,+Ha nincs ott Mózes, a választottja,Aki elébe állt a résbe,+Hogy elfordítsa dühét, nehogy pusztulást hozzon rájuk.+ 24  Megvetették a kívánatos földet,+Nem hittek szavában.+ 25  Morgolódtak sátraikban,+Nem figyeltek Jehova hangjára.+ 26  Ekkor fölemelte kezét, és megesküdött felőlük,+Hogy elhullatja őket a pusztában,+ 27  Hogy utódaik a nemzetek között fognak elhullani,+És hogy szétszórja őket az országokban.+ 28  Akkor a peóri Baálhoz szegődtek,+És a holtak áldozatait ették.+ 29  Bosszúságot okoztak tetteikkel,+És ekkor csapás támadt közöttük.+ 30  Amikor aztán Fineás felállt, és közbelépett,+Megszűnt a csapás. 31  Ezt pedig igazságosságul számították be nekiNemzedékről nemzedékre, időtlen időkre.+ 32  Haragra ingerlően cselekedtek Meriba vizeinél,+És rosszul járt miattuk Mózes.+ 33  Bizony megkeserítették szellemét,És ő elhamarkodottan szólt ajkaival.+ 34  Nem semmisítették meg a népeket sem,+Ahogy Jehova meghagyta nekik.+ 35  Keveredtek a nemzetekkel,+És eltanulták cselekedeteiket.+ 36  Bálványaiknak szolgáltak,+És azok csapdává lettek nekik.+ 37  Feláldozták fiaikat+És leányaikat a démonoknak.+ 38  Így ontották az ártatlan vért,+Fiaik és leányaik vérét;Feláldozták őket Kánaán bálványainak,+És vérontás szennyezte be az országot.+ 39  Tisztátalanná tették magukat cselekedeteikkel,+És csak erkölcstelenkedtek tetteik által.+ 40  Jehova haragra lobbant népe ellen,+És megutálta örökségét.+ 41  Újra meg újra a nemzetek kezébe adta őket,+Hogy gyűlölőik uralkodjanak rajtuk,+ 42  Hogy ellenségeik elnyomják őket,És kezük alatt meghódoljanak.+ 43  Sokszor megszabadította őket,+De ők lázongtak engedetlen útjukon,+És megaláztattak vétkük miatt.+ 44  Látta nyomorúságukat,+Meghallva esdeklő kiáltásukat.+ 45  Megemlékezett értük a szövetségéről,+És sajnálatot érzett az ő nagy szerető-kedvességének bősége szerint.+ 46  Megadta nekik, hogy szánja őketMinden fogva tartójuk.+ 47  Ments meg bennünket, ó, Jehova Istenünk,+Gyűjts egybe minket a nemzetek közül,+Hogy hálával illessük szent nevedet,+És ujjongva szóljuk dicséretedet!+ 48  Áldott legyen Jehova, Izrael Istene+Időtlen időktől fogva időtlen időkig!Mondja az egész nép: ámen!+Dicsérjétek Jahot!+

Lábjegyzetek