Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Zsoltárok 102:1–28

Az elnyomott ember imája, amikor ellankad és kiönti panaszát Jehova előtt.+ 102  Ó, Jehova, hallgasd meg imámat,+Jusson el hozzád segélykiáltásom!+   Ne rejtsd el arcodat előlem szorongattatásom napján.+Hajtsd felém füledet;+Amely napon kiáltok, siess, felelj nekem!+   Mert napjaim elenyésztek, mint a füst,+És csontjaim vörösen izzanak, mint valami tűzhely.+   Szívem megveretett, mint a növényzet, és elszáradt;+Még arról is elfeledkezem, hogy megegyem ételem.+   Sóhajom hangjától+Csontjaim húsomhoz tapadtak.+   Hasonlítok a puszta pelikánjához.+Olyan lettem, mint a kuvik az elhagyatott helyeken.   Elsorvadtam,Olyan vagyok, mint egy árva madár a tetőn.+   Egész nap gyaláznak ellenségeim.+Rám esküdöznek, akik bolondot űznek belőlem.+   Bizony hamut eszem kenyér gyanánt,+Italomat sírással elegyítem+ 10  Ítélethirdetésed és felháborodásod miatt;+Mert fölemeltél engem, hogy aztán elvess.+ 11  Napjaim, mint a lehanyatlott árnyék,+Magam pedig elszáradtam, mint a növényzet.+ 12  De te, ó, Jehova, időtlen időkig megmaradsz,+És emlékezeted fennmarad nemzedékről nemzedékre.+ 13  Te majd felkelsz, és irgalmazol Sionnak,+Mert eljött az ideje, hogy kegyes légy hozzá,Bizony, itt a meghatározott idő.+ 14  Mert szolgáid örömüket lelik köveiben,+És keggyel tekintenek porára is.+ 15  Félik majd a nemzetek Jehova nevét,+A föld összes királya dicsőségedet.+ 16  Bizony fölépíti Jehova Siont,+Meg fog jelenni dicsőségében.+ 17  Odafordul a kisemmizettek imájához,+Nem veti meg imádságukat.+ 18  Meg van ez írva a jövendő nemzedéknek,+És a nép, amely megteremtetik, dicséri majd Jahot.+ 19  Mert letekintett az ő szent magasságából,+Jehova az egekből a földre tekintett,+ 20  Hogy meghallgassa a rabnak sóhaját,+És eloldozza a halálra szántakat,+ 21  Hogy hirdessék Jehova nevét Sionban,+És dicséretét Jeruzsálemben,+ 22  Amikor a népek mind egybegyűjtetnek,+És a királyságok, hogy Jehovát szolgálják.+ 23  Megsanyargatta erőmet az úton,+Rövidre szabta napjaimat.+ 24  Így szóltam: „Ó, Istenem,Ne ragadj el napjaim felénél;+A te éveid minden nemzedéken át tartanak.+ 25  Te raktad le hajdanán a föld alapjait,+Az egek a te kezed művei.+ 26  Azok elvesznek, de te megmaradsz;+Mind elkopnak, akár a ruha.+Váltod őket, mint az öltözéket, és lejár az idejük.+ 27  De te ugyanaz vagy, és esztendeid nem érnek véget.+ 28  Szolgáid fiai élnek majd lakhelyükön,+És utódjaik szilárdan megállnak előtted.”+

Lábjegyzetek