Ugrás a tartalomra

Ugrás az almenüre

Ugrás a tartalomjegyzékre

Jehova Tanúi

magyar

Online Biblia | A SZENTÍRÁS ÚJ VILÁG FORDÍTÁSA

Zsoltárok 105:1–45

105  Adjatok hálát Jehovának, hívjátok segítségül a nevét!+ Ismertessétek meg tetteit a népek között!+   Daloljatok neki, zengjetek neki éneket,+ Gondolkodjatok el minden csodálatos tettén.+   Dicsekedjetek az ő szent nevével,+ Örüljön a szívük azoknak, akik Jehovát keresik.+   Keressétek Jehovát és erejét,+ Szüntelenül keressétek arcát.+   Emlékezzetek csodálatos tetteire, melyeket véghezvitt,+ Csodáira és szájának bírói döntéseire,+   Ó, szolgájának, Ábrahámnak magva,+ Jákob fiai, az ő választottjai!+   Ő Jehova, a mi Istenünk.+ Bírói döntései az egész földre kihatnak.+   Megemlékezik szövetségéről időtlen időkig,+ A szóról, melyet parancsolt, ezer nemzedékig;+   Ábrahámmal kötötte ezt a szövetséget,+ És Izsáknak adta esküjét.+ 10  Megőrizte az esküt mint rendelkezést Jákobnak, Mint időtlen időkig tartó szövetséget Izraelnek,+ 11  Ezt mondva: „Neked adom Kánaán földjét+ Mint a ti örökrészeteket.”+ 12  Akkor volt ez, amikor kevesen voltak,+ Bizony, nagyon kevesen, és jövevényként laktak ott.+ 13  Nemzetről nemzetre vándoroltak,+ Egyik királyságtól a másik népig.+ 14  Nem engedte meg egyetlen embernek sem, hogy kárt okozzon nekik,+ Sőt, királyokat feddett meg miattuk,+ 15  Így szólva: „Ne nyúljatok felkentjeimhez,+ És ne bántsátok prófétáimat!”+ 16  Éhínséget hívott az országra,+ Eltört minden botot, amelyre a karika formájú kenyereket aggatták.+ 17  Elküldött előttük egy férfit, Józsefet, akit eladtak rabszolgának.+ 18  Ennek bilinccsel nyomorgatták lábát,+ Vasba verték a lelkét;+ 19  Míg szava be nem következett,+ Jehova beszéde megtisztította őt.+ 20  A király elküldött, hogy kiszabadítsa,+ A népek uralkodója, hogy szabadon engedje őt. 21  Úrrá tette háznépe fölött,+ És uralkodóvá egész vagyonán,+ 22  Hogy megkötözze fejedelmeit lelkének kedve szerint,+ És vénjeit bölcsességre tanítsa.+ 23  Izrael akkor Egyiptomba ment,+ Jákob jövevényként lakott Hám földjén.+ 24  Igen termékennyé tette népét,+ Végül hatalmasabbá tette őket ellenségeiknél.+ 25  Hagyta, hogy szívük megváltozzon, és gyűlöljék népét,+ Hogy ravaszkodjanak az ő szolgái ellen.+ 26  Elküldte szolgáját, Mózest,+ És Áront, akit kiválasztott.+ 27  Véghezvitték közöttük jeleit,+ És a csodákat Hám földjén.+ 28  Sötétséget küldött, így sötétet támasztott,+ És nem lázadoztak szavai ellen.+ 29  Vizeiket vérré változtatta,+ Halaikat elpusztította.+ 30  Földjük hemzsegett a békáktól,+ Királyaik belső szobáiban is. 31  Szólt, hogy jöjjenek bögölyök,+ Szúnyogok minden vidékükre.+ 32  Jégesővé tette záporaikat,+ Lángoló tüzet küldött országukra.+ 33  Elverte szőlőiket és fügefáikat, Összetörte vidékükön a fákat.+ 34  Szólt, hogy jöjjenek sáskák+ És fiatal sáskák, megszámlálhatatlanul sok.+ 35  Erre azok felfaltak minden növényt országukban,+ Földjük gyümölcsét is megemésztették. 36  Lesújtott minden elsőszülöttre országukban,+ Egész nemzőerejük zsengéjére.+ 37  Aztán kivezette őket ezüsttel meg arannyal,+ És nem volt törzsei közt, aki botladozott volna. 38  Egyiptom örvendezett, amikor kivonultak, Mert rájuk nehezedett a tőlük való rettegés.+ 39  Felhőt terített ki lepel gyanánt,+ És tüzet adott, hogy világítson éjjel.+ 40  Kértek, és hozott fürjeket,+ Égi kenyérrel elégítette meg őket.+ 41  Sziklát nyitott meg, és vizek fakadtak,+ Folyóként mentek át a víztelen tájékokon.+ 42  Mert megemlékezett szent szaváról, melyet szolgájának, Ábrahámnak adott.+ 43  Kivezette hát népét ujjongással,+ Választottait örömkiáltással.+ 44  Idővel nekik adta a nemzetek országait,+ Ők pedig birtokba vették a népek kemény munkájának gyümölcsét,+ 45  Hogy megőrizzék rendelkezéseit,+ És megtartsák az ő törvényeit.+ Dicsérjétek Jahot!+

Lábjegyzetek